Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, GUAM Dönem Başkanı Haydar ‎Aliyev´in basın bildirisi - Washington, 24 Nisan 1999‎


Sayın Bayanlar ve Baylar!

Bugün burada, Washington'da, Özbekistan Büyükelçiliği'nde GUAM üyesi ülkelerin devlet başkanlarının görüşmesi yapıldı. Önemli bir gelişme yaşanmıştır - bizim kuruluşumuz büyük memnuniyetle Özbekistan'ı üyeliğe kabul ettmiştir. Özbekistan'ın bizim kuruluşa üye olması vesilesiyle ben cumhurbaşkanları adına Özbekistan'ı ve Cumhurbaşkanı İsalm Kerimov'u alkışlıyorum.

Biz kuruluşumuzun geçen süre zarfındaki faaliyetini ele aldık ve bu sürenin örgütün gerekliliğini ve yaşama gücüne sahip olduğunu kanıtladığını teyit ettik. Kuruluş herşeyden önce coğrafi ilkelere dayanıyor, üye ülkelerin ekonomik işbirliği ve daha ziyade Transkafkasya otoyolu aracılığıyla işbirliği amaçlarını güdüyor. Geçen süre zarfında Transkafkasya otoyolunun ülkelerimizin ekonomik menfaatleri yönünde kullanımı için çok iş yapılmıştır. Örneğin, geçen sene eylül ayında Bakü'de düzenlenen uluslararası konferans Büyük İpek yolunun gelecek gelişmesinin, TACİS programının gerçekleştirilmesinin ana ilkelerini hazırlamıştır.

Hazar Denizi'nden elde olunan Azerbaycan petrolünün ihracı için geçenlerde işletmeye alınmış Bakü-Supsa petrol boru hattı artık faaliyet gösteriyor. 17 Nisan'da Poti-İliçevsk limanları arasında demiryolu feribot seferlerinin törenli açılışı yapıldı ve o, Transkafkasya otoyolunun olanaklarını artırıyor. Tüm bunlar bizim kuruluşumuzun gerçek başarılarıdır. Fakat bunlar aynı zamanda iyi bir perspektifin habercisidir.

Biz inanıyoruz, kuruluşumuz ülkelerimizin çıkarlarına hizmet ediyor. İnanıyoruz ki, kuruluşumuz sadece kendi üyelerinin değil, geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de konferansa katılan 30'u aşkın ülkenin de ilgi duyduğu Büyük İpek Yolunun restorasyonuna etkin yardımda bulunacaktır. İşte, bu duygularla da biz görüşmemizi tamamladık. Biz kuruluşumuzun genel sekreterliğinin kurulması konusunda uzlaşmaya vardık. İlginize teşekkür ederim.