ແຜນທີ່ການແບ່ງເຂດປົກຄອງ ແລະ ການເມືອງ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ອາແຊັກບາຍຊັນ