Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba Šilko kelio atkūrimo tarptautinėje konferencijoje Baku - 1998 m. rugsėjo 8 d.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Gerbiamieji valstybių ir delegacijų vadovai!

Ponios ir ponai!

Istorijoje žmonių civilizacijų, transporto keliai visada vaidino didelį vaidmenį, įtakojo visas gyvenimo sritis - politiką, ekonomiką, kultūrą. Vienu iš ryškiausių pavyzdžių ir simbolių yra Didysis šilko kelias - globalinis, unikalus reiškinys, apimantis tūkstantinę daugelio šalių ir tautų istoriją, senąją Kinijos kultūrą, didžiuosius europiečių geografinius atradimus, viduramžių musulmoniškojo Renesanso pasiekimus ir kita.

Azerbaidžanas nuo senų laikų buvo svarbia Didžiojo šilko kelio grandimi, tarsi tiltas tarp Europos ir Azijos. Kaukazo, Kaspijos ir Juodosios jūrų baseinų šalys buvo išvystytos prekybos, kultūrinio praturtinimo, religinio pakantumo zona, vienu iš savitų sudėtinių Didžiojo šilko kelio dalių.

Kaip neatsiejama žmonijos istorijos dalis, Didysis šilko kelias pergyveno pakilimo ir nuosmukio laikotarpius. Nuo karų epochos, ideologinių ir geopolitinių prieštaravimų, skiriamųjų linijų pradžios jis dingo iš mūsų gyvenimo, virsdamas gražia legenda.

Bet pasibaigė "šaltasis karas", tautos įgijo nepriklausomybę, pasaulio politikoje ėmė dominuoti bendražmogiškosios vertybės, demokratinės normos, integraciniai procesai ir Didžiojo šilko kelio idėja atgimė istorijos eigoje.

Reikia deramai įvertinti toliaregišką Europos Sąjungos Komisijos sprendimą, kurios iniciatyva 1993 m. gegužės mėn. Briuselyje įvyko specialusis Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių susitikimas, skirtas aptarti nacionalinių ir tarpvalstybinių transporto, prekybos komunikacijų plėtros strategiją.

Šio susitikimo metu patvirtinta Europa - Kaukazas - Azija (TRASEKA) transporto koridoriaus programa tapo vienu iš dinamiškiausių, ekonomiškai efektyvių projektų, realizuojamų Euroazijos erdvėje.

Per praėjusius penkerius metus, tampriai bendradarbiaujant programos šalims-dalyvėms, aktyviai remiant Europos Sąjungos Komisijai, buvo daug nuveikta modernizuojant ir statant komunikacinius objektus, rengiant atitinkamus įstatymus ir kodeksus, ruošiant kadrus, tobulinant muitinės ir tarifų politiką.

Svarbiu šios programos plėtros įvykiu tapo 1996 m. gegužės mėn. Turkmėnistano mieste Secharse pasirašytas susitarimas dėl tranzitinių pervežimų tarp Azerbaidžano, Gruzijos, Turkmėnistano ir Uzbekistano sureguliavimo, prie kurio vėliau prisijungė ir kitos šalys. Dėl šio susitarimo 50 proc. buvo sumažinti tarifai, supaprastintos muitinės procedūros, užtikrintas krovinių pervežimo saugumas. Todėl per pastaruosius metus beveik dešimt kartų padidėjo prekių mainai tarp Europos ir Azijos transkaukazo koridoriumi.

Sėkmingai įgyvendinama TRASEKA programa, sukūrė pagrindą, kad mūsų bendradarbiavimas būtų perkeltas į aukštesnį lygį - mūsų konferencija skirta priimti Didžiojo šilko kelio atkūrimo programą.

TRASEKA darbo grupės paruošti: "Pagrindinis daugiašalis susitarimas dėl tarptautinio transporto, plėtojant koridorių Europa - Kaukazas - Azija", jo techniniai priedai, Baku deklaracija turi svarbią ekonominę, politinę ir istorinę reikšmę.

Juos priėmus, bus vystoma prekyba, gamtinių išteklių įsisavinimas ir pervežimas, tarpusavio naudingas ekonominis bendradarbiavimas Europos, Juodosios jūros, Kaukazo, Kaspijos jūros ir Azijos reginiuose.

Istorinio Didžiojo šilko kelio atkūrimas, naujų šalių ir regionų įtraukimas taps stipriu impulsu suartinti ir praturtinti mūsų tautas, sustiprinti mūsų nepriklausomų valstybių nepriklausomybę ir suverenitetą, sėkmingai jose įgyvendinti demokratines, rinkos reformas, kurios mums visiems užtikrins taiką, stabilumą ir saugumą.

Didysis šilko kelio ištakos iš praeities, bet jis yra kelias į ateitį. Tikiu, kad, jei eisime juo kartu bendradarbiaudami, gerbdami ir palaikydami vienas kitą, šis kelias nuves mūsų tautas į gerovę ir klestėjimą.

Dėkoju už dėmesį.