Azerbaycan - Kazakistan ilişkileri. Genel Bilgi notu


                                                       

 
Azerbaycan ile Kazakistan arasında imzalanan bu ve benzeri sözleşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğun ve stratejik ilişkilere dönüştüğünü gösteriyor. Aktau'da Azerbaycan Konsolosluğu'nun açılması ilişkilerin stratejik boyutlara taşındığının bir göstergesi olabilir.

Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkması ekonomik işbirliğinden tutun diplomatik ilişkilere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. İki ülke arasında sağlanmış ilişkilerle ilgili tüm olumlu gelenekler korunmuştur. Bir anlamda ilişkilerde siyasi miras ilkesi ortaya çıkmıştır. Azerbaycan-Kazakistan ilişkilerinin bir sistem niteliği kazanmasının yanı sıra ülkeler uluslararası arenada da ortak çalışmalarda bulunuyor ve işbirliği yapıyorlar. Asıl bu tür stratejik tutumun sonucudur ki, bölgede çeşitli siyasi ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına rağmen, tüm bu seneler zarfında Azerbaycan ve Kazakistan arasında hiçbir sorun yaşanmadı. Hatta Hazar'ın hukuksal statüsü konusunda da iki ülke kısa süre zarfında uzlaşmaya varabildiler.

İkili ilişkilerin yanı sıra iki ülke farklı uluslararası kuruluşların bünyesinde sıkı işbirliği yapıyorlar. Diplomatik düzeyde gelişen ilişkilerin başarısı olarak Kazakistan'ın BTC petrol boru hattına katılmayı onaylaması, Kazakistan'ın hidrokarbon rezervlerinin Azerbaycan üzerinden dünya piyasalarına nakli konusunda mutabakatın sağlanması gösteriyor ki, çağdaş dünyada enerji rezervleri uğruna yapılan keskin mücadele ortamında Azerbaycan ve Kazakistan ortak bir noktada buluşabilmişler. Bunun yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan bir dizi ulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi alanında da işbirliği yapıyorlar. Kazakistan, Orta Asya'da Azerbaycan'ın en yakın ortağına dönüşmüştür.

Genel bilgi notu 31 ekim 2009'da düzenlenmiştir.