Tale av Republikken Aserbajdsjans President Heydar Aliyev i offisiell mottakelse holdt i anledning av 10-årsjubileet for uavhengighet av Aserbajdsjan. 18. oktober 2001


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Kjære damer og herrer!

Kjære ambassadører!
Fornemme gjester!

Jeg gratulerer dere hjertelig med tiårsjubileet for staten Aserbajdsjans uavhengighet. Jeg ønsker dere god helse, lang levetid, lykke og suksess i alle våre fremtidige bestrebelser til hver av dere, til hver borger av Aserbajdsjan. 

For alle mennesker, for enhver nasjon er ingenting bedre enn frihet og uavhengighet.  I det tjuende århundre, har mange land i verden oppnådd sin frihet og uavhengighet. Andre verdenskrig forandret verden totalt. Mange nasjoner fikk frihet.

Etter andre verdenskrig ble FN dannet, var det om lag 50 medlemmer. Nå er antallet medlemsland i FN nådd 200.  Se på hvor mange mennesker, nasjoner, som på en kort historisk periode har oppnådd nasjonal frihet i etablering av selvstendige stater, og er nå representert i internasjonale organisasjoner og medlemmer av FN.

På slutten av det tjuende århundre, kanskje senere enn mange andre, var vi endelig i stand til å få vår uavhengighet. Historien viser at folk i Aserbajdsjan erklærte sin uavhengighet i 1918, har bygget sin egen stat, og har begynt å leve selvstendig. Men så ble uavhengigheten tapt.  I 1991, i forbindelse med sammenbruddet av Sovjetunionen – alle de 15 sovjetiske republikker i Sovjetunionen erklærte sin uavhengighet og sluttet seg til verdenssamfunnet som selvstendige stater.

Etter å ha gjort vår konstitusjonelle lov om uavhengighet av landet vårt, har vi over hele verden erklært Aserbajdsjan som selvstendig stat.  I ti år har vi nå vært uavhengige. Gjennom årene har det vært meget vanskelig.  Vi er et fullverdig medlem av FN, og medlem av alle internasjonale organisasjoner i verden. I begynnelsen av dette århundret har vi også inngått avtale med en av den mest autoritative internasjonale organisasjonen – Europarådet.  Vi er stolte av dette, og vårt folk har rett til å være stolt.  Vi forstår at signaturen av det aserbajdsjanske folket er blant underskriftene til verden. Etter ti år som selvstendig stat, passerte Aserbajdsjan denne eksamen.

Vi feirer disse ti årene. For et par dager eller måneder i byer, distrikter, landsbyer, fabrikker, universiteter og ulike organisasjoner, feirer det aserbajdsjanske folket med stor glede 10-årsjubileet for uavhengigheten av Aserbajdsjan. Således har det blitt glede for hele aserbajdsjanske folket. Dette er glede for hvert menneske, for hver familie og den mest elskede høytiden for det aserbajdsjanske folket.

Jeg er helt overbevist om at hvis vi går i ti nye år på denne harde måten, vil vi kunne beskytte og bevare vår uavhengighet, og være i stand til å sikre Aserbajdsjan i å utvikle en demokratisk og selvstendig stat.  Det betyr at vi kunne ha etablert et meget sterkt, solid fundament for Aserbajdsjans fremtid. Vi utførte den første, den vanskeligste delen av oppdraget.

Men vi har fortsatt en plikt for vårt folk.  Og vår plikt er at Aserbajdsjan skal videreutvikle seg til en sterk stat, blir det vanskeligere å få bragt lykke til hver borger.  Vi står ovenfor et veldig stort problem, men de fleste innbyggere adopterer dem som sine egne og prøver å løse dem. Vi, myndighetene i Aserbajdsjan, føler det ansvaret meget sterkt.  Du kan være sikker på at for å skape fremtidig lykke for vårt folk, evigheten, uavhengigheten, vil vi fortsette med mer ansvar, og vil ærlig oppfylle vår oppgave.

For første gang på de ti årene, er vi nå samlet denne kvelden for å møte anledningen av seremonien.  Dette ønsket oppsto i det siste, men nå er de ti årene over.

Jeg gratulerer dere, og har i samme tid en god følelse av takknemlighet for å minne våre martyrer som ga sitt liv for den territorielle integritet og uavhengighet av Aserbajdsjan. Jeg gratulerer familiene til martyrene. I dag bør de være stolte av barna sine, våre brødre og søstre, familier som ble drept på grunn av hjemlandet. De ble drept navnet til uavhengighet i Aserbajdsjan, minnet om dem vil leve evig.

Jeg gratulerer alle som har vist heltemot, skadde og funksjonshemmede som forsvarte Aserbajdsjan.  Vi prøver å gjøre livet deres normalt til sårene deres er helbredet. Men jeg tror at sårene deres er det sårene til vårt folk. Jeg er helt sikker på at de blir helbredet.

Jeg gratulerer de hederlige menneskene i vårt land, forskere, de som jobber med kultur, kunst, og alle de som samvittighetsfullt arbeider i offentlig tjeneste for å styrke vår stat.  Jeg gratulerer aserbajdsjanske soldater som nå vokter Aserbajdsjan. Deres tjeneste er alltid verdsatt. Jeg er sikker på at hver aserbajdsjansk ungdom ser det som en stor ære å vokte sin hjemland. Jeg gratulerer dere og folket i Aserbajdsjan.

Jag gratulerer dere med høytiden!

Jeg ønsker dere god helse!

Måtte Gud være med dere på veien! Velsigne dere!

I går tilbrakte vi mesteparten av tiden med seremonien og uttalte gode ord. Jeg vil at alle dere skal føle frihet!