Ordförande Gejdar Alijevs tal på Azerbajdzjanska republikens högsta rådets sammanträdet inför Azerbajdjzanska republikens parlamentsledamöter den 15 juni 1993


Ärade ledamöterna, ärade president!

Jag tackar parlamentet och azerbajdzjanska högsta rådet så mycket för tilltro som de har visat.

Jag försäkrar er om att jag kommer att använda alla möjligheter för att försöka bära den tunga bördan och med heder utförä denna uppgift. Jag måste säga med största ansvar att jag förstår hur svårt och spänt dagsläget i landet är. Redan nu erkänner jag mitt ansvar och skall vägleda mig med detta och kommer att göra allt som jag kan. Jag tänker inte hålla ett långt tal här, med några ord skall jag ändå säga. Som högsta rådets ordförande tycker jag att det första som skall göras är att försvara, förstärka och utveckla vidare landets historiska framgångar - först och främst Azerbajdzjanska republikens självständighet. Landets självständighet måste grundas på traditioner som skapades i 1918 då första Azerbajdzjanska demokratiska republiken uppstod, den skall motsvara dagens krav och processer som pågår i världen. Jag kommer att arbeta i den här niktningen och det är inget tvivel om att jag skall ägna resten av mitt liv åt landets utvecklingen som en självständig stat. I samband härmed måste jag säga att Azerbajdzjanska republiken kommer aldrig att förlora sin självständighet, vad än skulle det hända, och det skall aldrig underordnas av något annat land. Det går rykten och tankar om återbyggningen av före detta Sovjetunionen och att Azerbajdzjan kommer att ansluta sig till den. Allt detta är utopi. Jag accepterar inte sådana tankar och ber er alla att inte heller acceptera dem.

Landet har stora och svåra uppgitter att utföra. Får att behålla landets sjalvständighet och suveränitet skall landet få tillbaka sina territorier som ockuperades av Armenien. Vi måste återställa landets territoriella helhet; stoppa kriget och sluta fred. Människorna skall leva i fred och välfärd, bygga sitt land på ett sätt som de vill ha det. Därför är den här frågan en av de viktigaste. De här frågorna skall betraktas som huvudpunkten i högsta rådet.

Jag försäkrar er att det blir så.

Dokumentet som förklarades igår är ett avtal som slöts på USAs, Rysslands , och Turkiets initiativ och är första steget för att så småningom gå ur krigstillståndet helt och hållet. Jag tycker att ännu fler åtgärder skall vidtas i denna riktning i framtiden, så att landet får tillbaka sina ockuperade territorier, och vårt folk befrias från kriget.

Det innebär att landets självständighet är vår huvuduppgift.

Man skall utveckla demokratin i självständiga Azerbajdzjan. Man måste uppmuntra pluralism så mycket som det bara är möjligt. Man skall inte tillåta brott mot landets konstitution eller lagen. Stats- och samhällsbildning skall grundas endast på demokratiska principer. Både politik och ekonomi skall grudas på principerna av frihet, skälvständighet och mänskliga rättigheter.

Vi skall fortsätta gå på vägen som börjades för ett år sedan. Det är den enda riktiga vägen och vår republik skall utan tvivel förtsätta gå på den . Jag försäkrar er om att jag kommer alltid följa den här vägen.

En av de största orsakerna till vårt svåra lage i landet beror på händelserna i Gändjza den 4 juni . De här händelserna är förfärliga, blod spilldes och brott begicks. Allt detta måste undersökas och alla som har brutit mot lagen och deltagit i brott, oavsett vilken sida de var på, skall stå inför rätta. Det är parlamentskommitén som håller på med att undersöka det. Från vår sida måste vi lösa denna svåra situation. Igår fick jag prata med president Abulfaz Eltjibej. Jag förde förhandlingar i Gändzja både tillsammans med medföljande personer och i enrum. Därför tror jag att alla våra ansträngningar kommer att hjälpa till att lugna ner den svåra situationen och lösa motsättningen. Jag har sagt det förr och kommer säga det igen: under inga omständigheter kommer jag att gripa till vapen! Denna motsättning skall lösas bara på ett fredlig sätt och genom förhandlingar. Frågan skall avhandlas respektfullt och i samförståndsanda. Jag tror att vårt folks visdom, gemensamma ansträngningar av respektfulla människor, landets intellegensia, klanhövdingar och vår egen verksamhet kommer naturligtvist att säkerställa detta.

När vi återuppbygger landet och kämpar för ett civiliserad samhälle så måste vi se till att det grundes på allmängiltiga, allmänmänskliga värderingar. Det krävdes många svåra år för Azerbajdzjan att få sin självständighet och därför skulle vi försöka visa till hela världen sina historiska framgångar och folktraditioner. Jag tycker att azerbajdzjanska folket har så väl historisk som modern potential på den här punkten. Om man skall utnyttja den effektivt så kan Azerbajdzjan bli ett självständigt och demoktatiskt samhälle bildat på demokratiska rättsförhållanden och allmänmänskliga värderingar. Vår vetenskap och kultur, historiska traditioner och vår religion islam skapar en bra grund för detta. Vår huvuduppgift är att utnyttja de här resurserna effektivt.

Azerbajdzjans svåra dagsläge beror inte bara på karabakska konflikten eller armeniska agressionen mot Azerbajdzjan. Händelserna i Gändzja har nyss ägt rum. Tyvärr är försämringen av relationer mellan folk och folkgrupper som i åratal har bott i Azerbajdzjanen en av de orsakerna till spända förhållanden. Azerbajdzjan har blivit ett hemland för folkgrupper som har bott i landet i jättemånga år och det skall förbli deras hemland i fortsättningen. Alla människor som bor i Azerbajdzjanska republiken oavsett deras nationalitet, religion och politiska åsikter, måste ha lika rättigheter. Om vi skulle kunna vägleda oss med såna värderingar och förverkliga allt detta i livet så skulle vi då kunna förena alla månniskor och nationer som bor i Azerbajdzjanska republiken. Detta är en av våra huvuduppgifter. Jag tycker att vi kommer att uppnå detta.

Förra året gjordes mycket i utrikespolitiska sfären. Men det finns ännu mer som skall göras. Jag tycker att Azerbajdzjanska republiken som ett demokratiskt land skall skapa likaberättigade förhållanden med alla länder. Oberoende av statsskick eller inrikespolitik som ett land har måste vi ha goda relationer. Först och främst skall vi skapa bra kulturella, ekonomiska och statliga förhållanden med våra närmaste grannar. Från denna synpunkt är det klart att folket vill utveckla förhållanden med Turkiet. Relationerna med Iran skall också förbättras och utvecklas. Ryssland är ett stort välde. Vår norra granne. Givetvis skall förhållanden mellan Ryssland och Azerbajdzjan bli ännu bätre, bredare, fruktbringande och grunda sig på självständighetsprinciper. Med alla länderna som var med i Sovjetunionen och har blivit självständiga - bl a Ukraina, Vitryssland, Georgien, länderna i Centrala Asien, Kazakstan, Baltiska länder och Moldavien skall vi skapa nära och vänskapliga relationer. Det behöver vi mycket; eftersom vi har haft nära ekonomiska, kulturella och mänskliga relationer i många år. Man skall inte avbryta dessa förbindelser utan man skall utveckla dem. Det är inget trivel om att det är just sådan politik som kommer att hjälpa landet att formas och utvecklas som en självständig stat.

Azerbajdjanska republiken har redan intagit sin plats på världsnivå. USAs positiva inställning till Azerbajdzjan glädjer oss alla under den senaste tiden, jag tror att förhållandena skall fördjupas och utvecklas. Vi bör fördjupa våra förbindelser med alla europeiska länder, särskilt med Storbritanien, Frankrike och Tyskland. Med alla muslimska, arabiska och turkisktalande länderna skall våra relationer utvecklas ännu snabbare. Kort sagt vill jag visa min inställning till utrikespolitiken. Som Högsta rådets föreståndare skall jag arbeta i denna riktning för vår presidents, Högsta rådets och regeringens framgångar.

Dock är det viktigaste nu att göra ordning efter händelserna i Gändzja, och lösa oroligheterna som har uppstått som följd. Här från tribunen i parlamentsbyggnaden hänvänder jag mig till azerbajdzjanska folket, till våra bröder, systrar och förklarar att vårt land befinner sig i en svår situation. Än en gång upprepar jag att det största problemet som vi har idag är att få tillbaka våra ockuperade territorier och bevara landets integritet och suveränitet. Alla oenigheter och motsägelser skall läggas bort. Jag hänvänder mig till azerbajdzjanska folket, till människor som bor i Gändzja och till parlamentsledamot Suret Guseynov och hans anhängare och tillkallar dem att vara visa och humana. Vårt land behöver det och vi måste vara tillsammans. Azebajdzjan står inför en stor fara i denna tragiska stund. I sådant läge skall alla vara tillsammans - politiska partier, politiska strukturer och frivilliga organisationer, alla människor skall hålla ihop. Det är dags att glömma gammalt groll. Vi måste förena oss och befria landet från den svåra situationen. Jag tror att Gändzjas invånare och människor som bor omkring skall höra och stödja mig. Jag hoppas också på att Suret Gusejnov ska höra mig och kommer att uppföra sig som en vis människa så att vi gör slut på den här konflikten helt och hållet. Jag uppmanar er alla att lysna på mig och förena er. Jag ber alla att glömma små groll och skvaller. Ni kommer att ha tillräckligt tid för dem i framtiden, men det är fel tid att göra det nu.

I samband med detta vill jag beröra en fråga till. I vissa oofficiella kretsar går falska rykten om att ifall Hejdar Alijev får statlig tjänst i Azerbajdzjan igen så skall han hämnas på någon eller illabehandla dem som varit emot honom förrut eller haft dålig inställning till honom. Inför alla och hela Azerbajdzjanska folket förklarar jag att hämndkänsla hör inte till min natur. Det uppdiktades av vissa människor och tydligen ville de inte bara smutskasta mig utan även skilja oss. Jag lovar er att jag aldrig kommer att stänga in mig i hämndkänslan. Om någon någonsin var orättvis mot mig eller gjorde något fel mot mig, kan jag försäkra er om att jag har förlåtit dem sedan länge. Jag har aldrig sjunkit till sådan känslonivå och kommer aldrig att göra det. Det är inte så för att ni visade tilltro och jag fick tjänsten. Saken är att jag som vanlig medborgare aldrig har tänkt bråka och tänker inte heller att kriga, hämnas på någon eller behandla någon illa. Dock måste vi alla förstås följa disciplin, lyda lagen, följa lagar och upprätthålla lagens föreskrifter när vi är i tjänst och jag skall naturligtvist inte gå mot mina principer.

Jag tror att vi tillsammans med Högsta rådet och landets president Abulfaz Eltjibej kommer att hitta vägen ut ur detta svåra läge. I detta samband uppmanar jag er alla till enhet.

Tack så mycket!