Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in Birleşik Arap Emirlikleri gazetecisine verdiği demeç - Lizbon, 3 Aralık 1996


Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Lizbon Zirve Toplantısında Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözümü konusunun müzakeresi ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Ben düşünüyorum ki, Lizbon Zirvesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözümü ile ilgili bizim açımızdan uygun sayılabilecek bir belge kabul edilmiştir.

Soru: Ermenistan-Azerbaycan sorununun geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Ermenistan-Azerbaycan sorunu çözümlenmelidir. Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış sağlanmalıdır. Ermenistan silahlı güçleri tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprakları kurtarılmalıdır, yerinden, yurdundan zorla göçe tabi tutulmuş Azerbaycan vatandaşları kendi evlerine, kendi öz topraklarına geri dönmelidirler.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, İslam ülkelerine iletmek istediğiniz bir sözünüz var mı?

Cevap: Ben İslam ülkelerine saygı ve ihtiramımı sunuyorum. Tüm müslümanlara benim selamımı iletmenizi rica ediyorum. Bağımsızlığının 25. yıldönümü vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri devletini kutluyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, benim değerli arkadaşım, Sayın Şeyh Zayid'e esenlikler ve işlerinde başarılar diliyorum.

Bilgi notu

DEMEÇLER