Tale av Aserbajdsjans president Heydar Aliyev ved den høytidlige seremonien dedikert 1300-års jubileum for eposen "Kitabi-Dede Gorgud" - Republikk-palasset, 9. april 2000


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Distingverte statsledere.

Distingverte hoder Majlis!

Kjære gjester!

Mine damer og herrer!

I dag feirer folk i Aserbajdsjan 1300- årsdagen for den store eposen "Kitabi Dede Gorgud". Dette jubuleet er en historisk begivenhet av stor betydning for oss, hele den tyrkiske verden, hele kulturen i menneskeheten. Dette er en feiring av respekt for våre historiske røtter i våre nasjonale tradisjoner, våre nasjonale og åndelige verdier, vår kultur og vitenskap. Dette er feiring for vår nasjonale frihet og statlig uavhengighet.

De siste 1300 årene har "Kitabi Dede Gorgud" som et stort historisk monument for aserbajdsjanske mennesker, og av alle tyrkisktalende folkeslag. Tatt i betraktning hvor mye innsats vårt folk har ydet for å lage eposen "Kitabi Dede Gorgud" ennå tidligere enn 1300 år, og det faktum at de laget dette historiske monument, kan vi forestille den gamle historien med dype røtter, og hvor rik vår kultur er for vårt folk.

På 1300 år har "Kitabi Dede Gorgud" kommet langt på en strålende og majestetisk vei. Til tross for alle vanskeligheter og begrensninger, har "Kitabi Dede Gorgud" vært åndelig mat for vårt folk, som hjelper dem å leve, kjempe, anerkjenne og beskytte sin nasjonale identitet.

Imidlertid bør vi også nevne at mens vi beundrer den 1300 år lange historien "Kitabi Dede Gorgud", må vi også innrømme at de siste tre årene i Aserbajdsjan, er et stort arbeid i fagfeltet, forskning, og for å fremme kulturarven "Kitabi Dede Gorgud" utført, slik at vårt folk, hele den tyrkiske verden har lært om "Kitabi Dede Gorgud", og rundt om i verden demonstrert hvordan det er en uvurderlig ressurs.

I går avsluttet vi toppmøtet av de tyrkisktalene samfunnstater i Baku. På dette toppmøtet analyserte vi arbeidet utført for 8 år etter opprettelsen av samveldet for de tyrkisktalende statene og konstaterte en stor suksess. Å skape et fellesskap av tyrkisktalende stater, det var selvfølgelig en historisk hendelse i verden og i livet til våre nasjoner. Men det faktum at felleskapet er levende og utviklende, viser hvor nødvendig det var og hvor stor nytte det er for vårt folk i fremtiden.

Framgangen gjennom årene er et resultat av vår felles innsats. Men samtidig bør det bemerkes at samveldet av tyrkisktalende stater ble opprettet på intiativ fra Tyrkia, vår kjære bror, venn Süleyman Demirel, og viser først og fremst de store fordelene ved den tyrkiske republikken.

I dag har vi fullført toppmøtet, og er samlet på årsdagen for "Kitabi Dede Gorgud", som er et felles historisk monument for vårt folk. Det faktum at vi bruker dette jubileet sammen med lederne for tyrkisktalende stater, gir jubileet større vekt, og forbedrer kvaliteten. Jeg er takknemlig til alle som tar del i feiringen og som aksepterte vår invitasjon og kom til Aserbajdsjan, og ønsker velkommen til dere alle.

Jeg hilser velkommen presidenten i republikken Tyrkia, en god venn av Aserbajdsjan, min kjære bror Süleyman Demirel!

Jeg hilser velkommen presidenten i republikken Kasakhstan, fornemme gjester, min kjære venn, en bror av Nursultan Nazarbajev!

Jeg hilser velkommen presidenten i republikken Kirgisistan, min kjære venn, bror Askar Akajev!

Velkommen til lederen av delegasjonen i Republikken Usbekistan, leder av Usbekistans Oliy Majlis, Erkin Khalilov.

Velkommen til delegasjonen fra republikken Turkmenistan, Sahhat Muradov!

Velkommen til UNESCOs generaldirektør, vår fremragende Koïchiro Matsuura!

Jeg ønsker velkommen en god venn av Aserbajdsjans folk, det eldste medlem, en veteran fra det franske parlamentet, Mr. Jacques Bomeley!

Med følelsen av tilfredshet, merker jeg på årsdagen for "Kitabi Dede Gorgud", overskuddet til offentlige beslutningstakere, forskere og forfattere som deltok i Aserbajdsjans vienskapelige konferanser. De er her med oss. Jeg uttrykker min takknemlighet for alle våre gjester i Aserbajdsjan.

Forskning av "Kitabi Dede Gorgud" de siste tre årene, har vært til stor nytte for folket i Aserbajdsjan. Vi er nok en gang klar over våre historiske røtter, vår nasjonale og kulturelle arv. Vi er allerede klar over hva store bidrag til verden sivilasjon av tyrkisktalende folkeslag. I denne forbindelse har "Kitabi Dede Gorgud" en spesiell plass.

"Kitabi Dede Gorgud" er vår viktigste bok. Dede Gorgud er vår gamle forfeder. Vi er stolte over at vi har et slikt historisk monument som "Kitabi Dede Gorgud" og vi er stolte over å ha en så gammel stamfar.

"Kitabi Dede Gorgud" har alltid kalt folk og nasjoner til enhet og fred. Etablering i 1992 av Samveldet av tyrkisktalande stater er et lysende eksempel på gjennomføring av Dede Gorguds forskrifter.

Etter å ha fått selvstendighet, nasjonale frihet, har vi fått gode muligheter til å oppnå denne enhet, og innsett hvor viktig det er for vårt folk.

"Kitabi Dede Gorgud" oppfordrer folk til enhet. Nasjonal enhet og nasjonal solidaritet i Aserbajdsjan som er på vei til nasjonal uavhengighet, og som bygger et rettslig, demokratisk og sekulær stat, har den høyeste viktighet.

I dag feirer vi 1300 års-dagen for "Kitabi Dede Gorgud" og vier lojalitet etter hans forskrifter, og erklærer at det aserbajdsjanske folket er uavhengig, og vil ta opp vanskelige og komplekse saker og vil alltid gå videre.

"Kitabi Dede Gorgud" er en heroisk epos. Ifølge forskriftene av "Kitabi Dede Gorgud", fremmer vi styrkningen av folkets kjærlighet, lojalitet til landet og patriotisme. "Kitabi Dede Gorgud" er i dag svært nødvendig for oss.

"Kitabi Dede Gorgud" har kalt mennesker til fred og forsoning. Vår nasjon er i dag trofast mot paktene i "Kitabi Dede Gorgud". Som et resultat av armensk aggressjon mot Aserbajdsjan, er 20 % av vårt land okkupert, mer enn en million aserbajdsjanere er utvist fra de okkuperete områdene og bor under vanskelige omstendigheter. Vi fikk et stort spark. Men til tross for alt dette, vil det aserbajdsjanske folket vise verden sin fredelige politikk. Vi følger sporene til Dede Gorgud... Vi ønsker å løse denne konflikten på en fredelig måte. Vi ønsker fred og ro i alle land, særlig i de tyrkisktalende land. Så dette jubileet i dag, vil igjen vise sin lojalitet til forskriftene av Dede Gorgud.

"Kitabi Dede Gorgud" er et monument til de store vitenskapelige, kulturelle og åndelige tenkere. Til dags dato har det vært et betydelig arbeid med å studere og forklare "Kitabi Dede Gorgud" til dagens generasjoner. Spesielt prisverdig er arbeid som vitenskapsmenn, forskere, forfattere og offentlige figurer av Aserbajdsjan har utført de siste årene.

Så i dag uttrykker jeg min takknemlighet til våre forskere, forfattere, alle borgere som var involvert i forskning, markedsføring av "Kitabi Dede Gorgud" og skrev verdifulle vitenskapelige arbeider, bøker til dette jubileet. Jeg vil gjerne uttrykke min tillit til at de som blir inspirert av disse jubileumsaktivitetene, vil fortsette sitt vitenskapelige arbeid i fremtiden. Det blir utforsket nye sider av eposen "Kitabi Dede Gorgud", og hans ukjente tanker som skal forklares til dagens og fremtidige generasjoner av mennesker i Aserbajdsjan og den hele tyrkiske verden.

I dag opplever vi en enorm følelse av stolthet, fordi vi har et så stort historisk monument som "Kitabi Dede Gorgud", fordi vi er frie, uavhengige, og kan, etter å ha analisert åndelige verdier, forklare dem med til vårt folk, nasjon og fremtidige generasjoner.

Den største verdien av jubileet "Kitabi Dede Gorgud", er at det videre demonstrerer vår nasjonale frihet og nasjonale uavhengighet. Forskriftene av "Kitabi Dede Gorgud" kaller nå hver enkelt av oss til å følge stien til uavhengighet, nasjonal frihet og gjøre staten uavhengig for alltid. Jeg ønsker dere alle i Aserbajdsjan, aserbajdsjanske statsborgere all mulig suksess for å oppnå dette målet. Takk.

Avisen "Bakinskij rabochij", 11. april 2000.