آثار / دین

سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسمی به مناسبت روز عاشورا - مسجد تازه پیر، ٩ جون سال ١٩٩۵


خواهران و برادران محترم!

فرزندان عزیز آذربایجان!

امروز برای مسلمانان روز عزا ، روز عاشورا است. امروز ما با پایبندی به دین و سنن مان، در مسجد تازه پیر اجتماع یافته ایم و یاد حضرت امام حسین(ع) را که، در راه حق و عدالت به شهادت رسیده است، گرامی می داریم. بنده بهمین مناسبت به شما و همه مسلمانان آذری تسلیت عرض می کنم و برای همه تان آرزوی صبر دارم. از خداوند متعال برای هر فرد آذری و هر مسلمانی صبر مسألت دارم.

امروز ما به مقدس بودن مقام شهادت در راه حق اعتقاد داریم. ملت مان طول قرنها شهیدانی در راه حفظ موجودیت خود، حراست از سرزمینش، برای حق و عدالت داده است. در طی سالهای اخیر نیز مردم آذربایجان شهیدانی می دهد. هر آذری و مسلمانی که، در راه میهن و سرزمین خود شهید گردد، به جاویدانی می رسد، همانگونه که، امامان مقدس مان به جاویدانی ملحق شده اند. لذا ما ضمن گرامی داشتن این روز تاریخی، در عین حال مقام مقدس شهدا را گرامی می داریم و برای شان دعا می خوانیم.

در طی سالهای اخیر مردم کشورمان بعلت تجاوز ارمنستان شهیدان زیادی داده است. فرزندان دلیر آذربایجان- پسران و دختران این کشور زندگی شان را فدا کرده و به شهادت رسیده اند. آنها در راه زندگی امروز مان و نسلهای آینده، برای حراست از سرزمینهای مان شهید شده اند. امروز ما برای روح مقدس شان دعا می خوانیم. بنده امروز از خداوند بزرگ برای تمام خانواده های شهدا صبر مسألت دارم و برای همه شهیدان رحمت می طلبم. مایلم مراتب اطمینان خود را ابراز دارم که، مبارزه مان در راه تمامیت ارضی آذربایجان، تمامیت سرزمینهای مان به موفقیت خواهد انجامید، خاطره شهیدان و قربانی هایمان در قلبهای مان ابدا زنده خواهد ماند، تمامیت ارضی کشورمان تامین خواهد شد، سرزمینهای اشغالی مان آزاد خواهد گشت، خواهران و برادران مان که، از همان مناطق آواره شده اند، به زادگاه، خانه و کاشانه های خود باز خواهند گردید.

امروز، در این روز مقدس هم شما و هم ما از خداوند خواستار همین هستیم. امروز با گرامی داشتن یاد شهیدان به خداوند متعال دعا می کنیم که، برای ملت مان صبر، نیرو و قدرت بیشتری عطا فرماید تا، موفق به آزادی سرزمینهای مان و تامین تمامیت ارضی آذربایجان مستقل گردیم و کشورمان بعنوان کشوری آزاد باشد.

اکنون دین مان آزاد است. هر آذری و هر مسلمانی در اطاعت از دین خود آزاد می باشد. در این ماه محرم، مخصوصا ظرف روزهای اخیر اطاعت و اعتقاد به دین مان، مراسمی که، در مساجد و از جمله در مسجد تازه پیر برگزار می شود، دال بر آن است که، در کشور مستقل مان اعتقاد به دین آزاد است و هر کسی می تواند حکم و خواسته وجدانی خود را تبیین نماید. زندگی مردم کشورمان در چنین شرایط آزادی، برای مان اهمیت بسزایی دارد.

امروز در اینجا، در برابر شما بار دیگر اعلام می کنم که، ما در راه استقلال آذربایجان از این پس نیز تلاش کرده و از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم نمود. تمامی نیروهای مان را در جهت تامین تمامیت ارضی کشورمان بسیج نموده موجودیت آذربایجان مستقل را حفظ و تمامیت ارضی آن را تامین خواهیم کرد. جمهوری آذربایجان مستقل باید برای جاویدان بودن زندگی و خاطره شهدا و قربانی های مان موجود باشد. تمامیت ارضی کشور جمهوری آذربایجان بایستی تامین گردد. ما همه اینها را عملی خواهیم ساخت. بخاطر دستیابی به این اهداف، ما ضمن دعا کردن به خداوند متعال و امروز انجام وظیفه مسلمانی مان، در عین حال باید متحد گردیده و دست بدست هم دهیم، اتحاد و همپیوستگی مردم کشورمان را تامین سازیم.

بار دیگر از خداوند طلب رحم دارم. خداوند به شهیدان رحمت عنایت فرماید. مایلم رضایت خود را از وجود امکانات برای اعتقاد آزادانه ملت مان و هر مسلمانی در آذربایجان به دین اسلام ابرز دارم.

خداوند رحمت عطا فرماید.