خوانندگان گرامی

خوانندگان گرامی


خطاب به خوانندگان

  مطالب جدید 

روز ١٠ می سال ٢٠١٨ مصادف با چهاردهمین سال فعالیت کتابخانه الکترونیکی بین المللی میراث حیدر علی اف برای معرفی میراث حیدر علی اف رهبر ملت آذربایجان و شخصیت سیاسی برجسته  دوران معاصر میباشد.

شما با مراجعه به این کتابخانه که در ٥٠ زبان زنده دنیا فعال است، می توانید با صدها آثار- سخنان، مصاحبه ها، دیدارها، بیانیه ها و پیامهای این سیاستمدار بزرگ فرصت آشنایی بدست بیاورید.

انتشار آثار حیدر علی اف به زبانهای مختلف، برای کارشناسان سیاسی و اقتصادی، روزنامه نگاران و تمامی افراد علاقمند به مطالعه معاصرترین مقطع تاریخ و پیشرفت آذربایجان، گذشته و آینده آن مفید واقع خواهد گردید. نامه های واصله از خوانندگان حکایت از آن دارد که، این کتابخانه محبوبیت زیادی در بین آنها پیدا کرده است. می توان بدون مبالغه گفت، در دوران فعالیت این کتابخانه صدها هزار کاربر بیش از ۲۰۰ کشور جهان با آن آشنایی یافته اند. مراکز علمی و آموزشی پیشرو جهان، سازمانهای دولتی بانفوذ، رسانه های گروهی معروف، کتابخانه ها، شرکتهای فراملی بزرگ و نمایندگان سایر نهادها پیوسته از خوانندگان این کتابخانه هستند.

کتابخانه الکترونیکی بین المللی "میراث حیدر علی اف" در زمینه چاپ و انتشار آثار نیز فعالیت دارد. در این وب سایت می توانید با بعضی از کتابها که توسط ما به زبانهای خارجی مختلفی ترجمه و منتشر شده است، آشنا شوید.

همه روزه مطالب جدیدی در این کتابخانه الکترونیکی معرفی می گردد و مدام برغنای آن افزوده می شود. خواهشمندیم، تمامی نظرات و پیشنهادات خود در مورد این کتابخانه را برای ما ارسال فرمایید.

office@aliyev-heritage.org

کتابخانه الکترونیکی بین المللی "میراث حیدر علی اف" از خوانندگانی که با پیشنهادهای

خود در تکمیل این وب سایت سهیم میباشند، کمال تشکر را دارد

 

انتشارات جدید ما
 لطفا نگاه کنید
نگارخانه عکس

مطالب نوین ناریخی تهیه شده از سوی گروه تحقیق مرکز مطالعات میراث حیدر علی اف:

1. روابط آذربایجان و ایران
2.نسل کشی خوجالی جنایتی علیه بشریت است