คำกล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย เฮย์ดาร์ อาลีร์ษา โอกลู อาลิเยฟ ประธานรัฐสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในที่ประชุมของสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1993


เรียนท่านสมาชิกสภาแห่งชาติทุกท่าน ที่เคารพ

เรียนท่านประธานที่เคารพ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณท่านสมาชิกสภาแห่งชาติทุกท่าน และ รัฐสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจานที่ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างสูงให้ข้าพเจ้า ส่วนข้าพเจ้าจะให้คำมั่นสัญญาไว้กับท่านว่าข้าพเจ้าพยายามที่จะแบกภาระ หน้าที่อันแสนหนักหน่วงเช่นนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย และตั้งใจพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดัง กล่าวอย่างสมเกียรติ

ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านสมาชิกรู้ว่า ข้าพเจ้า มีความสำนึกตระหนักอย่างเต็มความรับผิดชอบว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในปัจจุบัน มีความหนักหน่วงร้ายแรง ซับซ้อน และ ตึงเครียดแค่ไหน ในขณะที่ลงมือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าก็สำนึกตระหนักในความรับผิดชอบของตนเอง และโดยถือสิ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวดําเนินการนั้น จึงจะทำทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้าให้ได้  ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าไม่ตั้งใจที่จะกล่าวคำปราศัยที่ยาวนาน  แต่คำไม่กี่คำที่ข้าพเจ้าก็ต้องบอก คือ ในฐานะที่เป็นประธานของรัฐสภาสูงสุด ข้าพเจ้าถือว่าการปกปักรักษา เสริมสร้าง และพัฒนาซึ่งผลสำเร็จที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของประชาชนอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ เอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานนั้นเอง เป็นภาระกิจที่สำคัญที่สุดภาระกิจหนึ่งของตนเอง  ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ต้องจัดให้มีบนพื้นฐานของประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาเซอร์ไบจานแรงที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 1918 นั้น ตลอดจนข้อเรียกร้องปัจจุบัน และ กระบวนการที่เกิดขึ้นในโลก  ข้าพเจ้าจะทำงานในทิศทางนี้อย่างเป็นประจำ ดังนั้นไม่ให้ใครจึงสงสัยเลิยว่า ข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตของตนเองในส่วนที่เหลือเพื่อเพียงแต่การพัฒนาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในฐานะเป็นรัฐอิสระเท่านั้น เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากจะบอกกับทุกๆคนไว้ว่า ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตาม ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า หลังจากนี้ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานก็จะไม่สูญเสียความเป็นอิสระของตนได้เลย จะไม่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐใด ๆอีกที และจะไม่ตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐอีกรัฐหนึ่ง  มีกระแสข่าวลือ และ ความคิดเห็นต่างๆ นาๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูอดีตสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเข้ามาสู่สหภาพโซเวียตที่ขึ้นมาใหม่นั้น ก็ได้ ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นยูโทเปีย ส่วนข้าพเจ้าก็ปฏิเสธความคิดเหล่านี้และเชิญประชาชนอาเซอร์ไบจานทุกคนจะปฏิเสธความคิดเหล่านี้ด้วย

ต่อหน้าสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีภาระกิจและหน้าที่ขนาดใหญ่และซับซ้อน ที่ต้องปฏิบัติให้ได้ เพื่อจัดให้มีความเป็นเอกราชและอธิปไตยนั้น ก็จะต้องส่งคืนดินแดนของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานที่ถูกครอบครองโดยอาร์เมเนีย นอกจากนี้ก็ยังจำเป็นต้องสร้างบูรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน หยุดการทำสงคราม และสถาปนาสันติภาพด้วย พลเมืองของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสงบสุขและสวัสดิภาพ ยิ่งกว่านั้นชาวอาเซอร์ไบจานจต้องจะสร้างประเทศชาติของตนเองขึ้นนตรงตามที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นปัญหานี้จึงถือเป็นหนึ่งในจำนวนปัญหาสำคัญที่สุด ปัญหาเหล่านี้ จะต้องตกเป็นใจกลางของความสนใจของรัฐสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจานต่อไป ข้าพเจ้ามั่นใจพวกท่านในรื่องนี้เต็มที

เอกสารที่ได้ประกาศเมื่อวานนี้และได้ลงนามตามความคิดริเริ่มของสหรัฐอเมริกา รัสเซียและตุรกีนั้น ถือได้ว่าเป็นก้าวเดินแรกที่ช่วยให้ถอนตัวออกจากสภาวะของสงครามไปตามลำดับ บางทีในอนาคตควรจะต้องดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านนี้ เพื่อให้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จะกลายเป็นเจ้าของดินแดนทั้งหมดของตนและประชาชนของเราจะออกมาจากสภาวะสงครามได้

ดังนั้นความเป็นเอกราชแห่งชาติของรัฐอาเซอร์ไบจาน จึงถือว่าเป็นภาระกิจที่สำคัญที่สุด ในอาเซอร์ไบจานที่เป็นอิสระจำเป็นต้องจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย พร้อมกันนี้ก็ยังควรจะต้องส่งเสริมให้มีพหุนิยมทางการ เมืองอีกด้วย พวกข้าพเจ้ายอมให้มีการล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญและการการฝ่าฝืนกฎหมายมิได้ การสร้างรัฐและการจัดตั้งสังคมจะต้องขึ้นอยู่เฉพาะบนหลักการประชาธิปไตย หลักการดังต่อไปนี้ เช่น สิทธิเสรีภาพ ความเป็นเอกราช ความเป็นอิสระของบุคคล การปกป้องสิทธิมนุษยชน และหลักการของเศรษฐกิจอิสระ เป็นต้น ก็จะต้องครอบงำในการเมือง และ เศรษฐกิจ  หมายความว่า สาธารณรัฐของพวกข้พเจ้าควรจะต้องเดินไปตามเส้นทางซึ่งเริ่มในปีที่ผ่านมา  นั่นคือ ทางที่ถูกต้องและแน่นอน ส่วนสาธารณรัฐของพวกข้าพเจ้าก็ต้องเดินบนเส้นทางสายนี้อย่างมีความมั่นใจ จากนั้นพวกท่านต้องมีความเชื่อว่า ข้าพเจ้าก็จะจงรักภักดีต่อเส้นทางนี้เสมอ

เหตุการณ์ในเมืองเคียนจา (Ganja) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิภุนายนนั้น เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของสถานการณ์ที่ยากลำบากปัจจุบันในสาธารณรัฐของพวกข้าพเจ้า เหตุการณ์ครั้งนี้ มันน่ากลัวสยองขวัญ อีกทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหลั่งเลือดด้วย เขาได้กระทำความผิด ทั้งหมดนี้ควรจะต้องได้รับการสอบสวน และคนทุกคนที่ทำผิดกฎหมาย และได้เข้าร่วมในการก่อเหตุอาชญากรรมนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นคนฝ่ายไหนก็ตาม ผู้นั้นจะต้องรับโทษตามที่เขาได้กระทำลง คณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาได้รับมอบอำนาจให้ทำการสอบสวนเรื่องนี้ สำหรับพวกข้าพเจ้า ก็เจำเป็นต้องที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับประธานาธิบดี อาบุลฟัส แอลชิเบย (Abulfaz Elchibey)  นอกจากนี้ ข้าพเจ้าก็ยังนั่งลงดำเนินการเจรจาในเมืองเคียนจา (Ganja) ซึ่งพร้อมด้วยคณะและสองต่อสองอีกด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่า ความพยายามทั้งหมดของพวกข้าพเจ้า จะแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เกิดมาขึ้น และ หยุดการเผชิญหน้าได้  แต่ข้าพเจ้าเคยพูดให้ฟังและในครั้งนี้ข้าพเจ้าพูดอีกทีว่า ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมใดก็ตาม ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนการใช้อาวุธได้เลย การเผชิญหน้าครั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพียงแต่ด้วยสันติวิธี ด้วยการมีความปรองดองกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ การนั่งลงเจรจาเท่านั้น  ข้าพเจ้าคิดว่า ความฉลาดของคนเรา ความพยายามร่วมกันของคนผู้มีอิทธพล ปัญญาชนอาเซอร์ไบจัน บรรดาผู้อาวุโสอาเซอร์ไบจานและกิจกรรมของพวกข้าพเจ้าจะให้การประกันเรื่องนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

ขณะที่ประเทศอาเซอร์ไบจานสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่เป็นอิสระ และต่อสู้เพื่อสังคมที่มีความศิวิไลซ์แล้ว พวกข้าพเจ้าจะต้องนำใช้สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคนทั่วไปและเป็นที่ยอมรับในระดับทั่วโลกด้วย พวกข้าพเจ้าต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจาน ซึ่งได้บรรลุถึงความเป็นเอกราชของตนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแล้ว มีโอกาสที่จะแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงผลสำเร็จทางประวัติศาสตร์ของพวกข้าพเจ้า รวมทั้งประเพณีพื้นเมืองด้วย ข้าพเจ้ามีความคิดว่าจากมุมมองนี้ประชาชนอาเซอร์ไบจันก็มีศักยภาพทั้งในแง่ประวัติ ศาสตร์และความร่วมสมัยเป็นอย่างมาก ถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้าจะใช้สิ่งทั้งหมดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ประเทศอาเซอร์ไบจานก็จะกลายเป็นรัฐอิสระ และ ประชาธิปไตย ส่วนสังคมของพวกข้าพเจ้า มันจะเป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานสิ่งที่มีคุณค่าทางประชาธิปไตย กฎหมายและสิ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าถูกต้อง ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและประเพณีทางประวัติศาสตร์ของพวกข้าพเจ้า รวมทั้งศาสนาอิสลามอันเป็นพื้นฐานหลักของศาสนาของพวกข้าพเจ้า สิ่งทั้งหมดเหล่านี้รวมกันมักจะจัดตั้งรากฐานขึ้นมาที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายของพวกข้าพเจ้า คือใช้สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่มีความตึงเครียดในประเทศอาเซอร์ไบจานก็ไม่ใช่เพราะเพียงแต่ปัญหาคาราบาคห์เท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุของการรุกรานดินแดนอาเซอร์ไบจานของประเทศอาร์เมเนีย ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเคียนจา (Ganja) น่าเสียดายว่า หนึ่งในจำนวนสาเหตุที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดนั้น คือ ความเสื่อมโทรมเพียงเล็กน้อยของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจานเป็นเวลาหลายปี  ประเทศอาเซอร์ไบจานเคยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายทศวรรษ หลายศตวรรษมาแล้ว และควรจะต้องเป็นบ้านเกิดในเวลาต่อมาด้วย ประชาชนทุกคนที่พำนักอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมือง ต่างก็ต้องจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน ถ้าหากว่า พวกข้าพเจ้าสามารถนำแนวความคิดเหล่านี้มาใช้และทำให้ปรากฎเป็นความจริงได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ พวกข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะทำให้บรรดาประชาชนทั้งหมดและบรรดาเชื้อชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ อันนี้เป็นหนึ่งในหลายวัตถุประสงค์หลักของพวกข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเองคิดว่าพวกข้าพเจ้าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้

ถ้าพูดถึงนโยบายทางด้านการต่างประเทศนั้น ในด้านนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ทำให้สำเร็จแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ว่าก็ยังมีงานแสนมากมายที่ควรจะต้องทำอีกด้วย ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในฐานะเป็นรัฐประชาธิปไตยก็ต้องสร้างความสัมพันธ์อันมีความเสมอภาคกันกับทุก ๆ รัฐ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ว่า มีโครงสร้างภายใน คืออะไรบ้าง หรือการดำเนินนโยบายทางการเมืองภายในประเทศของรัฐใดหนึ่นงว่ามีทิศทางอย่างไรบ้างก็ตาม แต่พวกข้าพเจ้าก็ต้องจะสร้างความสัมพันธ์อันปกติดี ตอนแรกก็ต้องจะสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในระดับที่เหมาะสมกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดของพวกข้าพเจ้า จากมุมมองนี้ ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐตุรกีได้รับการสนับสนุนจากประชากรของสาธารณรัฐอย่างไม่มีข้อสงสัย สำหรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอันเป็นประเทศเพื่อนบ้านจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น หากพูดถึงประเทศรัสเซียรู้ว่า เป็นประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติตต่อกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานทางทิศเหนือ ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยหรอกว่า หลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซอร์ไบจานก็ควรจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้กว้างขึ้นกว่าเดิม และให้เกิดผลมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งจะต้องตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นอิสระอีกด้วย สำหรับสาธารณรัฐทั้งหมดของอดีตสหภาพโซเวียตนั้น ซึ้งในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นประเทศอิสระแล้ว ได้แก่ ยูเครน เบลารุส จอร์เจีย บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง คาซัคสถาน บรรดาประเทศในแถบทะเลบอลติก มอลโดวานั้น พวกข้าพเจ้าก็ต้องจะสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศเหล่านี้ให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม และมีการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากขึันกว่าเดิมด้วย จริงๆแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่า ความสัมพันธ์ของพวกข้าพเจ้ากับบรรดาประเทศเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ หรือความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ก็ตาม ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความใกล้ชิดมากที่สุดนับเป็นเวลาหลายปี หลายศตวรรษมาแล้ว ดังนั้น จึงอย่าให้ขาดสายผูกพันเหล่านี้เลย แต่ในทางกลับกันก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสายผูกพันเหล่านี้ ข้าพเจ้าเองก็ไม่มีข้อสงสัยว่าเพียงแต่นโยบายนี้เอง จะช่วยให้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานจะได้รับการจัดตัังและการพัฒนาขึ้นมาได้ในฐานะเป็นรัฐอิสระ

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานก็ได้ไปถึงระดับโลกมาแล้ว การที่สหรัฐอเมริกามี ทัศนคติเชิงบวกต่อสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในเวลาล่าสุดนี้ ทั้งนี้ทำให้พวกข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก ส่วนข้าพเจ้าเองก็มีความคิดเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และก้าวคืบหน้าไปอีกก้าวหนึ่งด้วย อีกทั้งพวกข้าพเจ้าก็ต้องทำให้สัมพันธภาพของพวกข้าพเจ้ากับบรรนดาประเทศในแถบยุโรปทั้งหมด ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อังกฤษ ฝรั่งเศส และ เยอรมนี ถ้าพูดถึงบรรดาประเทศมุสลิม บรรดาประเทศอาหรับ บรรดาประเทศที่พูดภาษากลุ่มเตอร์กิกนั้น ความสัมพันธ์ของพวกข้าพเจ้ากับบรรดาประเทศาหล่านี้ ก็ต้องพัฒนาให้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถ้าพูดโดยย่อ ข้าพเจ้าเพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนหรือทัศนคติในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาสูงสุด จ้าพเจ้าจะทำงานในทิศทางนี้ ยิ่งไปกว่านี้ ข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะกิจกรรม ของประทานประเทศ รัฐสภาสูงสุด และรัฐบาลของพวกข้าพเจ้าจะประสบแต่ความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การลบล้างเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในเมืองเคียนจา (Ganja) และการกำจัดความตึงเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้ ที่นี่ ในที่ประชุมของสภาแห่งชาติ (Milli Majlis) ครั้งนี้ จากเวทีนี้ ข้าพเจ้าเรียกร้องไปยังพลเมืองอาเซอร์ไบจาน พี่น้องประชนคนอาเซอร์ไบจาน ลูกหลานของพวกข้าพเจ้าทุกคน โดยประกาศว่า ขณะนี้ประเทศของพวกข้าพเจ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด จ้าพเจ้าพูดอีกทีว่า ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกข้าพเจ้าเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ คือ การคืนเขตพื้นที่ของพวกข้าพเจ้าที่ถูกครอบครองมาแล้ว และการให้มีการประกันอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของอาเซอร์ไบจาน ดังนั้นการทะเลาะกันภายใน และ ข้อพิพาทภายในทั้งหมด จึงควรจะต้องโยนทิ้งมันไป ข้าพเจ้าเรียกร้องไปยังพี่น้องประชนคนอาเซอร์ไบจานทุกคน อีกทั้งข้าพเจ้าก็ยังเรียกร้องไปยังประชากรของเมืองเคียนจา (Ganja) เรียกร้องไปยังสมาชิกสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน นายสูเร็จ คูเสอีนอฟ (Suret Guseinov) พรอ้มกันนี้เรียกร้องไปยังเพื่อนร่วมรบของเขา และเรียกร้องให้พวกเขาทั้งหมดให้มีความฉลาดหลักแหลม และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นั่นคือสิ่งที่สาธารณรัฐของพวกข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดในตอนนี้ และพวกเขาและพี่น้องประชนคนอาเซอร์ไบจานทุกคนควรจะต้องรู้ว่า ตอนนี้พวกเราจะต้องสามัคคีกันไว้ปรองดองกันไว้ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์อันน่าเศร้าเช่นนี้เกิดขึ้นในอาเซอร์ไบจาน พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายมากที่สุด ในช่วงเวลานี้ พวกกองกำลังทั้งหมดต้องจะรวมเข้าด้วยกัน อีกทั้งพรรคการเมืองทั้งหมดหน่วยงานองค์กรการเมืองทั้งหมด และองค์กรทางการเมือง และองค์ทางสังคม ตลอดจนพี่น้องประชนคนอาเซอร์ไบจานทุกคนก็ยังต้องจะรวมเข้าด้วยกัน เพราะฉนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนจะระบายความรู้สึกน้อยใจที่มันยังค้างอยู่ พวกข้าพเจ้าทั้งหมดต้องจะรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่ออาเซอร์ไบจานจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ให้หมดเลย ส่วนข้าพเจ้าเองก็มีความคิดเห็นว่าประชากรของเมืองเคียนจา (Ganja) และ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพิ้นที่ที่ติดต่อกับเมืองเคียนจา (Ganja) ต่างก็ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าและให้การสนับสนุนเสียงนั้น  ให้นายสูเร็จ คูเสอีนอฟ (Suret Guseinov)ได้ยินเสียงของข้าพเจ้า เหมือนกันแล้วจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาญฉลาดเช่นกัน ถ้าจะเป็นอย่างนี้นะ พวกข้าพเจ้าก็จะคลี่คลายเหตุการณ์เคราะห์ร้ายครั้งนี้ได้ให้หมด ด้วยเหตุนี้จ้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่จะที่จะปติบัติงานในทิศทางนี้ด้วยกัน อีกทั้งที่จะร่วมเข้าด้วยกัน พร้อมกันนี้ข้าพเข้าขอให้ปล่อยวางความน้อยใจเล็ก ๆ และวางเฉยกับคำซุบซิบนินทาเล็ก ๆนั้นจนหมดไป เวลาของมันอาจจะมาถึงต่อไป ใครกันแน่ที่มีปัญหา ให้แก้ต่อไป  มันยังไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงมันในตอนนี้

ในการนี้ ข้าพเจ้ายังจะขอย้ำในอีกปัญหาหนึ่ง ในบางวงการมีคนที่มักจะพูดคุยเกี่ยวกับข้าพเจ้าว่า หาก ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ จะเข้ารับตำแหน่งใดหนึ่งในอาเซอร์ไบจานอีกที เขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับคนใดหนึ่ง อีกทั้งเขาจะทำไม่ดีกับคนผู้ที่เคยเป็นปรปักษ์กัน หรือว่าได้ไม่ดีกับเขา โดยอยู่ต่อหน้าพวกท่านและพี่น้องประชนคนอาเซอร์ไบจานทุกคน ข้าพเจ้าประกาศอย่างมีความรับผิดชอบเต็มทีว่า ความรู้สึกอยากแก้แค้นนั้น ไม่เคยเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่แท้จริงของข้าพเจ้าได้เลย พูดง่าย ๆ ว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยคนบางคนอย่างมีเจตนา จากนี้จะเห็นได้ว่า พวกเขาไม่เพียงแค่ต้องการจะทำลายชื่อเสียงของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังต้องการจะแบ่งแยกพวกข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าให้คำมั่นสัญญากับพวกท่านว่า ข้าพเจ้าไม่เคยคิดอยากจะแก้แค้นคืนนั้นเลย ถ้ามีคนใดหนึ่ง ที่เคยทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับข้าพเจ้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือทำอะไรที่ไม่ดีให้กับข้าพเจ้า ให้เชื่อว่าข้าพเจ้าให้อภัยโทษคนเหล่านี้เป็นเวลานานมาแล้ว ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ตนเองลดต่ำลงไปถึงระดับของความรู้สึกเช่นนี้ และจะไม่ทำอย่างนั้นเลย ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่า พวกท่านได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างสูงให้ข้าพเจ้าในตอนนี้ หรือ ข้าพเจ้าเข้ารับตําแหน่งนี้ ก็ตาม ไม่ใช่หรอก ข้าพเจ้าในฐานะพลเมืองสามัญก็ไม่เคิยมีความปรารถนา และจะไม่มีปรารถนาที่จะทะเลาะกัน แก้แค้น หรือ ที่จะทำไม่ดีให้กับคนใดคนหนึ่งเลย แต่ภายใต้ขอบเขตของตำแหน่งนั้น พวกข้าพเจ้าแต่ละคนก็จำต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัย อีกทั้งพวกข้าพเจ้าแต่ละคนก็จำต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย และ ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย นอกเหนือจากนี้ก็ยังต้องรับประกันให้ยึดกฎหมายเป็นหลัก โดยก้าวเดินไปตามทางนี้ ข้าพเจ้า จะไม่ทรยศต่อหลักการของตนเอง อย่างแน่นอน

ข้าพเจ้าคิดว่า พร้อมกับรัฐสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจาน ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน อาบุลฟัส แอลชิเบย (Abulfaz Elchibey) พวกข้าพเจ้าทั้งหมดรวมกัน ก็จะสามารถที่จะหลุดพันจากสถานการณ์นี้ได้ ในโอกาศนี้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญทุกท่านเพื่อความสามัคคีกัน

ขอขอบคุณ