Azerbaidžano tautos sveikinimas Gurban bairami (aukojimo) šventės proga - Baku, 2000 m. kovo 14 d.


Gerbiamieji tėvynainiai!

Nuoširdžiai sveikinu Jus šventosios Gurban bairami (aukojimo) šventės proga, kuri yra solidarumo ir musulmonų pasaulio brolybės diena, perduodu savo tautai geriausius linkėjimus.

Nepaisant to, kad Azerbaidžano tauta ilgus metus gyveno svetimų ideologijų draudimų ir režimų sąlygomis, ji vis tiek nenutolo nuo savo istorinių šaknų, išsaugojo nacionalines moralines vertybes, papročius ir tradicijas, religines šventes ir apeigas. Šventasis Gurban bairami (aukojimas) - džiaugsminga diena, kai Aukščiausiasis išrinko žmonėms didžiąją islamo religiją, kaip teisingą kelią, yra vienas iš tokių mūsų nacionalinių religinių papročių, kuriuos išsaugojome daugelį amžių.

Kiekvienais metais Gurban bairami (aukojimo šventė) pažymima nepriklausomoje Azerbaidžano Respublikoje, kurioje įtvirtinti demokratiniai principai, tikėjimo ir sąžinės laisvė, kaip visos tautos šventė.

Brangios seserys ir broliai!

Šios šventosios šventės proga prisijungiu prie Jūsų maldų ir kreipimosi į Aukščiausiąjį, su linkėjimais ir viltimi, kad mūsų tautai būtų suteikta ramybė, rimtis ir gerovė, bei noriu Jus užtikrinti, kad netoli ta diena, kai mūsų žemės bus išvaduotos nuo priešų, mūsų pabėgėliai grįš į gimtuosius namus, mūsų tauta atgaus tikrą ramybę ir gyvenimo sėkmę.

Tegul Aukščiausiasis suteikia kiekvienam sveikatos, Jūsų šeimoms - laimės, mūsų namams - gerovę.

Su Gurban bairami (aukojimo) švente!

Gaidaras Alijevas

Azerbaidžano Respublikos prezidentas.

Laikraštis „Bakinskijrabočij“ (Baku darbininkas), 2000 m. kovo 15 d.