Republikken Aserbajdsjans president Heydar Aliyevs tale under en seremoni, viet til den tredje årsdagen for Khojaly folkemord - Baku, Tezepir moskeen, 26. februar 1995.


Kjære landsmenn! Kjære muslimer!

I dag er vi samlet i Tezepir moske, i Allahs hus, i forbindelse med en sorgens dag. Vi feirer den tredje årsdagen for Khojaly folkemord, for Khojaly tragedie.

For sin multi-århundre gamle historie vant det aserbajdsjanske folket i hans livsløp de store vinnerne, gikk til toppen, beriket verdenskultur. Den muslimske verden har beriket verdens kultur med en så hellig bok som Koranen. Det aserbajdsjanske folket støtte på store problemer og tragedier i sin lange historie i ulike stadier. En av dem er fortsatt aggresjonen fra armenske inntrengere i mer enn seks år, okkupantene mot vårt folk og splittelse av landet vårt som et resultat, tapp av en del av det, død av våre borgere, blodsutgytelse. Men det mest skremmende av disse problemene, er den mest alvorlige skaden er Khojaly tragedie.

I nedtegnet historie er gjentatte ganger fakter av det barbariske forholdet mann til mann. I mange deler av verden skjedde det også folkemord. Folkemord, som ble begått av armenske aggressorer mot Aserbajdsjan, er en av de mest foraktelige blant dem. Folkemord som armenske aggressorer begått mot det aserbajdsjanske folket over lang tid, under hela 1900-tallet, har påført et hardt slag mot vårt folk. De største og mest alvorlige sår av dem er Khojaly folkemord og krigen som pågår i sex år. Krigen ble utløst av de armenske angriperne. Det aserbajdsjanske folket beskytter sitt land. Uten tvil, blir det sølt blod i krigen, har vi ofre og bærer tunge byrder. Den barbariske militære operasjonen som ble realisert for tre år siden av inntrengerne mot Khojaly slott, kvinner, barn, foreldre, syke er det mest forferdelige fase og den tyngest, den svartest siden av seks års krig.

Khojaly hendelser har også vist at armenerne ettertraktet ikke bare for vårt land, okkuperte vårt territorium, men også steg i en slik barbarisk måte, som et folkemord mot vårt folk. Det ble vist åpent i Khojaly hendelser. På den forferdelige natten var et grusomt slag slått mot det aserbajdsjanske folket. Dette såret bekymrer oss så langt. Det er ennå ikke leget, har ikke lukket, dette såret vil forbli evig i vårt hjerte. Som jeg allerede har sagt, angrep mot sivile under natten, den barbariske ødeleggelsen på plass, drap av barn, kvinner, eldre og sjuke, påført dem med usynlige grusomheter, vitner barbari av våre fiender.

Khojaly folkemord, armensk aggresjon og villskap mot vårt folk, bruken av de laveste metoder mot mennesker kommer inn i den generelle historie og skal bo der. Borgerne som døde den kvelden, de dagene er dyre for Aserbajdsjan. De har gitt sine liv for den territorielle integriteten til vår republikk, de ble ofre, martyrer på veien for vårt folks kamp for nasjonal frihet. Deres tragiske død, at de ble drept, er beviset på heltemot, styrke og mot det aserbajdsjanske folket.

Under krigen, som varer i mer enn seks år, mistet vi mange ofre. Jeg merker igjen at Khojaly martyrer er våre borgere, som også ble drept i navnet av territorial integritet, suverenitet og uavhengighet av Aserbajdsjan. I dag er vi samlet her for å hedre deres minne, å bøye hodet og be for dem. På vegne av alle mennesker i Aserbajdsjan, den aserbajdsjanske staten vil jeg igjen utrykke kondolanser til vårt folk i forbindelse med denne tragiske hendelsen. Jeg tilbyr mine dypeste kondolanser til familiene og slektninger av de martyrer som var drept i Khojaly. Måtte Allah velsigne sjelene til drepte martyrer. Måtte Allah velsigne alle våre martyrers sjeler. Måtte Allah gi tålmodighet til martyrenes familier. Måtte Allah gi tålmodighet til hele vårt folk. Måtte Allah gi oss tålmodighet så vi kunne bli kvitt alle problemer, slik fullstendig uavhengighet, territorielle integritet i Aserbajdsjan, vedlikeholde aserbajdsjansk uavhengighet.

Khojaly tragedie er vår sorg, vår smerte, vår tristhet. Men samtidig er kamp veien, nasjonale frihetsveien, som ble vedtatt gjennom århundrer av det aserbajdsjanske folket, en hyggelig og vellykket måte. Og det var vanskeligheter i fortidsveien. Det er vanskeligheter i dag også. Ingenting har brutt og ingenting vil bryte viljen til folket i Aserbajdsjan. Vi må konkludere fra disse hendelsene at vi har blitt mer modige, mer utholdende, mer sammenhengende. Vi må innse at vi, som er mestere i sine skjebner, må beskytte seg selv, sin uavhengighet, vandre på veien, forhåndsbestemt til oss av Allah, må vi åpne veien og gå videre på denne veien.

Derfor trenger vi i dag, når vi ber for velsigning av sjeler av martyrene våre, å holde hodet opp. Så mye som vi sørger, må vi være optimister, ser frem til fremtiden med håp, leve med håp. Jeg er helt sikker på, at det aserbajdsjanske folk vil overvinne disse vanskelige trinnene også. Vanskelighetene er bundet ikke bare av krig, okkupasjon av landet vårt, en vanskelig situasjon for våre flyktninger. Nå bor våre folk i overgangsperioden. Vi opplever sosial og økonomisk krise. Folk har mange vanskeligheter i livet. Dog var det like vanskelige etapper til vårt folks liv i århundrer, overvant vårt folk dem ettersom de bodde der i tusenvis av år og vil leve i flere årtusen til.

Vi må ikke miste troen, må ikke avvike fra vår tro, vår sti. Vår bane er Aserbajdsjans uavhengighet, nasjonal frihet, evig uavhengighet, Aserbajdsjan som en selvstendig stat. Veien som vi har lagt inn er på en måte troskapen vår til våre moralske verdier, tradisjoner, religion, språk, historie. Så vidt vi er trofaste mot alle disse, slik kan vi forstå årsakene til den nåværende vanskelige situasjonen, hjelpe hverandre, støtte hverandre og motstå armenske okkupanter. Og vi vil frigjøre vårt land, og bringe vårt folk og vår republikk ut av denne økonomiske krisen.

Jeg er overbevist om at vår vei er en berømt vei, en riktig vei, veien som sikrer interessen av vårt folk. Vi vil fortsette å følge denne veien. Den uavhengige aserbajdsjanske staten er trygg i enhet av vårt folk, tror på folkets styrke. Og denne vår enhet, styrke, utholdenhet, tålmodighet vil føre oss ut av denne vanskelige situasjonen.

Jeg ber igjen Allah å velsigne Khojaly martyrer. Jeg ber igjen Allah å velsigne alle sjeler til martyrene. Jeg vil igjen forsikre dere at Aserbajdsjan vil stå ved å beskytte rettighetene til vårt folk, våre landområder og å frigjøre det aserbajdsjanske folket fra disse elendigheter.

Det var oversettelse fra utgivelsesåret "Heydar Aliyev. Vår uavhengighet er evig "(handlinger, taler, uttalelser, intervjuer, brev, anke, ordre) -" Azerneshr "Baku - 1998, b.3, s. 215-217.