Zaświadczenie historyczne do dokumentu "Z rozmowy Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa z współprzewodniczącym Grupy Mińskiej OBCE Rudolfem Periną (Pałac Prezydencki, 25 października 2001 roku)"


Współprzewodniczący ze strony USA w Grupie Mińskiej OBWE, który pełni funkcję pośredniczącą w rozwiązaniu ormiańsko-azerbejdżańskiego konfliktu o Górny Karabach, w końcu roku 2001 został zastąpiony. Po pertraktacjach w Key West 3-7 kwietnia 2001 roku po kilku miesiącach amerykańskiego współprzewodniczącego Kerry’ego Kawano zastąpił były ambasador USA w Mołdawii Rudolf Perina.

Perina zaczął zapoznawać się z regionem w październiku 2001 roku, a 25 października Perina spotkał się z Prezydentem Republiki Azerbejdżanu Hajdarem Alijewem. Przybył do stolicy Azerbejdżanu po wizycie w Armenii.

Podczas spotkania ambasadora USA z Hajdarem Alijewem tematem dyskusji były zamachy terrorystyczne 11 września wymierzone w USA, ich wpływ na sytuację międzynarodową i rozwiązanie konfliktu górno karabaskiego. Nominacja przez USA nowego współprzewodniczącego Grupy Mińskiej i jego wizyta w regionie od razu po atakach na USA Hajdar Alijew ocenił jako wskaźnik niesłabnącej uwagi Waszyngtonu w celu rozwiązania konfliktu górno karabaskiego.

Na spotkaniu Rudolf Perina oświadczył, że po zamachach 11 września pojawiła się możliwość wstrzymania stosowania niesprawiedliwej 907. poprawki. Po wydarzeniach 11 września Azerbejdżan zaczął aktywnie brać udział w koalicji utworzonej przeciw międzynarodowej siatce terrorystycznej. 25 stycznia 2002 roku rząd USA podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu stosowania wspomnianego artykułu, który nie pozwalał na udzielenie pomocy państwowej Azerbejdżanowi przez rząd USA.

Perina podkreślił, że w rozwiązaniu konfliktu górno karabaskiego duże znaczenie ma własna wola głowy Państwa Azerbejdżańskiego.

W toku rozmowy z ambasadorem Hajdar Alijew podkreślił, że podczas prób rozwiązania konfliktu górno karabaskiego duże znaczenie ma to, żeby nie było różnic międzynarodowych. Przypomniał ambasadorowi, że terror, który obecnie przekształcił się w wielkie zagrożenie, zaczyna się właśnie od konfliktów takich jak górno karabaski.

Podczas współprzewodniczenia w Grupie Mińskiej Rudolf Perina występował ze sprzecznymi oświadczeniami. W lutym 2002 roku na spotkaniu z przedstawicielami ormiańskich wspólnot Ameryki posłużył się wyrażeniem, w którym był przeciwko traktowaniu Górnego Karabachu jako części składowej Azerbejdżanu. Jednak w rozmowie z azerbejdżańskim korespondentem w kwietniu tego samego roku, podkreślał, że USA nie uzna Górnego Karabachu za niepodległy i uważa ten obszar za integralną część Azerbejdżanu. W wywiadzie dla radiostacji "Echo Moskwy" w grudniu 2002 roku Rudolf Perina oświadczył, że chociaż w konfliktach na byłym terytorium radzieckim społeczność światowa zgadza się z przynależnością terytorium Abchazji i Naddniestrza do Gruzji i Mołdawii, to w sprawie górno karabaskiej jej stanowisko jest inne.

Podczas działalności Rudolfa Periny w Grupie Mińskiej jako współprzewodniczącego w latach 2001-2004 przeprowadzono spotkania osobistych przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych i prezydentów Azerbejdżanu oraz Armenii, które nazywały się "procesem praskim". Jednocześnie na froncie dochodziło do częstszych przypadków zakłócenia przerwania ognia. W lipcu 2003 roku Azerbejdżan zwrócił się w tej sprawie ze skargą do Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżając Armenię. Podczas współprzewodniczenia Periny 14 sierpnia 2002 roku doszło do ostatniego spotkania między Hajdarem Alijewem i Robertem Koczarianem na granicy azerbejdżańsko-ormiańskiej, na terytorium Nachiczewania.

W kwietniu 2004 roku Perinę zastąpił nowy współprzewodniczący Steven Mann.

Na spotkaniu z Periną Hajdar Alijew oświadczył, że istnieją pewne sprzeczne opinie, podobne do oświadczeń, które w przyszłości Perina poda w związku z konfliktem górno karabaskim: "Dzisiaj niektórzy znów próbują odróżniać agresywny separatyzm od terroru międzynarodowego, ale te zjawiska są związane ze sobą. Dlatego na obecnym etapie trzeba jeszcze bardziej skonsolidować siły. Musi się toczyć wspólna walka przeciw międzynarodowemu terroryzmowi".
 
 
Zaświadczenie historyczne sporządzono 28 marca 2006 roku