Przemówienie Prezydenta Azerbejdżanu Gejdara Alijewa na 49 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – Nowy Jork, 29 września 1994 roku
"...Pozycja Republiki Azerbejdżanu zawsze była konstruktywna, ma pojednawczy charakter. Mimo wyrządzonych wobec nas strat, nadal proponujemy stronie ormiańskiej pokój na zasadach prawa międzynarodowego, sprawiedliwości i humanitaryzmu. Jesteśmy gotowi udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ormianom zamieszkującym w Górskim Karabachu. Jesteśmy za odbudowę funkcjonowania komunakacji w regionie, w tym również „humanistycznego korytarzu” pomiędzy Górskim Karabachem a Republiką Armenią. W przypadku powstania konieczności zgadzamy się na rozmieszczenie w strefie konfliktu międzynarodowych sił pokojowych. Jesteśmy gotowi do omówienia statusu Górskiego Karabachu w składzie Azerbejdżanu.‎

Lecz istnieją normy i zasady, które są niezachwiane dla nas – są to suwerenność oraz jednolitość terenowa Azerbejdżanu, wyzwolenie wszystkich okupowanych terenów, powrót uchodźców do ognisk ojczystych, w tym około 50 tysięcy uchodźców azerbejdżańskich powinni wrócić w rodzinne strony – Górski Karabach...‎''