Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Kuveyt Emiri Cabir El-Ahmet El-Sabah ile görüşmesinden - 13 Aralık 1994


Azerbaycan ile Kuveyt coğrafi anlamda birbirine çok yakın. Tarih boyunca bizim dedelerimiz arasında çok yoğun ilişkiler olmuştur. Doğru, sonraki dönemlerde bu ilişkiler belli bir kesintiye uğramıştır. Fakat şimdi Azerbaycan bağımsız bir devlettir ve kendi tarihi geçmişine, eski dostları ile ilişkilerine yeniden kavuşuyor.

Azerbaycan'da Kuveyt Büyükelçiliği'nin açılması çok gereklidir. Doğru, sizin ülkede büyüklelçilik açmaya bizim henüz gücümüz yok. Fakat Kuveyt'in Azerbaycan büyükelçisi olursa, bunun hem sizin, hem bizim ülkeye çok yararı olur.

Bildiğiniz üzere, ülkelerimiz ekonomisinde de pek çok benzer yönler bulunmaktadır. Siz zengin petrol ülkesisiniz. Azerbaycan da petrol ülkesi olarak biliniyor. Doğru, bizde petrol üretiminin tarihi Kuveyt'e oranla çok eskilere uzanıyor. Örneğin, Azerbaycan'da 170 senedir petrol üretimi yapılmaktadır. Fakat sizin petrol yatakları daha zengindir ve siz yılda bizden daha fazla petrol üretiyorsunuz. Petrol üretiminde hem sizin hem bizim büyük birikimimiz vardır. Herhalde duymuşsunuzdur, biz 45 senedir Hazar Denizi'nden petrol çıkarıyoruz. Bu sene Eylül ayında Azerbaycan Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin nüfuzlu petrol şirketleri arasında büyük bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, biz 30 sene boyunca bu şirketlerle işbirliği yapacak ve Hazar Denizi'nden ortak petrol çıkaracağız.

Son yıllarda Kuveyt'te yaşanan olaylara yönelik tutumumuza gelince, şunu belirtmek isterim ki, biz ülkenizin yaşadığı sıkıntıları anlıyoruz. Biz bunu kendi derdimiz olarak gördük, Irak'ın sizin ülkeye saldırısını, tacizini her zaman kınadık, bugün de kınıyoruz. Azerbaycan devleti, sizin ülkenin bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır. Zira uluslararası hukuk ilkeleri bunu öngörüyor ve adaletin tecelli etmesi için hiçbir devlet bu tür durumları hoş göremez.

Siz biliyorsunuz, altı senedir Azerbaycan Ermenistan'ın silahlı saldırısına uğramıştır. Azerbaycan, müslüman ülkesidir. Biz daha İslam dininin ortaya çıkışından itibaren İslam aleminin bir parçasıyız. Ülkemiz Sovyetler Birliği üyesi olduğu sırada da biz dinimizi, inancımızı, imanımızı kaybetmedik. Sayın Şeyhülislam Hacı Allahşükür Paşazade 20 senedir Azerbaycan'da dini liderdir. Şunu da söyleyeyim, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, aslında, müslüman dünyasına yapılan saldırıdır. Altı sene önce başlanan bu saldırı sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'den fazlası Ermenistan silahlı kuvvetlerince işgal edilmiştir. Bu topraklarda müslüman anıtlarının, mezarların, Kuran-ı Kerim nüshalarının hepsi tahrip edilmiş, yakılmıştır. 1 milyonu aşkın vatandaşımız - müslümanlar mülteci durumuna düşmüşler. Onlar şuan çok zor durumdalar, çadırlarda yaşıyorlar. Bu mültecilerin barınması için bizim yardıma ihtiyacımız var. Eğer sizin ülke bizim bu müslümanlara, mültecilere yardım ederse, bunun için size çok müteşekkir oluruz.

Bildiğiniz üzere, İslam Konferansı Örgütü'nün bu zirve toplantısında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınayan bir karar tasarısı hazırlanmıştır. Sizin, bu karar tasarısının kabulünden yana olacağınızı düşünüyorum. Şunu birkez daha söylemek isterim, biz sizi kardeş ülke olarak görüyoruz. Biz Kuveyt ile dostluk, kardeşlik ilişkileri kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu görüşmede söz konusu ilişkilerin temelinin atıldığını düşünüyorum.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Arap Dünyası

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA