Gratulasjon til det aserbajdsjanske folket i anledning av 12. november - Grunnlovsdagen - Baku, 11. november 1999


Kjære borgere av Aserbajdsjan!

Jeg oppriktig gratulerer dere med Grunnlovsdagen 12. november – og uttrykker mine beste ønsker til hver av dere.

Det har gått fire år siden vedtakelsen av første grunnlov, som har stor betydning for vår uavhengige stat og folket.  Denne grunnlov, laget på grunnlag av våre århundrer gamle nasjonale tradisjoner, og felles for hele menneskehetens verdier, er en logisk følger av at det aserbajdsjanske folket dekket utviklingsbanen.

Grunnloven, som ga omfattende garantier og betingelser for å sikre rettigheter og frihet til våre innbyggere, beskyttelse, bevaring og utvikling av vår selvstendige stat, gjennomføringen av demokratiske reformer i samfunnet er grunnlag for regjeringen og borgerne av Aserbajdsjan.

Gjennom den siste perioden har mye blitt gjort for å bringe alle områder av livet i republikken i samsvar med den nye grunnloven og implementeringen som det viktigste kravet. Ugjenkallelig anvendelse av grunnloven under prosessen av å bygge en demokratisk, juridisk og sekulær stat krever innsats fra oss alle.

Kjære borgere!

Jeg er sikker på at hver borger med en følelse av et stort ansvar for å prøve å beskytte og implementerende grunnleggende bestemmelser i Grunnloven vår, i navnet styrke og fremgang i vår selvstendige stat.  Jeg ønsker dere suksess på denne måten.

Heydar Aliyev,
Republikken Aserbajdsjans president