Προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, εξοχώτατο κ. Κόφι `Ανναν - 5 Ιουλίου 1999


Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα!

Επωφελούμαι της ευκαιρίας να Σας εκφράζω βαθειά ευγνωμοσύνη για τον ζήλο σας προς την επίτευξη της υψηλής ιδέας των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του ανθρώπου, αρχές διατυπωμένες στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σας επιβεβαιώνω την συνεχή αφοσίωση της χώρας μας προς τους σκοπούς αυτούς της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ταυτόχρονα θεωρώ απαραίτητο να σημειώσω ότι η Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν, μαζί με όλη την προοδευτική ανθρωπότητα, παίρνει μέρος δραστήρια στα μέτρα που οδηγούν στην πραγματοποίηση των διατάξεων της παγκόσμιας διακήρυξης.

Η Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν απ` την στιγμή που έγινε ανεξάρτητο κράτος, εκδήλωσε την πίστη της στις δημοκρατικές αρχές, τον σεβασμό και την τήρηση των κανόνων και των θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου.

Η Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν που σέβεται την παγκόσμιας διακήρυξη, έχει προσυπόγραψει 125 διεθνείς συμβάσεις και πολύπλερες συνθήκες στη περιοχή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως: "Διεθνές σύμφωνο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων", "Διεθνές Σύμφωνο των Πολιτικών Δικαιωμάτων", "Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών της φυλετικής διάκρισης", "Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς και ποινές", "Σύμβαση των δικαιωμάτων των παιδιών".

Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων της ζωή, που βασίζονται στις διεθνείς συμφωνίες των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έγιναν για πρώτη φορά μέρος του Συντάγματος μιας ανατολικής Δημοκρατίας στο Αζερμπαïτζάν. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1998 ψηφίστηκε ο Νόμος για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Στις 11 Δεκεμβρίου 1998 η χώρα μας προσχωρήθηκε στο δεύτερο προαιρετικό πρακτικό του "Διεθνούς Συμφώνου για τα Πολιτικά Δικαιώματα", που οδηγεί στην διεθνή εξάλειψη της θανατικής ποινής.

Για την εξασφάλιση και την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθερίων του ανθρώπου και του πολίτη στη Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν, ψηφίστηκαν αντίστοιχοι νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Προεδρικές Εντολές όπως: "Για την ελευθερία της πληροφορίας", "Για την ελευθερίας των ανεξάρτητων συνελεύσεων", "Για τα μέτρα εξασφάλισης των δικαιωμάτων και ελευθερίων του ανθρώπου και του πολίτη", "Για τα συμπληρωματικά μέτρα της εξασφάλισης της ελευθερίας του λόγου, των ιδέων και των πληροφορίων στη Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν", "Για τα 50 χρονών της παγκόσμιας διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών" (Προεδρική Εντολή), "Για την επικύρωση του κρατικού προγράμματος κατά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου" και άλλες πράξεις δικαίου.

Με την στήριξη των διεθνών οργανισμών ετοιμάζεται σειρά σχεδίων νόμων στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η χώρα μας βλέπει μακρυά και συνεχώς αναπτύσει την συνεργασία στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου με διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων είναι και η Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, υπό την διεύθυνση του Ύπατου Αρμοστή.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία του υπογραμμένου τις 18 Αυγούστου 1998 εγγράφου για την δημιουργία της υποδομής προς την ανάπτυξη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου μεταξύ του κράτους της Δημοκρατίας του Αζερμπαïτζάν και του κέντρου του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκδόθηκαν διάφορα σχολικά βιβλία για τα μεσαία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Αζερμπαϊτζάν.

Εκτός απ` αυτά όλα τα άρθρα της παγκόσμιας διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η Δημοκρατία του Αζερμπαïτζάν υποστηρίζει την κατάσταση του άρθρου 30 και προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να τα εφαρμόζει στη πράξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να στρέψω την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και του ΟΗΕ στο πρόβλημα των προσφύγων του Αζερμπαïτζάν, αποτέλεσμα της επίθεσης της Αρμενίας και της εθνικής εκκαθάρισης που εφάρμοσε και είναι αντίθετη στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σημειόντας όλα αυτά και με σκοπό την αποκατάστασης των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των Αζέρων που έχουν εκπατριστεί από τις οικίες τους, Σας καλώ να μη σταματήσετε τις προσπάθειες για την ελευθερία των κατεχόμενων εδαφών του Αζερμπαïτζάν, για την γρηγορότερη επιστροφή των προσφύγων στην πατρίδα τους, και για την στήριξη των δίκαιων συμφερόντων του λαού του Αζερμπαïτζάν.

Με βαθύ σεβασμό,

Γκαϊντάρ Αλίγιεφ,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Αζερμπαïτζάν.