Qazax

7 oktyabr 1998-ci il

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının sərhədində, Qırmızı körpü yaxınlığında yeni körpünün təntənəli açılışı mərasimində nitqi - 7 oktyabr 1998-ci il 

Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının sərhədində tikilmiş yeni körpünün açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 7 oktyabr 1998-ci il