Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Statoil Şirketinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı`nın onuruna verdiği yemekte konuşması - Stavanger, 25 Nisan 1996


Sayın Bakan, Sayın Başkan, saygıdeğer bayanlar ve baylar!

Ben sizi - Statoil'in tüm çalışanlarını, Stavanger sakinlerini Azerbaycan halkı adına içtenlikle selamlıyorum. Kafkasya'dan bölgesinden, Azerbaycan'dan Yeryüzünün en kuzeyinde bulunan Norveç halkına ve Statoil şirketi çalışanlarına sıcak bir dost selamını getirdim.

Ben, ikinci gündür, Norveç Başbakanı Sayın Brundtland'ın davetlisi olarak sizin ülkenizde resmi ziyarette bulunuyorum. Düşünüyorum ki, bu iki günde çok verimli çalışmalar yapılmış ve Norveç-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama başlamıştır. Norveç Kralı, başbakanı, parlamento başkanı ve diğer resmi yetkililer ile görüşmelerimiz ve toplantılarımız, nihayet, Başbakan Brundtland ile imzaladığımız belgeler Norveç-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için çok iyi zeminler hazırlamaktadır.

Norveç-Azerbaycan ilişkilerinin oluşmasında ve gelişmesinde Statoil şirketinin özel hizmetleri bulunmaktadır. Norveç, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. Statoil şirketi, Azerbaycan bağımsızlığına kavuştuktan sonra cumhuriyetimize ilk gelen ve ülkemizle ekonomik işbirliği yapmak isteyen dünyanın büyük şirketlerinden biridir. Tüm bunların Norveç-Azerbaycan ilişkilerinin, Norveç-Azerbaycan dostluğunun sağlanması için çok büyük katkısı olmuştur ve bizim bugünkü görüşmelerimiz de işte dört yıl önce Norveç'in Azerbaycan'a karşı sergilediği yaklaşım ve ilginin bariz, mantıksal sonucudur.

Biz Norveç'e, Oslo kentine geldiğimiz ilk andan bu yana Norveç hükümeti ve devletinin büyük konukseverliğini hissediyoruz. Görüşmelerimiz çok sıcak bir atmosferde geçmiştir. Tüm bunlarda Statoil şirketi de etkin yer almıştır.

Biz Norveç'e geldiğimizden itibaren halkınızın bağımsızlık yolunda şimdiye kadar elde ettiği başarılara, kendi ekonomisini geliştirmek, kendi refahını yükseltmek için yaptığı büyük işlere ve başarılara tanık olduk. Norveç halkının ve hükümetinin 20. yüzyılda kazandığı başarılar gerçekten harikadır. Kuşku yok ki, bunlar Norveç halkının yeteneği ve özverisi sayesinde sağlanmıştır. Bu başarıların elde edilmesinde Statoil şirketinin de büyük hizmetleri vardır.

Biz bir dost halk olarak, dost ülke olarak sizin bu üstün başarılarınıza seviniyoruz ve ben bu başarılar vesilesiyle sizi yürekten kutluyor, saygı ve sevgimizi sunuyorum.

Norveç petrol üretimi alanında genç bir ülkedir. Norveç'in denizde petrol üretiminin geçmişi 30 yıla dayanıyor. Azerbaycan eski bir petrol ülkesidir. Azerbaycan'da petrol üretiminin tarihi 150 yıl öncesine kadar uzanıyor, denizde petrol üretiminin geçmişi ise 50 yıla dayanıyor. Azerbaycan'da petrol üretimi alanında elde edilmiş başarı ve birikimler eskiden dünyanın birçok ülkelerinde kullanılmıştır. Şimdi ise Azerbaycan kendi petrol sanayisini geliştirmek için petrol endüstrisi alanında dünyanın öncü ülkelerinin birikiminden yararlanmak istiyor. Bu bakımdan Norveç'in ve Statoil'in kazandığı başarılar ve birikime biz büyük ilgi duyuyoruz, büyük önem veriyoruz.

Kısa bir süre zarfında - 30 yılda Norveç'te Statoil şirketinin böylesine üstün başarılar kazanması çağdaş teknolojinin kullanımı ile ilişkilidir. Bu teknoloji sayesinde sağlanmış olan başarıları biz çok enteresan buluyoruz. Bu yüzden de burada sizin deneyiminiz hakkında detaylı bilgi edinmek ve ondan faydalanmak istiyoruz.

Norveç ile Azerbaycan arasında petrol endüstrisi ve petrol üretimi alanında işbirliği hızla gelişiyor. Statoil şirketi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe petrol yataklarının işlenmesi ve işletmeye alınmasına yönelik çalışmalarda çok etkin yer alıyor. 20 Eylül 1994 tarihinde imzalanmış büyük petrol anlaşmasında -"Asrın Mukavelesinde" Statoil şirketinin çok büyük ve önemli yeri bulunuyor. Bu, ülkelerimiz arasında ilişkilerin daha da gelişmesi için çok iyi zeminler hazırlamaktadır. Statoil ile işbirliğimiz sonucu şimdiye kadar sağlanmış başarıları ben olumlu buluyorum ve ileride daha geniş kapsamlı işbirliği yapacağımıza inanıyorum. Bu işbirliği için somut adımlar atıldığını da görüyorum.

Sanırım, bugün ve yarın burada geçireceğimiz zaman gelecek işbirliğimiz açısından çok yararlı olacaktır. Sizin Azerbaycan heyetine, Azerbaycan cumhurbaşkanına gösterdiğiniz konukseverliğe, büyük ilginize teşekkür ederim. Ben Norveç-Azerbaycan işbirliğinin büyük geleceği olduğuna inanıyorum. Ben o geleceği görüyorum.

Statoil ile imzaladığımız anlaşmanın süresi en azı 30 yıldır. Sanırım, işbirliğimiz 30 yıldan fazla sürecektir. Başka anlaşmalar da uzun süreli olacaktır. Bu yüzden de 21. yüzyılın Norveç-Azerbaycan işbirliği yüzyılı olacağını söyleyebiliriz.

Sayın Bakan, siz Norveç'in demokratik bir ülke olduğunu kaydettiniz. Gerçekten de, demokrasi alanında Norveç halkının, Norveç devletinin kazandığı başarılar dünyada kendine özgü ve seçkin bir yer edinmiştir. Bu, bizim için çok güzel bir örnektir ve güzel bir birikim kaynağıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti de demokrasi yolunda ilerliyor. Biz dünya demokrasisinin başarılarını Azerbaycan'da uygulamak istiyoruz. Bu alanda bizim bir takım başarılarımız da vardır ve demokrasinin geliştirilmesi konusunda bizi büyük bir gelecek bekliyor. Azerbaycan'ın Norveç ile işbirliği ve özellikle Statoil ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin ortak çalışmalar yapması Azerbaycan'ın asıl demokrasi yolunda, özgür ekonomi yolunda ilerlediğini, dünya ekonomisiyle daha sıkı bir bağ içinde bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle de bugün Norveç'te restoran ve otel çalışanlarının grev yapması bizi şaşırtmıyor. Biz bunu olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz ve bu, bizim buradaki çalışmalarımızı engelleyemez. Siz şunu belirttiniz ve ben de size katılıyorum, grev günleri, Statoil şirketinin petrol ve doğal gaz üretiminin yanı sıra, daha geniş olanaklara ve yeteneğe sahip olduğunu birkez daha gösterdi. Ben Statoil şirketini ve onun başkanını bu başarıdan dolayı kutluyorum.

Yemeği daha büyük bir restoranda düzenleme isteğinize ve bunun imkansız olmasına gelince, bundan dolayı canınızı sıkmayın. Bizim için burası da iyidir, yemeğin yeri bizim için pek önem taşımamaktadır. Sizin bize gösterdiğiniz konukseverlik, sıcaklık ve özellikle içten duygular bizim için daha önemlidir.

Böylece, ben Norveç halkının gelecek mutluluğu ve saadetine kadeh kaldırıyorum. Norveç devletine kadeh kaldırıyorum. Norveç Kralına, Norveç Hükümetine, başbakanına, enerji ve sanayi bakanına, Statoil şirketine ve onun gelecek başarılarına, Statoil Başkanına, şu salonda bulunan Norveçli dostlarıma, Norveç-Azerbaycan dostluğuna kadeh kaldırıyorum. Şerefe. Teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

PETROL STRATEJİSİ