Powinszowanie narodu Azerbejdżanu z okazji 12 listopada - Dnia Konstytucji - Baku, 11 listopada 1999 roku


Drodzy obywatele Azerbejdżanu!

Z całego serca winszuję Państwo z okazji Dnia Konstytucji - 12 listopadu, chciałbym złożyć swoje najlepsze życzenia dla każdej osoby.

Minęło już cztery lata od dnia przyjęcia naszej pierwszej Konstytucji, która ma wyjątkowe znaczenie historyczne dla naszego państwa niepodległego i całego narodu. Konstytucja stworzona w oparciu o nasze wieloletnie tradycje kształtowania ustroju państwowego, wartości narodowe i ogólnoludzkie jest logiczną kontynuacją drogi historycznej, którą przeszedł naród Azerbejdżanu.

Konstytucja, która udzieliła wszechstronnych gwarancji i warunków do zapewnienia praw i swobód naszych obywateli, ochrony, zachowania i rozwoju naszego państwa suwerennego, a także pomogła zrealizować odpowiednie przemiany w społeczeństwie, co w wyniku stwarza podstawę do działalności jak organów władzy tak również każdego obywatela Azerbejdżanu.

W przeszłości zrobiliśmy dużo rzeczy w celu zgodności wszystkich aspektów życia republiki z ustaleniami nowej Konstytucji i kolejnej realizacji jej podstawowych wymagań. Bardziej głębokie przyswojenie Konstytucji, jak również jej nieodwołalne zastosowanie w czasie pobudowy  demokratycznego  świeckiego państwa prawa wymagają podjęcia wyjątkowych wysiłków przez każdego z nas.

Drodzy obywatele!

Wyrażam pewność, że każdy obywatel naszego państwa z uczuciem wielkiej odpowiedzialności będzie ochraniać i realizować podstawowe zasady Konstytucji w celu utrwalenia i dalszego postępu naszego państwa niepodległego. Życzę Państwu osiągnięcia sukcesu w tym przedsięwzięciu.

Hejdar Alijew,

Prezydent Republiki Azerbejdżanu