Azerbaidžano Respublikos prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba iškilmingos ceremonijos metu pradėjus ekpsloatuoti darbo platformą „Čirag-1“ išgaunant naftą - 1997 m. lapkričio 12 d.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Šiandien mano matyta platforma „Čirag“ paliko man ir manau visiems čia susirinkusiems labai didelį įspūdį. Tapome puikių trimečio nepertraukiamojo darbo rezultatų liudininkais. 

Dar prieš penkiasdešimt metų Azerbaidžano naftininkai pastatė darbo platformas Kaspijos jūroje ir pradėjo išgauti naftą. Savo metu darbo platformą naftos telkinyje „Čirag“ suprojektavo Azerbaidžano naftininkai. Bet prieš tris metus, pasirašius „amžiaus sutartį“, kartu su konsorciume dalyvaujančiomis bendrovėmis rekonstravome šias darbo platformas ir dabar jos atitinka šiuolaikinį techninį lygį. 

Šiandien galiu didžiuotis, nes Kaspijos jūros centre, atviroje jūroje pastatyta tokia puiki platforma, atitinkanti pačius aukščiausius pasaulinius naftos gavybos standartus. Dėkoju visiems platformos statytojams, montuotojams ir projektuotojams, visiems, kurie čia dirba, čia susirinkusiems daugelio šalių specialistams - inžinieriams, techniniams darbuotojams, darbininkams. Iš visos širdies sveikinu Jus visus su darbo platformos „Čirag-1“ eksploatavimo, naftos gavybos pradžia. 

Paklojome didžio darbo pamatą. Be abejonės, dėl konsorciumo veiklos, kuris buvo įkurtas remiantis „amžiaus sutartimi“, taip pat įgyvendinant kitas pasirašytas sutartis, Kaspijos jūroje bus pastatyta dar daug tokių puikių platformų, o Kaspijos jūroje glūdinčios naftos ir dujų atsargos žymiai prisidės prie pasaulinės ekonomikos plėtros. 

Šiandien mūsų šalyje šventinė diena - antrosios pirmosios demokratinės nepriklausomos Azerbaidžano Respublikos Konstitucijos priėmimo metinės. Ši diena taip pat Azerbaidžano, kuris laikomas senuoju naftos gavybos kraštu, naujojo naftos pramonės plėtros etapo pradžia. Šios dvi šventės susiliejo į vieną ir tapo tampriai susijusiomis šventėmis. Sveikinu Jus šių švenčių proga ir dėkoju į „Čirag-1“ darbo platformą atvykusiems užsienio svečiams. Linkiu visiems Jums laimės, gerovės ir džiaugsmo.

Linkiu sėkmės! Linkiu naujų laimėjimų! Ačiū.

Laikraštis „Бакинский рабочий“ (Baku darbininkas), 1997 m. lapkričio 14 d.