‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev


Azerbaycan devletinin faaliyetinin en önemli yönlerinden biri çocuk ve gençlerin sorunlarının çözümü alanında önlemlerin alınması, kendi olanak ve yeteneklerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için onlara uygun ortamın sağlanmasından oluşmaktadır. 26 Temmuz 1994 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kararı üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun bünyesinde bulunan Dış Turizm Kurulu feshedilerek onun fonksiyonları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiştir. Halihazırda bu bakanlık Gençlik, Spor ve Turizmn Bakanlığı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu kurum kurulduktan sonra Azerbaycan'da gençlik politikası alanında gerekli tasarılar hazırlanmıştır. Bakanlık çocuk, yeni yetme, gençler, beden eğitimi, spor ve turizm alanlarında devlet politikasını uygulayan Cumhuriyet Merkezi Devlet Yönetim organıdır.

2 Şubat 1996 yılında Azerbaycan gençlerinin birinci forumu düzenlenmiştir. Sonraki forumlar ise 1999, 2003 yıllarında yapılmıştır. Bu toplantılar çocuk ve gençlerin sorunları ile ilgili konuların büyük bir kısmının çözümü açısından büyük önemlilik arz etmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 2 Şubat 1997 yılında imzaladığı kararname uyarınca 2 Şubat Azerbaycan Gençler Günü olarak ilan edilmiştir. Haydar Aliyev devlet gençlik politikasının yaşama geçirilmesi alanında bulunan sorunların çözümü amacıyla 29 Temmuz 1999 yılında "Devlet Gençlik Politikasına Dair" kararname imzalamıştır. Kararnamede çocuk, yeni yetme ve gençlerin karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi, gençlerin daha geniş oranda devlet yönetim çalışmalarına katılımlarının sağlanmasına yönelik ek önlemlerin alınması vs. öngörülmektedir. Gençlerle ilgili bir diğer önemli belge Nisan 2002'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin "Gençlik Politikasına Dair" kabul edilmiş olan Yasasıdır. Bu yasa Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gençlik politikasının amaçlarını, ilkelerini, yönlerini, kurumsal hukuksal yapısını belirliyor ve bu alanda kurulan ilişkileri düzenliyor.

25 Kasım 1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik Örgütleri Milli Kurulu oluşturuldu. Kuruluşun amacı çocuk ve gençlik örgütlerinin faaliyetini koordine etmek, yetenekli çocuk, yeni yetme ve gençler için uygun koşulları sağlamak, onların haklarını korumak vs. oluşmaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 2 Şubat 1998 senesinde Azerbaycan Gençler Gününün birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen bayram töreninde bir konuşma yaparak, Azerbaycan'ın, ülkenin geleceğini emin ellerde bulunduracak, bağımsızlığını savunacak bir gençliğin olduğunu belirtmiştir.

Tarihi vesika 4 Ocak 2005 yılında düzenlenmiştir