5. Avrasya Ekonomi Zirvesi katılımcılarına - Bakü, 24 Eylül 2002


Sayın zirve katılımcıları!

Sizi - Beşinci Avrasya Ekonomi Zirvesinin tüm katılımcılarını içtenlikle selamlıyor ve çalışmanızda başarılar diliyorum.

1998 yılından başlayarak iyi bir gelenek halini almış Avrasya ekonomi zirveleri, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı`nın girişimi ve Türkiye Hükümeti'nin doğrudan desteği ile yapılan, Avrupa ve Asya`nın bazı devletlerinin hükümet ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı bu toplantılar, bölgenin ekonomik ve kültürel anlamda bütünleşmesi süreçlerinde, halklar arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti`nin oynadığı önemli rolün açık örneğidir.

Hızla değişen ve dinamik bir biçimde gelişen çağdaş dünyamızda çeşitli devletlerin ve halkların sivil yaşamı, ekonomik ve kültürel gelişmesi, güvenlik konusundaki çıkarları karşılıklı saygıya dayanan devletlerarası ilişkilerin kurulmasını, en farklı alanlarda işbirliğinin, insani ilişkilerin sağlanmasını, sorunların, terörün, saldırgan bölücülüğün bertaraf edilmesini öngörüyor. Tüm ileri düşünceli insanlığın, insanları birbirinden koparan, onların arasında kavga ve düşmanlığın çıkmasına neden olan durumlara karşı yoğun bir mücadeleye giriştiği şu dönemde bu sorunların ticari ortamda ele alınması büyük önem taşıyor. Umarım, üst düzey yetkililerin, nüfuzlu ekonomi ve bilim çevrelerinin, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile yapılan bu saygın görüşme, devletler ve halklar arasında çok yönlü, yararlı ilişkilerin gelişmesi açısından yeni olanakların araştırılması, etkili önerilerin hazırlanması çalışmasına ciddi katkıda bulunacaktır.

Memnuniyetle belirtirim ki, bölgede işbirliği alanında ana doğrultularda gurur verici başarılar sağlanmıştır, son derece cesur ve dev ekonomik, enerji projeleri gerçekleştirilmektedir. Birkaç gün önce biz Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları, üst düzey ABD yetkilileri ile beraber büyük kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz ve sabırsızlıkla beklediğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç boru hattının temel atma törenine katıldık. Kuşku yok ki, bu global proje, bölgenin ekonomik ve sosyal görünümünün değişmesinde, bölge ülkeleri ve halklarının refah düzeyinin yükselmesinde, ekonomik güvencenin sağlanmasında, insani ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde paha biçilmez bir rol oynayacaktır. Bugün biz diğer bölge devletleri ile ortak Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattının inşa edilip işletmeye alınması, Büyük İpek Yolu adlı Avrasya ulaşım koridorunun restorasyonu yönünde de büyük irade ve kararlılıkla çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarda belirlediğimiz başlıca hedef ve amaç sadece bölge ülkelerinin ve halklarının refahı, güvenliği ve gönencidir.

Birkez daha çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve alınan kararların bölgesel ve uluslararası işbirliğini olumlu yönde etkileyeceğini inanıyorum.

Haydar Aliyev,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Genel tarihi bilgiler

Uluslararası Ekonomi Örgütleri

Bilgi notu

EKONOMİ