Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Kazablanka’da yapılan İslam Konferansı Örgütü Zirvesinin kapanışında Asya devletleri adına tebrik konuşması - 15 Aralık 1994


Sayın Başkan!

Ekselansları!

Zatıalileri!

Değerli kardeşler!

Bana İslam Konferansı Örgütü’nde Asya Devletleri adına konuşma yapma fırsatı sunulduğu için büyük şeref duyuyor ve buna çok değer veriyorum. Bu fırsattan yararlanarak İslam Konferansı Örgütü kurucularından biri, dünyaca ünlü siyaset adamı, değerli kardeşimiz ekselansları Kral 2. Hasan’a, onun şahsında dost ve kardeş Fas halkına zirve toplantısının organizasyonunda verdikleri büyük emek için, bize gösterdikleri ilgi ve ihtimam için şükranlarımızı sunuyoruz.

Biz bugünlerde İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Hamid el-Gabid’in ve genel olarak Sekreterliğin ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesi alanında çok verimli ve yararlı çalışmalar yapmasına tanık olduk ve tüm bunlardan dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Umarım, 7. Kazablanka Zirvesi, dünya Müslümanlarının dayanışmasının pekiştirilmesi, İslam devletlerinin güç ve saygınlığının artmasında yeni bir aşama teşkil edecektir. Konferans, ayrıca, İslam dünyasının karşılaştığı sıkıntı ve sorunların dünya kamuoyu tarafından daha net olarak anlaşılması bakımından geniş fırsatlar sunmaktadır.

7. Zirve toplantısı tüm İslam devletlerinin, bilhassa Asya kıtasında bulunan ülkelerin giderek artan etkinliği, onların İslam Konferansı Örgütü’nde daha geniş bir şekilde temsil edilmesiyle önem kazandı. Son üç yılda İslam Konferansı Örgütü’nün üye sayısının 45’ten 52’ye çıkması söylediklerimin bariz kanıtıdır.

Kuşkusuz ki, bizim burada kabul ettiğimiz kararlar tüm İslam dünyasının, bilhassa Asya kıtasındaki İslam ülkelerinin önündeki sorunların çözümüne etkin katkıda bulunacaktır. Azerbaycan dahil olmak üzere Asya kıtasında bağımsızlığını tekrar kazanmış bir dizi İslam ülkesi İslam Konferansı Teşkilatı’nın ilgi ve ihtimamına çok büyük ihtiyaç duymaktadır. Zira bu ülkeler hem eskiden miras kalmış acılı sorunlarla, hem de giderek güçlenen bağımsızlığın beraberinde getirdiği doğal sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu sorunlar arasında giderek derinleşen ekonomik kriz, sosyo-politik düzenin değişmesi sebebiyle geçiş döneminin neden olduğu sıkıntılar, bazı devletlerin yaşadığı savaşlar, ekonomik abluka ve çeşitli siyasi baskılar yer almaktadır.

Tacikistan ve Afganistan’da kardeş kanının akması, Keşmir ve Filistin sorunları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik altı yıldır süren saldırısı ve diğer onlarca sorun bugün çok ciddi endişe uyandırmaktadır. Asya kıtasındaki tüm acılı sorunların Konferansta çok büyük üzüntüyle vurgulanması bizi bir hayli teselli ediyor, öte yandan onların çözümü konusunda iyimser olmamızı sağlıyor.

Karşılaştığımız bu sorunların çözümü dost ve kardeş İslam ülkelerinin ekonomik ve siyasi yardımıyla bir hayli kolay olabilir. Dileriz, İslam Konferansı Örgütü, mevcut gerginliği bertaraf etmek, sıcak bölgelerdeki savaş yangınını söndürmek, doğup büyüdükleri yerlerden göç etmek zorunda kalan kişilerin kendi topraklarına geri dönmesine yardım etmek, masum insanların kanının akıtılmasına son vermek için etkinliğini ve çabalarını daha da artırır.

Azerbaycan dahil Asya bölgesindeki İslam devletleri, İslam Konferansı Örgütü’nün faaliyeti, aynı şekilde zirve toplantısında kabul edilmiş kararların tutarlı bir şekilde uygulanması yönündeki çabalarını sürekli artıracak, bu teşkilatın nüfuzunun daha da yükselmesi için elinden geleni esirgemeyecektir, bu konuda size söz veriyorum.

İslam Konferansı Örgütü 7. Zirve Toplantısının başarıyla sona ermesi vesilesiyle sizi birkez daha kutluyorum. Size ve halklarınıza, Müslüman bacı ve kardeşlerimize mutluluk ve huzur diliyorum.

İslam Konferansı Örgütü’nün ileride daha da aktifleşeceğine, güçleneceğine ve dünya politikasında kendine özgü bir yer edineceğine eminim.

Genel tarihi bilgiler

Uluslararası Ekonomi Örgütleri

Bilgi notu

EKONOMİ