Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ülke kadınlarına kutlama mesajı - 7 Mart 2003


Sayın kadınlar!

Sevgili anneler ve kardeşler!

Sizleri- tüm Azerbaycan kadınlarını Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürekten kutlarım.

Dünya kültür hazinesine paha biçilmez katkılarda bulunmuş olan Azerbaycan halkının ulusal değerlerinin oluşması, gelişmesi ve korunmasında kadınlarımızın müstesna bir rolü olmuştur. Doğuştan büyük yeteneğe, derin zekaya ve güçlü iradeye sahip olan Azerbaycan kadınları, tarihimizin bütün dönemlerinde verimli faaliyetlerde bulunarak, halkımızın kaderini şekillendirecek sorunların çözümüne çok önemli katkılar yapmıştır. Birçoğunun ismi yüzlerce yıllık tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır.

Azerbaycan halkı, her zaman kadına, toplumun yaşamında üstlendiği role, yüksek konuma büyük saygı duymuştur. Halkın en yüce, kıymetli ve kutsal bildiği vatan, toprak, dil kavramları anne ismi ile özdeşleştirilmiştir. Kadın ismine duyulan derin saygı, sınırsız anne sevgisi fikir ve sanat eserlerimizde çarpıcı bir biçimde betimlenmiştir. Edebiyatımızın ve kültürümüzün ünlü kişileri, eserlerinde Azerbaycan kadınının kahramanlığını, güzelliğini ve manevi saflığını övmüşler.

Çetrefilli ve meşakkatli bir hayat yolculuğunda, tarihin sınavlarını başarıyla geçen Azerbaycan kadını, bağımsız cumhuriyetimizde sağlanan demokratik toplumun aktif üyesi olma fırsatını kazanmıştır. Azerbaycanımızın bayandır, gönenç, mutlu ve kudretli bir devlete dönüşmesi için kadınlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Devlet düzeninin bütün aşamalarında özel hizmetleri bulunan Azerbaycan kadınları, ülkemizde sosyo-politik istikrarın ve huzurun tesisi, ulusal devlet düzeninin daha da güçlendirilmesi, kültürümüzün geliştirilmesi için bugün de gayret sarfediyorlar.

Günümüzde, Ermenistan`ın Azerbaycan`a yönelik tecavüzü yüzünden vatan topraklarının bir kısmının işgal altında tutulduğu bu dönemde, gençlerin Vatana bağlılık, Azerbaycan`ın bağımsızlığının pekiştirilmesi, toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda irade ve kararlılık sergilenmesi ilkelerine uygun eğitilmesi, halka, topluma hayırlı birer evlat olarak yetiştirilmesi işinde Azerbaycan kadını, üzerine düşen zor görevi onurla yerine getirmektedir ve kendisinin bu yolda attığı adımlar takdir edilmektedir.

Azerbaycan kadınının bugünkü bayramı bütün halkımızın, bağımsızlık ülküsü çevresinde kenetlenen toplumumuzun bayramıdır. Umarım, toplumdaki rolünün bilincinde olan Azerbaycan kadını, bundan böyle de bağımsız cumhuriyetimizin kalkınması için muazzam katkılarda bulunacaktır.

Hepinize esenlikler, ailenizle mutluluklar ve çalışmalarınzda başarılar dilerim.

Bayramınız kutlu olsun. 

Çeviri 8 Mart 2003 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır

Bilgi notu

TOPLUM