ZWRÓCENIE SIĘ DO CZYTELNIKÓW


SZANOWNI CZYTELNICY! 

  NOWE MATERIAЕЃY 

10 maja 2023 r. minęło 19 lata od rozpoczęcia działalności Międzynarodowej Biblioteki Elektronicznej "Dziedzictwo Hejdara Alijewa" poświęconej dziedzictwu przywódcy narodu azerbejdżańskiego, wybitnego współczesnego działacza  Hejdara Alijewa.

W Bibliotece funkcjonującej w 50 językach mogą Państwo zapoznać się z tekstami przemówień, wywiadów, spotkań, oświadczeń i listów tego wielkiego polityka.

Publikowanie prac Hejdara Alijewa w różnych językach będzie pomocne politologom, ekonomistom, dziennikarzom oraz wszystkim ludziom interesującym się najnowszą historią i rozwojem, przeszłością i przyszłością Azerbejdżanu. O dużym zainteresowaniu naszą Biblioteką świadczą również Listy czytelników. Bez  przesady można stwierdzić, że w minionym okresie setki tysięcy czytelników sponad 200 krajów zapoznały się z naszą Biblioteką. Wśród stałych czytelników naszej Biblioteki są przedstawiciele czołowych światowych centrów nauki i oświaty, poważnych organizacji państwowych, znanych mediów, bibliotek, dużych ponadnarodowych kompanii i innych. 

Międzynarodowa Biblioteka Elektroniczna prowadzi działalność wydawniczą. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapoznać się z  szeregiem naszych książek, wydanych w różnych językach.

Międzynarodowa Biblioteka Elektroniczna codziennie jest uaktualniana i uzupełniana. Prosimy Państwa o przysyłanie własnych opinii i propozycji dotyczących pracy naszej Biblioteki

office@aliyev-heritage.org

Redakcja Międzynarodowej Biblioteki Elektronicznej "Dziedzictwo Hejdara Alijewa" wyraża wdzięczność tym czytelnikom, którzy swoimi propozycjami pomagali w udoskonaleniu naszej strony internetowej.

 

Publikacje
 Przegląd

GALERIA ZDJĘĆ

Nowe zaświadczenia historyczne sporządzone przez zespół badaczy z Ośrodka badania dziedzictwa  Heydəra Əliyeva:

1.Chodżalińska tragedia  - zbrodnia przeciwko ludzkości 

 Anonsy
1990
2020-01-20
Przemówienie Hejdara Alijewa w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Azerbejdżańskiej w Moskwie 21 stycznia 1990 r. dla upamiętnienia tragedii z 20 stycznia 1990 r.
SPOŁECZEŃSTWO
2019-05-09
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżańskiej Hejdara Alijewa pod pomnikiem legendarnego bohatera Miehti Husejn-zade z 9 maja 1994 r.
Ludobójstwo
2019-02-21
Słowo wstępne i przemowa końcowa Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, Dowódcy naczelnego Hajdara Alijewa na ceremonii wręczenia rodzicom, członkom rodziny Bohaterów Narodowych, wojowników, którzy brali udział i zostali męczennikami w obronie Xocalı od wroga medalu "Złota Gwiazda" i orderu "Sztandar Azerbejdżanu". 26 lutego 1999 roku
Konstytucja Azerbejdżanu
2018-11-12
Powinszowanie narodu Azerbejdżanu z okazji 12 listopada - Dnia Konstytucji - Baku, 11 listopada 1999 roku
Słynne daty
2018-10-18
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa w czasie oficjalnych uroczystości ku czci 10-lecia państwowej niepodległości Azerbejdżanu. 18 października 2001 roku
"Kontrakt stulecia"
2018-09-20
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa w Baku na ceremonii podpisania kontraktu między Państwową Spółką Naftową Azerbejdżanu a konsorcjum zagranicznych spółek naftowych o wspólnej eksploatacji złóż w szelfie kaspijskim. Pałac
RELIGİA
2018-08-21
Życzenia przekazane narodówi Azerbejdżanu z okazji święta Id al-Adha - m. Baku, 14 marca 2000 roku
WYSTĘPY PROGRAMOWE
2018-06-15
Przemówienie Prezesa Najwyższej Rady Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa w czasie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego Azerbejdżanu (Milli Məclis) w dniu 15 czerwca 1993 roku
Ludobójstwo
2016-03-29
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa do narodu azerbejdżańskiego w związku z Dniem Ludobójstwa Azerbejdżan - 31 marca. Baku, 27 marca 2003 roku
Azerbejdżan - inne struktury
2016-02-05
List Prezydenta Republiki Azerbejdżan Geydara Aliyewa do Pana Pjerowi Sane Sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji amnestii. m. Baku, 17 lipca r. 1998
RELIGİA
2014-12-14
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa podczas ceremonii otwarcia ponownie odnowionego Sobora Świętych Niewiast Niosących Wonności w Baku - 24 marca 2003 roku
Słynne daty
2013-04-11
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa na oficjalnym przyjęciu z okazji 75. rocznicy Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej - 12 października roku 1999
Regionalna
2013-03-15
Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hejdara Alijewa na oficjalnym przyjęciu z okazji 75. rocznicy Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej - 12 października roku 1999.
Ludobójstwo
2013-02-23
Chodżalińska tragedia - zbrodnia przeciwko ludzkości
Listy
2013-01-30
Odezwa prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Jego Ekscelencji Pana Williama J. Clintona - Baku, 8 lutego 1999 r.