Χάρτες επισκέψεων στις περιοχές του Αζερμπαϊτζάν του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν


ΑγτζαμπαντίΑγτζαμπαντί
11-12 Δεκεμβρίου 1993
8 Απριλίου 1994
Μπακού ΜπιλασουβάρΜπιλασουβάρ
13 Αυγούστου 1993
19 Μαρτίου 1999
ΣακίΣακί
9 Νοεμβρίου 2002
ΜπεϊλαγκάνΜπεϊλαγκάν
11-12 Δεκεμβρίου 1993
8 Απριλίου 1994
ΜπαρντάΜπαρντά
8 Απριλίου 1994
8 Οκτωβρίου 1998
ΤζαλιλαμπάντΤζαλιλαμπάντ
13 Αυγούστου 1993
ΜασαλλήΜασαλλή
13 Αυγούστου 1993
ΜινγκατσεβίρΜινγκατσεβίρ
8 Οκτωβρίου 1998
ΛανκαράνΛανκαράν
13 Αυγούστου 1993
ΓιαρντημλήΓιαρντημλή
13 Αυγούστου 1993
ΓκαζάχΓκαζάχ
7 Οκτωβρίου 1998
ΙσμαίλλιΙσμαίλλι
8 Νοεμβρίου 2002
ΓκαμπαλάΓκαμπαλά
8 Νοεμβρίου 2002
ΛερίκΛερίκ
13 Αυγούστου 1993
ΙμισλίΙμισλί
11-12 Δεκεμβρίου 1993
ΦουζουλίΦουζουλί
11-12 Δεκεμβρίου 1993
8 Απριλίου 1994
ΣαμκίρΣαμκίρ
11-12 Δεκεμβρίου 1993
23 Μαίου 2000
ΓκαντζάΓκαντζά
11-12 Δεκεμβρίου 1993
23-26 Μαίου 2000
12 Σεπτεμβρίου 2002
ΝαχιτσεβάνΝαχιτσεβάν
21 Οκτωβρίου 1996
29-31 Οκτωβρίου 1996
10-14 Οκτωβρίου 1999
10 Νοεμβρίου 1999
15-20 Ιουνίου 2002
10-14 Αυγούστου 2002
ΣαλιάνΣαλιάν
19 Μαρτίου 1999
ΣουμγκαγήτΣουμγκαγήτ
2 Ιουνίου 1996
24 Μαρτίου 1999
7 Ιουλίου 2001
2 Απριλίου 2003
ΓκορανμπόιΓκορανμπόι
16 Σεπτεμβρίου 2002
ΑμπσερόνΑμπσερόν
16 Οκτωβρίου 2000
10 Φεβρουαρίου 2001