Către efectivul Forțelor Armate ale Republicii Azerbaidjan - or. Baku, 25 iunie 1999


Stimați generali, amirali, ofițeri, praporgici, subofițeri, sergenți, ostași, marinari!

Vă felicit cordial de Ziua Forțelor Armate ale Republicii Azerbaidjan și transmit fiecăruia dintre voi urările mele de bine.

Una din cele mai semnificative izbânzi ale independenței noastre a constituit-o crearea armatei noastre naționale. Creșterea combativității efectivului forțelor noastre armate, pregătirii sale tehnice din ultimii opt ani au întărit considerabil capacitatea defensivă a Azerbaidjanului, succesele obținute în perioada edificării armatei, exercițiilor, pregătirii de luptă, curajul de care dau dovadă luptătorii noștri pe câmpul de bătălie față-n față cu dușmanul, zădărnicind agresiunea, ne bucură nespus de mult pe noi toți. În momentul de față noi dispunem de-o armată dotată cu armament și tehnică puternice, moderne, avem un efectiv și comandanți cu o înaltă pregătire.

Acum armata noastră națională conștientizează foarte bine a sa misiune de onoare față de Patrie, de popor, de stat, își ridică neîncetat nivelul său de pregătire fizică, militară și morală, se achită destoinic de sarcinile ce-i revin. Fiecare militar din cadrul forțelor noastre armate cunoaște foarte bine că o armată puternică, viguroasă constituie factorul primordial pentru apărarea independenței statale a Azerbaidjanului, restabilirea intergității teritoriale a țării noastre, este garantul păcii și al liniștii.

Crearea forțelor armate, capabile să apere Patria, să garanteze capacitatea defensivă a țării și s-o mărească permanent, nu constituie o sarcină numai a statului, a forțelor sale armate. Fiecare cetățean al Azerbaidjanului, conștientizând datoria sa sfântă față de Patrie, față de Azerbaidjanul neatârnat, trebuie să-și facă cu onoare datoria sa ostășească, să aducă o contribuție multilaterală la constituirea armatei.

În această zi de sărbătoare eu reiterez ințelegerea mea pentru fiii noștri deveniți șehizii (martiri) suveranității, independenței, intergrității teritoriale și statalității Azerbaidjanului și exprim condoleanțe rudelor și apropiaților lor, îmi plec capul în fața memoriei lor.

Am toată încrederea că efectivul forțelor noastre armate va rămâne și în continuare fidel jurământului militar, depus în fața Patriei, în fața poporului, va fi gata în orice moment prin serviciu exemplar să elibereze pământurile noastre de dușmani, să bucure spiritul șehizilor noștri.

Îi doresc fiecărui luptător al armatei noastre naționale sănătate, fericire, bunăstare în familie, succese în consolidarea suveranității, independenței republicii noastre, restabilirea intergității sale teritoriale, creșterea potențialului de apărare al Patriei noastre.

Heydar Aliyev,

Președintele Republicii Azerbaidjan,

Comandantul suprem al

Forțelor Armate.

Ziarul «Azerbaykan», 26 iunie 1999