Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Haydar Aliyev`in ABD Başkanı B. Clinton`a mektubu - 20 Ocak 1993


“Sayın Başkan!

Kasım 1992’de ABD Başkanı George Bush, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı L.Ter-Petrosyan’ın isteği üzerine uzun süre abluka koşulları altında bulunan bu cumhuriyete yardım yapılması kararını aldı. 4 Aralık 1992 tarihinde Yerevan’ı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi insani yardımın fillen yapıldığını duyurdu.

Biz Başkan George Bush’un bu insancıl adımını anlayışla karşılıyoruz. Mamafih Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin artık sekiz aydır daha zor şartlarda ve ekonomik abluka altında bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’ın ana bölümü ile bağlantısını sağlayan ve Ermenistan üzerinden geçen tüm iletişim hatları  zarar görmüştür. Bu yüzden de özerk cumhuriyet ekonomisine temel malların temini ve halkın temel gıda, elektrik, yakıt ihtiyacının karşılanması konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti halkı, son beş ayda esasen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tahsis edilen kredi karşılığında Türkiye’den sevkedilen gıda ürünleri ve İran İslam Cumhuriyeti’nden gönderilen bazı gıda ve yakıt ürünleri sayesinde yaşamını sürdürmektedir.

Nahçıvan’ı ekonomik ablukadan kurtarmak için Ermenistan üzerinden geçen Nahçıvan-Bakü demiryolu hattının, elektrik ve doğal gaz hatlarının yeniden açılması alanında yapılan girişimlerimiz herhangi olumlu sonuç vermemiştir. Nahçıvan ile Bakü arasında tek iletişim aracı havayoludur. Fakat bu ulaşım aracı hatta insanların taşınmasını bile büyük zorluklarla sağlayabilmektedir.

Sert kış şartları, ortamı daha da gerginleştirmiştir, Türkiye’nin göndermiş olduğu gıda stoku tükenmek üzeredir, son derce acıklı bir durum oluşmuştur.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini yerine getirmeye başladığınız şu dönemde sizden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne insani yardım yapmanızı rica ediyorum.

Bence, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey de bu ricamı takdir edecektir. Bu arada kendisi de  Nahçıvan’ın sosyo-ekonomik sorunlarının çözümü için önlemler uygulamaktadır.

Sayın Başkan, umarım, Ermenistan Cumhuriyeti ile büyük bir sınırı bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bu zorlu dönemde yapacağınız yardım Amerika Birleşik Devletleri’nin bizim bölgeye yönelik iyi, duyarlı yaklaşımı açısından inandırıcı bir kanıt oluşturacak ve gereğince değerlendirilecektir.” 

Çeviri “Kararlılığın zaferi” (Bakü - 1995, sayfa 378) kitabından yapılmıştır.