Życzenia przekazane narodówi Azerbejdżanu z okazji święta Id al-Adha - m. Baku, 14 marca 2000 roku


Szanowni rodacy!

Chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji święta Id al-Adha, które jest dniem solidarności i bractwa wszystkich muzułmanów na świecie, przekazuję swoje najlepsze pozdrawienia i życzenia dla całego naszego narodu.

Mimo że naród Azerbejdżanu przez wiele lat żył w warunkach zakazów i reżymu, niemniej jednak nie oddalił się od swoich korzeni, zachował wartości narodowe, tradycje i zwyczaje. Obchodzenie świątego Id al-Adha  - radosnego dnia kiedy Najwyższy dał ludziom welką religiję – islam jako bogobojną drogę, którą nałeży iść przez stulecia.  

Id al-Adha jest corocznie obchodzony jako święto ogólnonarodowe w niepodległej Republice Azerbejdżanu po wprowadzeniu zasad demokracji, swobody sumienia i wyznania religijnego.

Drodzy bracia i siostry!

W dnach obchodzenia tego święta chcę dołączyć się do waszych modlitw, życzeń i oczekiwań, a także zwrócić się z prośbą do Najwyższego w imię pokoju, spokoju i pomyślności naszego narodu oraz chcę zapewnić Państwo, że niedługo nadejdzie dzień, kiedy nasze ziemie będą wyzwolone od wrogów, nasi uchodźcy wrócą do ognisk ojczystych, a nasz naród uzyska sprawiedliwy świat i naprawdę szczęśliwe życie.

Niech Najwyższy da zdrowie każdemu naszemu rodakowi, waszym rodzinom zaś szczęście, waszym domom – zamożność.

Najlepsze życzenia z okazji święta Id al-Adha!

Hejdar Alijew,

Prezydent Republiki Azerbejdżanu

Gazeta „ Pracownik Bakijski ", 15 marca 2000 roku