Azerbaidžano Respublikos Prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba Azerbaidžano nacionalinės šventės - Novruz bairami - ceremonijos metu 2003 m. kovo 21 d.


Brangios seserys, broliai!

Nuoširdžiai sveikinu Jus su viena iš brangių Azerbaidžano tautos švenčių - Novruz bairami, pavasario švente. Linkiu kiekvienam iš Jūsų sveikatos, laimės, o mūsų tautai - taikos ir ramybės!

Brangūs draugai, prieš keletą mėnesių pažymėjome 11-ąsias Azerbaidžano valstybinės nepriklausomybės metines. 11 metų mūsų tauta laisvai, savarankiškai gyvena savo tėvynėje, savo šalyje ir yra savo likimo šeimininkais. Azerbaidžanas nuosekliai kuria demokratinę valstybę. Kiekvieną dieną vystosi Azerbaidžano ekonomika, gerėja mūsų tautos gerovė.

Įvedėme visuomeninį ir politinį stabilumą Azerbaidžane ir jis viešpatauja kiekviename šalies kampelyje ir regione. Mūsų tauta gyvena ramiai, laisvai, atlieka savo darbus. Būtent visam tam Azerbaidžano tautai atstatė savo papročius ir tradicijas, savo nacionalines dvasines vertybes ir prasmingai švenčia savo nacionalines šventes.

Novruzo šventė - vienas iš pasiekimų, kurį mūsų tautai suteikė valstybinė Azerbaidžano nepriklausomybė. Anksčiau mes nuolat šventėme šią šventę. Tik savo namuose, šeimoje. Dabar ji iš tiesų tapo visaliaudine švente. Tomis dienomis mūsų tauta, mūsų nacija, dvasiškai pakylėta, švenčia Novruz bairami visuose Azerbaidžano kampeliuose. Dar kartą sakau, kad visa tai - pasiekimas, kurį Azerbaidžano tautai suteikė valstybinė Azerbaidžano nepriklausomybė. Mūsų tauta ir toliau nuolat brangins savo papročius bei tradicijas, saugos, gins ir puoselės jas. Todėl, kad jos yra nacionalinėmis dvasinėmis mūsų tautos vertybėmis ir kalba apie mūsų tautos išskirtinius bruožus.

Kaip jau sakiau, mūsų tauta gyvena ramiai. Tačiau šiomis dienomis yra tokių tėvynainių, kurie švenčia šią šventę palapinių miesteliuose. Jau keletą metų jie gyvena sunkiomis sąlygomis. Bet gyvena, turėdami didelį viltį. Jie rodo didelį ryžtą, kantrybę ir už šią kantrybę šią šventinę dieną reiškiu ypatingą dėkingumą visiems pabėgėliams, priverstiniams atvykėliams, mūsų tėvynainiams, gyvenantiems palapinių miesteliuose.

Šią šventinę dieną ypatingai sveikinu savo tėvynainius, mūsų piliečius, gyvenančius palapinių miesteliuose, ir pareiškiu jiems, visai mūsų tautai: šie laikai truks neilgai. Azerbaidžano valstybė vykdo nuoseklią veiklą siekiant taikiai sureguliuoti armėnų-azerbaidžaniečių karinį konfliktą, ir tikiu, kad dėl šių veiksmų išlaisvinsime savo žemes. Atstatysime Azerbaidžano teritorinį vientisumą ir iš gimtųjų vietų išvarytieji tėvynainiai sugrįš į savo vietas, gimtuosius židinius.

Jau aštuonerius metu Azerbaidžane viešpatauja „nutrauktos ugnies režimas“. Bet karas nebaigtas. Mūsų pasiaukojantys kariai, mūsų armija saugo Azerbaidžano žemes ir visada pasirengusi išlaisvinti savo žemes. Šią šventinę dieną nuoširdžiai sveikinu Azerbaidžano karius, apkasuose esančius mūsų sūnus ir linkiu sėkmės, atliekant savo šlovingus darbus.

Brangūs draugai, tai - mūsų šalies šventė, ši šventė - tautinė šventė. Labai džiaugiuosi, kad mūsų tauta labai vertina šią šventę ir ją pasitinka šventine nuotaika. Dar kartą sveikinu Jus su šia švente, visiems linkiu sveikatos ir sėkmės Jūsų darbuose. Ačiū. 

2003 m. kovo 25 d. laikraščio „Bakinskij rabočij“ numeris