Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Uluslararası Göç Örgütü Genel Sekreteri Brunson McKinley`yi kabul ederken yaptığı görüşme - 31 Ekim 2000, Cumhurbaşkanlığı Sarayı


Haydar Aliyev: Azerbaycan`a hoş geldiniz. Bana sizin burada birçok temaslarda bulunduğunuzu, birçok görüşmeler yaptığınızı söylediler. Benimle de görüşmek istemişsiniz. Ben sizi dinliyorum.

Brunson McKinley: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim. Bugün beni ve meslektaşlarımı kabul ederek bizi onurlandırdınız.

Bu benim Azerbaycan`a ilk gezimdir. Aslına bakılırsa, bir Uluslararası Göç Örgütü Genel Sekereteri`nin de Azerbaycan`a ilk gezisidir. Burada bulunduğumuz sırada bize gösterilen üstün bir konukseverlik için Size teşekkürümüzü sunarız. Bakü`ye gelmeden önce Gence`de ve Nahçıvan`da bulundum. Kısa bir ziyaret olsa bile, ben Azerbaycan`ın çeşitli bölgelerini tanıma fırsatı buldum, Azerbaycan`ın sorunları hakkında bilgi edindim. Şunu da öğrenmiş oldum ki, Azerbaycan çok şanlı bir tarihe ve büyük, aydınlık geleceğe sahip olan bir ülkedir. Ben Azerbaycan`ın yaşadığı şimdiki zorlu geçiş döneminde temsil ettiğim Uluslararası Göç Örgütü`nün de Sizin bu sorunların çözümüne yardımcı olmasından çok memnunum.

Ben Sizin hükümet yetkililerinizle de çok kapsamlı görüşmelerde bulundum. Azerbaycan`da küçük işletmeciliğin geliştirilmesi için mikro kredi uygulamalarından tutun da göçmenlere yardım edilmesi ve Dağlık Karabağ anlaşmazlığı sona erdikten sonra onarım çalışmalarına doğrudan katılıma kadar pek çok konuyu görüştük.

Sayın Cumhurbaşkanı, düşünüyorum ki, Uluslararası Göç Örgütü ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında işbirliği açısından iyi perspektifler bulunmaktadır. Azerbaycan`da bizimle çalışan ilgili bakanlıklarla verimli görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sırasında ileriye yönelik işbirliğimiz konusunda kapsamlı görüşmeler yaptık. Düşünüyorum ki, Uluslararası Göç Örgütü de Azerbaycan`da geçiş döneminin başarıyla tamamlanması için önemli kuruluşların oluşturulması çalışmasında ve Azerbaycan ile örgütümüz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi alanında çok büyük katkıda bulunabilir. Biz Sizinle bu alanda uzun vadeli işbirliği yapacağımızı umuyoruz.

Uluslararası Göç Örgütü hükümetlerle beraber çalışan ve hükümetlere yardımlarda bulunan bir örgüttür. Biz Azerbaycan`da bulunmaktan çok memnunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı, bizi kabul ettiğiniz için Size birkez daha teşekkür ederim. Sizin ülkenizin bizim uluslararası örgütümüzle kurduğu mükemmel ortaklık için de Size şükranlarımızı sunarım.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim. Öncelikli olarak, ben sizin Azerbaycan`ı ilk kez ziyaret etmeniz ve söylediğiniz üzere, bizim ülkemiz hakkında yakından bilgi edinmiş olmanızdan çok memnunum. Hatta Nahçıvan`da, Gence`de bile olmuşsunuz. Bu çok takdir edilecek bir durumdur. Zira bizim bazı konuklarımız gelip sadece Bakü`yü ziyaret ediyorlar, daha sonra geri dönüyorlar. Tabii, Bakü başkenttir, Bakü büyük bir şehirdir. Fakat Azerbaycan`ın her bölgesinin kendine özgü nitelikleri, kendi sorunları bulunmaktadır.

Siz tüm konularda bizim yönetim makamlarında yetkili kişilerle temaslarda bulunmuş, görüşmeler yapmışsınız. Ben sizin bu görüşmelerden, temaslardan memnun kaldığınızı anladım. Sizin Uluslararsı Göç Örgütü`nün Azerbaycan`la işbirliğini de çok takdir ediyorsunuz. Bunu bilmek benim için çok hoş. Zira biz tüm uluslararası örgütlerle sıkı işbirliği yapmak istiyoruz. Tabi ki, sizin örgütünüz bu bakımdan bizim ülke için önemli bir örgüttür. Bu nedenle de ben size teşekkür ederim.

Bizim sorunlar hakkında bilgi edinirken Azerbaycan topraklarının işgalini siz muhakkak kendi gözünüzle görmüşsünüzdür. İşgal altındaki topraklardan bir milyon Azerinin zorla göç ettirildiğini ve onların çadırlarda kaldıklarını her halde size söylemişler.

Nahçıvan`da bulunduğunuz sırada bu Otonom Cumhuriyeti`nin hiç bilinmeyen nedenler yüzünden Azerbaycan toprağından uzak düşmesi ve Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı nedeniyle Nahçıvan ile Azerbaycan`ın diğer bölgeleri arasında hava ulaşımı dışında hiçbir yolun olmaması, Nahçıvan`a elektrik enerjisini ve yaşam için zorunlu diğer şeyleri de sağlayamamış olmamız ne kadar acılı bir duruma neden olduğunu biliyorsunuz. Ne yazık ki, bazı uluslararası örgütler bunları ya görmüyorlar, ya da görüyorlar fakat bunu gerektiği biçimde değerlendirmiyorlar.

Azerbaycan`ın toprak bütünlüğü ihlal edilmiştir. Topraklarının yüzde 20`si Ermenistan Silahlı Kuvvetleri`nce işgal edilmiştir. Biz kaç yıldır bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Savaşı durdurduk. Fakat henüz sorunun çözümünü sağlamış değiliz. Bunun nedenlerinden biri de uluslararası örgütlerin bu çalışma konusunda pasif bir tavır takınmış olmalarıdır. Biliyorum, sizin örgütünüz bu sorunu çözemez. Fakat herhalde sizin gördükleriniz ve sizin aldığınız bilgiler uluslararası örgütlerde bir takım izlenimler oluşturacaktır.

Dünyada yaşanan bugünkü süreçler şunu gösteriyor, göç konuları dünyanın sorunlarından biri olmuştur. Bu nedenle belki de sizin uluslararası örgütün işi de iyice artmış ve bu süreçleri etkileme olanakları da genişlemiştir. Ben size bu çalışmanızda başarılar dilerim. Sanırım, bizim cumhuriyette yaptığınız çeşitli görüşmelerde bu konuyu daha net olarak görüşmüşsünüz. Onun için de şimdi benim sizinle bu konuda daha detaylı bir görüşme yapmama gerek yok. Sadece ben sizin tam ve tarafsız bir şekilde bilgi edindiğinize inanıyorum. Bu da Azerbaycan`ın Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği açısından oldukça önemlidir ve çok iyi bir zemin hazırlamaktadır. Tüm bunlar için size teşekkür ederim.

Teşekkürler.