Sveikinimas Azerbaidžano tautai lapkričio 12-osios - Konstitucijos dienos - proga, - Baku, 1999 m. lapkričio 11 d.


Brangūs Azerbaidžano piliečiai!

Iš visos širdies sveikinu Jus su Konstitucijos - lapkričio 12-ąją diena ir skiriu Jums visiems savo geriausius linkėjimus.

Sukako ketveri metai nuo mūsų pirmosios konstitucijos priėmimo dienos, kuri turėjo teisinę reikšmę mūsų nepriklausomai valstybei ir tautai.Ši konstitucija, sukurta remiantis mūsų daugiaamžėmis valstybingumo tradicijomis, nacionalinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, yra loginė Azerbaidžano tautos vystymosi kelio išdava.

Konstitucija, suteikianti visapuses teisių ir laisvių garantijas ir sąlygas mūsų piliečiams, mūsų nepriklausomos valstybės apsaugą, išsaugojimą ir vystymąsi, demokratinių permainų visuomenėje vykdymą, užtikrina veikimo pagrindą valdžios institucijoms ir kiekvienam Azerbaidžano piliečiui.

Per praeitą laikotarpį buvo nuveikta daug, kad visos Respublikos gyvenimo sritys atitiktų naująją konstituciją ir būtų įgyvendinti jos pagrindiniai reikalavimai.Gilesnis konstitucijos įsisavinimas, neatšaukiamas jos taikymas kuriant demokratinę, teisinę ir pasaulietinę valstybę, reikalauja iš kiekvieno mūsų ypatingųjų pastangų.

Brangūs piliečiai!

Esu įsitikinęs, kad kiekvienas pilietis labai atsakingai sieks ginti ir vykdyti pagrindines mūsų konstitucijos nuostatas mūsų nepriklausomos valstybės stiprinimo ir pažangos vardan. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės šiame kelyje.

Gaidaras Alijevas

Azerbaidžano Respublikos prezidentas