Tale av formannen i det øverste råd Heydar Aliyev ved møtet i det aserbajdsjanske parlamentet (Milli Malis) den 15. Juni 1993


Ærede medlemmer, ærede president!

Jeg takker parlamentsmedlemmene og det aserbajdsjanske øverstre råd, for tilliten de har vist.

Jeg forsikrer at jeg vil bruke enhver anledning til å prøve å bære den tunge byrden, og æren av å utføre denne oppgaven. Jeg må si med største ansvar at jeg forstår hvor vanskelig og spent hverdagen er i landet. Selv nå, erkjenner jeg mitt ansvar og til å veilede meg med dette og å gjøre alt jeg kan. Jeg har ikke tenkt å gi en lang tale her, men noen få ord har jeg tenkt å si. Som øverste råds formann, tror jeg det første som må gjøres er å forsvare, styrke og videreutvikle landets historiske suksess, først og fremst den aserbaijdsjanske republikkens selvstendighet. Landets uavhengighet må være basert på de tradisjoner som ble opprettet i 1918 da den første aserbajdsjanske republikken oppsto, og må oppfylle de gjeldende krav og prosesser som skjer i verden. Jeg skal jobbe i denne i denne retningen, og det er ingen tvil om at jeg skal vie resten av mitt liv for landets utvikling som selvstendig stat. I denne sammenheng må jeg si at den aserbajdsjanske republikken aldri vil miste sin uavhengighet, uansett hva som skjer, og den må aldri være underlangt noen andre land. Det er rykter og tanker om gjenoppbygging av det tidligere Sovjetunionen og at Aserbaijdsjan vil bli med det. Alt dette er utopi! Jeg aksepterer ikke disse tankene, og ber dere heller ikke akseptere dem.

Landet har store og vanskelige oppgaver å utføre. For å beholde sin uavhengighet og suverenitet, skal landet gjenvinne sine territorier fra Armenia. Vi må gjenopprette den territorielle helheten og stoppe krigen og skape fred. Folket skal leve i fred og velstand, bygge sitt land på den måten de ønsker. Derfor er dette spørsmålet et av de viktigste. Disse spørsmål må vurderes som hovedpunkt av det øverste råd.

Jeg forsikrer dere om at dette skjer.

Dokumentet  som ble deklarert i går er en avtale inngått på USA, Russland og Tyrkias initiativ, og er første skritt til å forlate krigstilstanden helt. Jeg tror enda flere ting må gjøres i denne retningen i framtiden, slik at landet får tilbake sine okkuperte territorier, og våre folk blir frigjort fra krigen.

Dette betyr at landets uavhengighet er vår hovedoppgave.

Man bør utvikle demokratiet i selvstendige Aserbajdsjan.  Man må oppmuntre til pluralisme så mye som det er mulig. Man bør ikke ha strid med grunnloven eller loven. Statsledere og borgerlig utdannelse bør være basert på demokratiske prinsipper. Både politikk og økonomi må baseres på prinsippene om frihet, selvstendighet og menneskerettigheter.

Vi må fortsette å gå på veien som begynte for ett år siden. Det er den eneste riktige måten og vår republikkk vil fortsette å få det til. Jeg forsikrer at jeg alltid vil følge denne veien.

En av de grunnene til vår vanskelige situasjon i landet, er på grunn av hendelsene i Gandja den 4. juni. Disse hendelsene er forferdelige, blodet fløt og forbrytelser ble begått. Alt dette må undersøkes, og alle som har brutt loven, og deltatt i kriminalitet, uansett hvilken side de er på, bør stilles for retten.  Det er Parlamentskommiteen som foretar etterforskning. Fra vår side må vi løse denne vanskelige situasjonen. I går fikk jeg snakke med presidenten  Abulfaz Eltjibei. Jeg var i forhandlinger både i Gandja sammen med ledsagende personer og i enerom. Så jeg tror all vår innsats vil bidra til å roe ned den vanskelige situasjonen og løse motsetningene. Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Ikke under noen omstendigheter vil jeg gripe til våpen. Denne motsetnngen skal bare løses på en fredelig måte og gjennom forhandlinger. Saken skal behandles med respekt og i en ånd av samarbeid. Jeg tror at våre folk er vise, en felles innsats av respektfulle folk, landets intelligens, klanen av høvdinger og vår egen virksomhet vil naturligvis sikre dette.

Når vi gjenoppbygger landet og kjemper for et sivilisert samfunn, må vi sikre at det er basert på universielle, og felles menneskelige verdier. Det tok mange vanskelige år for Aserbajdsjan å få sin selvstendighet, og derfor vill vi prøve å vise verden våre historiske suksesser og folkeminner. Jeg tror at det aserbajdsjanske folket har vært så vel historiske som moderne potensial på dette punktet. Om man skal utnytte det effektivt, kan Aserbajdsjan bli et demokratisk samfunn grunnlagt på demokratiske rettsforhold og generelle menneskelige verdier. Vår vitenskap og kultur, historiske tradisjoner og vår religion islam skaper et godt grunnlag for dette. Vår viktigste oppgave er å utnytte disse resursene effektivt.

Aserbajdsjans nåværende vanskelige situasjon, avhenger ikke bare av Karabakh-konflikten eller armensk aggresjon mot Aserbajdsjan. Hendelsene i Gandja har nettopp funnet sted. Dessverre er den forverring av forholdet mellom mennesker og grupper som i årevis levde i Aserbajdsjan en av årsakene til spenningen.

Aserbajdsjan har blitt et hjemland for etniske miljøer som har bodd i landet i svært mange år, og det skal forbli deres hjemland i fremtiden. Alle mennesker som lever i den aserbajdsjanske republikken, uavhengig av deres nasjonalitet, religion og politisk syn, må ha like rettigheter. Hvis vi kunne veilede oss med slike verdier og realisere alle disse tingene i livet, skulle vi kunne samle alle folk og nasjoner som bor i den aserbajdsjanske republikken. Dette er en av våre viktigste oppgaver. Jeg tror vi vil oppnå dette.

I fjor ble det gjort mye på det utenrikspolitiske området. Men det er enda mer som må gjøres. Jeg tror den aserbajdsjanske republikken som et demokratisk land må opprette legitime relasjoner med alle land. Uavhengig av regjering eller interne retningslinjer som et land, må vi ha gode relasjoner. Først og fremst, skaper vi store kulturelle, økonomiske og statlige relasjoner med våre nærmeste naboer. Fra dette perspektivet, er det klart at folk ønsker å utvikle relasjoner med Tyrkia. Forholdet til Iran må forbedres og utvikles. Russland er en stormakt. Vår nabo i nord. Selvfølgelig, må forholdet mellom Russland og Aserbajdsjan bli enda bedre, bredere, fruktbringende og basert på autonomiske prinsipper. Med alle de landene som var i Sovjetunionen, og har blitt selvstendige - inkludert Ukraina, Hviterussland, Georgia, landene i Sentral-Asia, Kasakhstan, Baltikum og Moldova, skal vi etablere nære og vennlige forbindelser. Vi trenger så mye, fordi vi har hatt nære økonomiske, kulturelle og menneskelige relasjoner i mange år. Man skal ikke forstyrre disse forbindelsene, men man må utvikle dem. Det er ingen tvil om at det er nettopp en slik politikk som vil hjelpe landet til å bli formet og utviklet som en selvstendig stat.

Den aserbajdjanske republikken har allerede funnet sin plass på verdens nivå. USAs positive holdning til Aserbajdsjan gleder oss alle i den seneste tiden. Og jeg tror at de forhold må styrkes og utvikles. Vi bør styrke våre forbindelser med alle europeiske land, særlig Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Med alle de muslimske, arabisk og tyrkisk-talende land skal våre relasjoner utvikles enda raskere. Kort sagt, vil jeg vise min tilnærming til utenrikspolitikken. Som det øverste råds formann skal jeg jobbe i denne retningen for vår presidents, det øverste råds og regjeringens suksess.

Det viktigste nå er å få orden på hendelsene i Gandja, og løse problemer som har oppstått som resultat. Her fra denne talestolen i parlamentsbygningen henvender jeg meg til den aserbajdsjanske folket, til våre brødre, søstre og erklærer at landet vårt er i en vanskelig situasjon. Jeg gjentar igjen at det største problemet vi har i dag er å bringe tilbake våre okkuperte områder og bevare integritet og suverenitet. Alle uenigheter og motsetninger må fjernes. Jeg henvender meg til det aserbajdsjanske folket, menneskene som bor i Gandja og til parlamentsmedlem Suret Huseynov og hans tilhengere, og oppmuntrer dem till å være kloke og humane. Vårt land trenger det, og vi må være sammen. Asebajdsjan står overfor en stor fare i denne forferdelige tiden. I en slik situasjon bør alle være sammen - politiske partier, politiske strukturer og frivillige organisasjoner, alle mennesker bør holde sammen. Det er på tide å glemme gamle nag. Vi må forene og fri landet fra situasjonen. Jeg tror Gandjas beboere og folk som bor rundt skal høre og støtte meg. Jeg håper også at Suret Huseynov  vil høre meg og vil oppføre seg som en klok mann, slik at vi gjør slutt på denne konflikten helt. Jeg oppfordrer dere alle til å lytte på meg og forene seg. Jeg ber alle om å glemme små nag og sladder. Dere vil ha nok tid for dem i fremtiden, men det er feil tidspunkt å gjøre det nå.

I denne sammenheng vil jeg nevne et spørsmål. I noen uoffisielle sirkler er det falske rykter om at hvis Aliyev vil stanse statlig tjeneste i Aserbajdsjan igjen vil han vil ta hevn på noen eller mishandle dem som var mot ham i fortiden eller hadde en dårlig holdning til ham. For alle og det hele aserbajdsjanske folket, erklærer jeg at hevn ikke er en del av min natur. Det oppdiktes av visse mennesker, som tydeligvis ikke bare vil kaste skitt på meg uten også skille oss. Jeg lover deg at jeg aldri skal hevne meg. Hvis noen noensinne var urettferdig mot meg, eller gjorde noe galt mot meg, kan jeg forsikre dere om at jeg har tilgitt dem for lenge siden. Jeg har aldri falt til et slikt følelsesmessig nivå, og vil aldri gjøre det. Det er ikke fordi dere har gitt meg tillit at jeg har fått tjenesten. Saken er at jeg som en vanlig borger aldri har tenkt å bråke og tenker heller ikke å krige, for å ta hevn på noen eller behandle noen dårlig. Men vi må selvfølgelig alle følge disiplin, følge lover, overholde lover og opprettholde de juridiske kravene når vi er i tjeneste, og jeg vil naturligvis ikke gå mot mine prinsipper.

Jeg tror at sammen med det øversta råd, presidenten Abulfaz Eltjibej og alle sammen vil vi finne veien ut av denne vanskelige situasjonen. I denne sammenheng oppfordrer jeg dere alle til enhet.

Takk!