Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, NATO Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının zirve toplantısında konuşması - 22 Kasım 2002


Sayın Başkan!

Sayın Meslektaşlar!

Dünya son derece karmaşık bir dönem yaşamaktadır. Uluslararası terörizm bazı devletlerin desteğinden yararlanarak, dünyanın yasal düzenine karşı saldırılarda bulunuyor, aşırıcılık, saldırgan milliyetcilik ve bölücülük ideolojisinin temelinde yeni cepheleşme eğilimlerini oluşturmaya çalışıyor, sınırların yeniden çizilmesi ve tanımlanması girişimlerinde bulunuyor.

Uluslararası düzenin genel tehlikeye karşı etkin bir mücadele verme yeteneği ciddi denetimlere tabi tutuluyor. 11 Eylül trajedisinden hemen sonra Avrupa Atlantik Birliği antiterör koalisyonunu oluşturdu ve Azerbaycan ilk günden itibaren bu koalisyona üye oldu. Bugün de biz başka ülkeler ve uluslararası örgütlerle beraber bu tehlikelere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Tehlikelerin niteliği ve boyutarı NATO Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi çerçevesinde ortak ve kapsamlı bir mücadelenin verilmesi için her türlü kısıtlamaları, aynı zamanda coğrafi kısıtlamaları kaldırıyor.

Fakat bu tehlike 11 Eylül`den önce de vardı. Terör ve onunla ilgili uluslararası cinayet unsurlarının odakları ihtilaf bölgelerinde ve yasal kuruluşlarca denetlenmeyen topraklarda oluşuyorlar. Bu topraklar ise saldırgan milliyetçilik ve şiddete dayalı bölücülük politikası gereği çıkan savaşlar sonucunda ortaya çıkıyor. Bu anlamda Güney Kafkasya en hassas bölgedir.

Azerbaycan, uluslararası teröre ve aşırıcılığa karşı amansız bir mücadele vererek, temel çabası kendi topraklarını Ermenistan`ın işgalinden kurtarmaya ve orada yasal düzen ve denetimi sağlamaya yöneliktir. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun çözümü Avrupa- Atlantik Ortaklığı`na bütün üye devletlerinin çıkarlarıyla uyumludur. Henüz çok geç olmadan, dünya topluluğunun uluslararası norm ve ilkelere uygun olarak, anlaşmazlığın Azerbaycan`ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanması temelinde barışçıl yoldan çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapması gerekir.

Azerbaycan NATO ile ortaklığı gelecek Avrupa-Atlantik sisteminin temeli olarak değerlendiriyor ve birlik ile bütünleşmeye yönelik ortaklık ve yoğun ikili diyalog için çaba gösteriyor. Bu arada, Birlik ve Ortaklık üyeleri arasında giderek artan karşılıklı bağımlılığın, ortakların çıkar ve isteklerinin daha fazla göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetmek istiyorum.

Biz NATO`nun Güney Kafkasya`ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Fakat her çeşit bölgesel girişim ve önerilerin ilk önce savaşların sonuçlarının giderilmesi ve devletler arasında uluslararası meşru sınırların sağlanması doğrultusunda olması gerekir. NATO ile Rusya arasında karşılıklı yeni ilişkilerin geliştiğini memnuniyetle belirtirim, nitekim bu, Avrupa`nın farklı bölgelerinde krizlerin ortadan kaldırılması açısından büyük önemlilik arz edebilir.

Ben birliğe üye olmak için davet alan devletleri kutluyorum. NATO`nun izlediği açık kapı politikasını takdir ediyorum.

Sayın Başkan!

Önümüzdeki amaçlar büyük çabalar gerektirmektedir. Fakat bizim vazgeçmeye hakkımız yok. Bizim kutsal görevimiz gelecek kuşaklara güvenli ve istikarlı bir dünya bırakmaktır.

İlginiz için teşekkür ederim.