‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Kafkasya ve Hazar bölgesi ‎ülkelerinde ABD Büyükleçilerini, Amerika'nın farklı bakanlıklarının üst düzey yetkililerini ‎kabul ederkan yaptığı görüşmeden" (20 Ocak 2000 yılı) belgesine ilişkin tarihi vesika


Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 27 Temmuz ve 7 Ağustos 1997 tarihleri arasında ABD'ye ilk resmi gezisinden sonra ABD ve Azerbaycan arasındaki işbirliği tüm alanlarda yaygınlık kazanmıştır. Özellikle 1999 yılının sonu 2000 yılının başlarında enerji ve ticari alanlarda çok önemli somut adımların atıldığı gözlemlenmiştir.

18 Kasım 1999 yılında İstanbul'da Azerbaycan petrolünün Batı'ya nakli için ana ihraç boru hattının - Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımına ilişkin ABD Başkanı Bill Clinton'un katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Gürcistan ve Kazakistan liderleri Eduard Şevardnadze ve Nursultan Nazarbayev tarafından en önemli sözleşme - İstanbul Deklarasyonu imzalanmıştır.

Ocak 2000'de ABD'nin Hazar Bölgesi, Güney Kafkasya, özellikle Azerbaycan'da ortaklık konularının müzakeresi ve somut adımların atılması amacıyla söz konusu ülkeyi temsil eden önemli bir diplomatik heyet Bakü'yü ziyaret etmiştir. Heyette ABD'nin Kafksaya bölgesindeki büyükelçileri - Gürcistan Büyükleçisi Kennet Yalovits, Ermenistan Büyükelçisi Michael Lemmon, Türkiye ve Rusya'daki büyükleçiliklerin temsilcileri, ABD hükümetinde çeşitli bakanlıkların üst düzey yetkilileri - Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bağımsızlık kazanmış devletlere yardımdan sorumlu koordinatörü William Taylor, ABD Başkanı'nın Hazar havzası enerji konuları özel danışmanı John Wolf, Amerikan Ticaret Odası'nın Azerbaycan Temsilcisi Canney Houzi yer alıyordu.

Heyetin Azerbaycan hükümeti temsilcileri ile yaptıkları temaslarda ABD-Azerbaycan ikili işbirliği, enerji projeleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının inşası, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, bölgesel güvenlik gibi geniş kapsamlı konular masaya yatırılmıştır. Müzakere ve görüşmelerin ardından Azerbaycan ve ABD hükümetleri arasında mali işbirliğine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Bunun yanı sıra gümrük ve vergi makamları ile ABD'nin uygun kuruluşları arasında işbirliğinin daha da genişlendirilmesi hususunda uzlaşma sağlanmıştır. Üst düzey heyetin ziyareti sırasında Bakü'de Amerika-Azerbaycan Ticaret Odası'nın büyük bir binasının açılış töreni yapılmıştır.

Kafkasya ve Hazar bölgesi ülkelerinden sorumlu ABD diplomatları, Amerika'nın çeşitli bakanlıklarının üst düzey yetkilileri bu ziyaret sırasında 20 Ocak 2000'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede tüm alanlarda - güvenlik, enerji projeleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, ekonomik işbirliği, Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümünde ABD'nin rolü ve diğer konularda. karşılıklı işbirliğinin sağlanması birkez daha masaya yatırılmıştır. ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi Stanley Escudero, John Wolf, William Taylor ve Canney Houzi konuşmalarında ABD-Azerbaycan ortaklığının üst düzeyde olduğunu ve tüm konularda gelişme kaydetmek için büyük olanakların bulunduğunu belirtmişler.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Dağlık Karabağ anlaşmazlığı çözüleceği, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlanacağı takdirde Güney Kafkasya'da hızlı gelişmenin sağlanabileceğini kaydetmiştir.

Tarihi vesika 12 Temmuz 2006 yılında düzenlenmiştir