آثار / سازماندهی نظام ارتش

نطق تبریک حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان - ۲۵ جون سال ۲۰۰۲


سربازان، تیمساران، افسران، گروهبانان، ناویان و ناو استواران یک عزیز!

سپاهیان قدیم !

بمناسبت روز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان که، بعنوان عید برجسته ی در زندگی مردم و دولت مان و سرنوشت هر یک از آذربایجانی بشمار می رود، از صمیم قلب به شما تبریک و تهنیت عرض کرده، برای تک- تک تان سلامتی، سعادت و موفقیتهای فراوانی در انجام وظیفه مقدسی همچون تامین حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان آرزومندم.

در ۲۶ جون سال ۱۹۱۸ شورای وزیران جمهوری خلق آذربایجان در خصوص تاسیس سپاه علیحده آذربایجان بعنوان اولین واحد ارتش ملی تصمیم گیری کرده بود. این تصمیم بمنزله پایه حقوقی برای تاسیس ارتش جمهوری خلق آذربایجان بعنوان نخستین حکومت دموکراتیک در شرق اسلامی قرار گرفت. در آن زمان ارتش آذربایجان که، طی مدت کوتاهی شکل گرفت، با آموزش عالی نظامی، نظم، میهن پرستی نفرات وتوان حرفه ای ژنرالها و افسران خود ممتاز بوده و کارهای مهمی برای حراست از دولت جوان آذربایجان انجام داده است.

نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان که، این کشور در پایان قرن ۲۰ استقلال دولت خود را مجددا برقرار نموده است، درست وارث شایسته ارتش ملی جمهوری خلق آذربایجان می باشد. نیروهای مسلح کشورمان که، در سایه اراده مسؤلان آذربایجان و میهن پرستی و تزلزل ناپذیری مردم کشورمان از سال ۱۹۹۳ به بعد تجدید سازمان گردیده و تقویت یافته است، شایستگی خود برای امید و اعتماد مردم به آن را ثابت نموده است.

امروز ارتش آذربایجان مجهز به جنگ افزار گردیده، بصورت معتبر اداره می شود و تبدیل به نیروهای مسلحی که، مطابق شرایط دانش نظامی معاصر و اصول تشکیل نظام ارتش شکل گرفته، گردیده است. امروزه ارتش آذربایجان قدرت وارد ساختن ضربه جبران ناپذیری بهر دشمنی که، تجاوز به دولت و مردم کشورمان نماید را، دارد.

ما سعی داریم مناقشه بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی را از طریق مذاکرات صلح و بر پایه مصالحات حل و فصل نماییم. لیکن ضمن انجام این مذاکرات صلح، در عین حال همواره باید پتانسیل نظامی و توان دفاعی خود را تقویت دهیم. قدرت نیروهای مسلح مان هر چه قدر بیشتر باشد، مواضع مان در مذاکرات صلح نیز بهمان میزان محکم بوده، امکانات دستیابی به صلح عادلانه بهمان قدر قویتر گردیده و امکانات دستیابی به صلح عادلانه بهمان قدر افزایش خواهد یافت.

در این روز عید بار دیگر اعلام می نمایم که، خدمت در نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان برای هر شهروند آذری، برای هر جوانی مایه افتخار بزرگ و وظیفه ای شریف محسوب می شود. هر جوانی که، در ارتش آذربایجان خدمت کرده و وظیفه خود را در برابر میهن انجام داده است، بایستی در جامعه مان و در تمامی بخشهای زندگی مان بعنوان با ارزش ترین فرد تلقی گردد. ارتش آذربایجان باید مورد توجه و مراقبت مردم آذربایجان، تمامی مراجع دولتی و شهروندان قرار گیرد.

در این روز عید خاطره شهدای مان در راه دفاع از سرزمینهای آذربایجان را با حس احترام و قدردانی تجلیل نموده و از خداوند متعال برای آنان طلب رحمت می کنم.

بار دیگر به همه شماها تبریک عرض می نمایم و برای تک- تک تان آرزوی تندرستی، عمر طولانی و پیروزی دارم.

زنده باد سربازان قهرمان و دلیر آذربایجان!