Gratulasjon til det aserbajdsjanske folket i anledning av Qurban Bayrami - Baku, 14. mars 2000


Kjære landsmenn!

Jeg gratulerer dere i anledning av den hellige Qurban Bayrami, som er en dag for solidaritet og brorskap av muslimer i verden – våre folk formidler sine beste ønsker.

Til tross for at det aserbajdsjanske folket levde i mange år med et forbud mot fremmede ideologier og regimer, er de likevel ikke flyttet bort fra sine historiske røtter, de har bevart de nasjonale og moralske verdier, skikker og tradisjoner, religiøse festivaler og ritualer. Den hellige Qurban Bayrami – en gledens dag som Gud valgte for en stor religion på en rettferdig måte, er en av våre nasjonale og religiøse skikker, som vi gjennomførte gjennom flere århundrer.

Qurban Bayrami blir årlig feiret av den uavhengige republikken Aserbajdsjan, som etablerte demokratiske prinsipper, religionsfrihet og samvittighet som nasjonal helligdag.

Kjære søstre og brødre!

I løpet av denne hellige ferien, blir jeg i mine bønner å påkalle Gud om ambisjoner for fred, ro og velvære for vårt folk, og jeg vil forsikre dere om at dagen er nær da vårt land vil bli frigjort fra fienden, våre flyktninger vil vende tilbake til sine hjem – vårt folk vil finne en rettferdig fred og verdighet til det virkelige velstående liv.

For Gud vil gi hver av dere helse, deres familier - lykke, våre hjem - velstand.

Gratulerer i anledning av Qurban Bayrami!

Heydar Aliyev

Republikken Aserbajdsjans president.

Avisen " Bakinskij Rabotchij", 15. mars 2000