Tal av Heydar Aliyev, President av Republiken Azerbajdzjan, vid högtidsjubileumsceremoni av 1300 jubileum av dastan "Kitabi Dede-Gorgud" - Palats "Republiken", den 9 april 2000


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Kära statschefer!

Kära majlischefer!

Kära gäster!

Kära damer och herrar!

Idag Azerbajdzjans folk firar högtidst 1300-årsdagen av storslagen epiken "Kitabi Dede-Gorgud" som en stor fest. Denna jubileum är en historisk händelse, som har ytterstbetydelse för oss, hela turkiska världen, hela almänna kulturen. Det är en fest av respekt, aktningen för våra historiska rötter, våra nationella traditioner, våra nationella och andliga värden, vår kultur, vetenskap. Det är en fest av vår nationell frihet, stats självständighet.

Under de sista 1300 åren bor "Kitabi Dede-Gorgud", som är ett stort historiskt minnesmärke av Azerbajdzjans folk och alla turkiska folken. Med beräkning av faktum hur mycket ansträngningen var uppbjudna av våra folk för skapandet av dastan "Kitabi Dede-Gorgud" tidigare, än 1300 år och faktum att de skapade det här historiska minnesmärket äntligen föreställa oss vilken gamla historien, vilka djupa rötter och rik kulturen har våra folk.

Under 1300 år kom "Kitabi Dede-Gorgud" en lång, storslagen, berömd väg. Trots att alla svårigheter, begränsingar, var "Kitabi Dede-Gorgud" under 1300 år en andlig spis för våra folk, hjälpte dem leva, kämpa och skydda sin nationella medvetenhet.

Det bör dock noteras också att med det höga betyg av 1300-åriga historia av "Kitabi Dede-Gorgud", måste vi erkänna att under sista tre åren gjordes ett stort arbete i Azerbajdzjan i område av forskning och främjande av arvet av "Kitabi Dede-Gorgud", på grund av det vårt folk, hela turkiska världen, de turkiska folken lärde känna "Kitabi Dede-Gorgud", och det var demosntrerat för hela världen hur viktikt är det för oss.

Igår har VI Baku Toppmöte av samvälde av turkiska stater. På det här toppmötet har vi analyserat arbete för sista 8 åren från tiden när samvälde av turkiska stater skapade, bedömde det och noterade en stor framgång. Skapande av samvälde av turkiska stater blev naturligtvis en historisk händelse i turkisk värld, i lev av varje vårt folk. Men faktum att samvälde bor, utvecklas, breddas under de här 8 åren på ena sidan demonstrerar hur var det nödvändigt, och på andra - visar hur mycket nyttan kommer det att bringa våra folk i framtid.

Framgånger, som var uppnådde unde rsista åren, är ett resultat av våra gemensamma ansträngningar. Men i samma tid måste det noteras, att samvälde av turkiska stater, som var skapat med initiativ av Republiken Turkiet, vår käna vän, bror Süleyman Demirel vittnar om först och främst naturligtvis om de stora förtjänsterna av Republiken Turkiet.

Idag vi alla med slut av VI Toppmötet samlades tillsammans på jubileum "Kitabi Dede-Gorgud", som är det gemensamma historiska minnesmärket av våra folk. Faktum att vi firar det här jubileum tillsammans med chefer av turkiska staterger det större betydelse, höjer dess nivå. Jag tckar allasom tar en del i detta jubileum, som accepterade våra inbjudningar och åkte i Azerbajdzjan och välkomnar hjärtligt dem alla.

Välkommen President av Republiken Turkiet, en stor vän av Azerbajdzjans folk, min kära bror Süleyman Demirel!

Välkommen President av Republiken Kazakstan, vår ärade gäst, min kära vän och bror Nursultan Nazarbajev!

Välkommen President av Republiken Kirgizistan, min kära vän och bror Askar Akajev!

Välkommen delegationenschef av Republiken Uzbekistan, ordförande av Olij-majlis (Den högsta majlisen) Uzbekistan kära Erkin Halilov!

Välkommen delegationschef av Republiken Turkmenistan, ordförande av majlis av Republiken Turkmenistan kära Sahhat Muradov!

Välkommen huvudchef ab Unesco, vår ärade gäst herr Koisiro Matsuru!

Välkommen en stor vän av Azerbajdzjans folk, den äldsta medlem, veteran av franska parlament herr Jak Bomel!

Jag noterar med en känsla av tillfredställelse att på jubileum "Kitabi Dede-Gorgud" ankom de sociala och politiska männen, forskare, författare, som tog en del i Azerbajdzjans vetenskapliga konferenser. De finns här med oss. Jag tackar alla våra gäster för ankomst i Azerbajdzjan, välkomnar hjärtligt alla dem.

Forskning och främjande av arvet av "Kitabi Dede-Gorgud" under sista tre åren bringade en stor nytta för Azerbajdzjans folk. Vi började inse igen våra historiska rötter, vårt nationellt och kulturellt arv. Vi har redan insett hur stor insats gjorde i världs Azerbajdzjans folk, alla turkiska folken. I den här raden tar "Kitabi Dede-Gorgud" en särskild plats.

"Kitabi Dede-Gorgud" är vår den viktigaste boken. Dede-Gorgud är vår gammal förfäder. Vi är stolta över vi har det här historiska minnesmärket "Kitabi Dede-Gorgud", är stolta över vi har förfäder Dede-Gorgud.

"Kitabi Dede-Gorgud" har alltid kallat människor och nationer förenhete och fred. Skapandet i 1992av samvälde av turkiska stater är ett bra exempel av genomförande av Dede-Gorguds testamenten.

Efter vi fick stats självständighet och nationell frihet hade vi fått de bra möjligheterna för säkerställandet av den här enigheten och förstått hur viktigt är det för våra folk.

Inkallelse av "Kitabi Dede-Gorgud" för enigheten är nödvändigt idag för varje av oss. Den nationella enigheten, den nationella solidariteten har den största betydelsen i Azerbajdzjan som går på vägen av stats självständighet och bygger den rätts, demokratiska sekulära staten.

Vi firar 1300 jubileum av "Kitabi Dede-Gorgud" och vi demonstrerar troheten mot dessa testamenten och förklarar att Azerbajdzjans folk kommer att bli mer enigt i beslut av alla svåra problemen och gå bara framåt på vägen av självständigheten.

"Kitabi Dede-Gorgud" är en heroisk epik. Följande idag i vårt liv testamenten av "Kitabi Dede-Gorgud", främjar vi fördjupningen av käsnlan av kärlek och trohet för Fädernesland, patriotism. "Kitabi Dede-Gorgud" är mycket viktig för oss idag.

"Kitabi Dede-Gorgud" kallade människor, folken för fred. Vårt folk är idag trogen för de här testamentena av "Kitabi Dede-Gorgud". Som ett resultat av Armeniens aggression mot Azerbajdzjan blev 20% av vårt land ockepurat, mer en miljon av Azerbajdzjans invånare är utvisade och de bor idag i svåra omständigheter. Vi slog ett stort slag. Men trots att det allt, Azerbajdzjans folk demonstrerar hela världen sin fredlig politk. Vi går på vägen av Dede-Gorgud. Vi går på vägen av fred. Vi vill reglera den här konflikten på fredvägen. Vi vill få fred och lugn i alla stater, särskilt i turkiska stater. Så idag, i den här jubileumdagen vi demonstrerar igen sin trohet förtestamenten av Dede-Gorgud.

"Kitabi Dede-Gorgud" är ett minnesmärket som förenar stora veteskapliga, kulturella, andliga tankar. För idag gjordes det ett stort jobb av forskning och framförning av "Kitabi Dede-Gorgud" till nuvarande generationer. Notera att ett högt betyg förtjänar ett jobb som har gjorts under sista tre åren av forkare, författare och sociala männen av Azerbajdzjan. Så idag, i den här jubileumdagen tackar jag våra forskare, författare, alla medborgare som har tagit en del i forskningen och fräbjande av "Kitabi Dede-Gorgud" och har skrivit de värderfulla veteskapliga arbeten, böckerna för de här jubileumsceremonierna. Jag är säkert att de fortsätter sitt jobb i framtiden efter de har blivit inspirerade av de här jubileumceremonierna. Det kommer att undersöka andra sidor av dastan "Kitabi Dede-Gorgud" som var inte ääpnade ännu, dessa okända tankar, de kommer att framföra till nuvarande och framtids generationer av Azerbajdzjans folk och hela turkiska världen.

Idag är vi stolta över vi har så stort historiskt minnesmärke som "Kitabi Dede-Gorgud",eftersom vi är fria, självständiga och kan med analys av våra andliga arven och vår kultur framföra dem till vårt folk, nation och framtids generationer.

Den största betydelsen av jubileum av "Kitabi Dede-Gorgud" är det att det demonstrerar igen vår nationell frihet och stats självständighet. Testamenten av "Kitabi Dede-Gorgud" kallar idag varje av oss att gå på vägen av självständighet, göra eviga nationell frihet och stats självständighet av Azerbajdzjan. Jag önskar er alla, helt Azerbajdzjans folk, alla Azerbajdzjans medborgare de stora framgångerna för uppnåendet av det hät stora målet. Tack så mycket.

Tidningen "Bakinsk arbetare", den 11 april 2000.