Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Apşeron, Nahçıvan ve Oğuz yataklarının ortak işletilmesine ilişkin üç sözleşmenin imza töreninde yaptığı konuşma - Beyaz Saray, Washington, 1 Ağustos 1997


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Sayın Başkan Yardımcısı!

Sayın bakanlar, sayın dostlar!

Bugün Amerika-Azerbaycan ilişkilerinde tarihsel bir olay gerçekleşmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri`ne ilk kez resmi ziyarete geldi. Bizim çok verimli temaslarımız oldu ve bugün sabahtan itibaren Sayın Başkan Bill Clinton ve diğer yetkili kişilerle sıcak görüşmeler yaptık. Temaslarımız sırasında Amerika-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin genişletilmesi konusunu ayrıca ele aldık. Bunun için geniş olanaklar bulunuyor ve bunların etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz şimdiye kadar bu olanakları sağladık, nitekim Eylül 1994`te ilk büyük anlaşma, «Asrın Anlaşması» denen anlaşmayı imzaladık ve bu anlaşmaya beş büyük ABD şirketi katılıyor. Memnuniyetle belirtirim ki, bu anlaşma fiilen uygulanmaktadır ve konsorsiyumun faaliyeti sonucunda bu yılın Eylül ayında erken petrol elde edilecektir.

Petrolün yurtdışına - Batı`ya, uluslararası piyasaya nakli için iki petrol boru hattı inşa ediliyor. Üçüncü dev petrol boru hattının inşasına yakında başlanacaktır.

Ben bugün burada, Washington`da, Beyaz Saray`da Azerbaycan petrolcülerinin elli yıl önce Hazar Denizi`nde ilk petrol yataklarını açarak işletmeye başladıklarını gururla söylüyorum. 20.yüzyılın sonunda Azerbaycan, Hazar Denizi`nin büyük, zengin petrol yataklarını tüm dünyaya tanıttı. ABD`nin büyük şirketlerinin bu çalışmalara etkin bir şekilde katıldığını büyük bir memnuniyetle ifade ederim. Yabancı yatırımın Azerbaycan`a gelmesi, ekonomimizin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi ve bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile yoğun ekonomik ilişkilerin kurulmasının Azerbaycan halkının güzel geleceğine hizmet ettiğinin bilincindeyiz.

Günümüzde bu ekonomik ilişkiler, Amerika`nın dev petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin Azerbaycan`da geniş kapsamlı faaliyetleri Amerika - Azerbaycan ilişkilerinin tüm alanlarda yaygınlaşması, gelişmesine katkıda bulunuyor. Memnuniyetle belirtirim ki, ABD Başkanı Sayın Bill Clinton bu sorunlara özel önem veriyor ve bu sorunların çözümü için çok ciddi girişimler yapıyor. Biz bu arada Sayın Başkan Yardımcısı Albert Gore ile de çok yakın işbirliği içindeyiz ve bu çalışmaların gerçeğe dönüşmesi için kendisinin çok büyük katkıları oldu.

ABD Enerji Bakanlığı ile iyi ilişkilerimiz var ve bunların geliştirilmesi için anlaşma imzalanacağından dolayı memnunum. Bu ilişkilerin gelişmesinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Albright`ın özel hizmetleri oldu. Umarım, Amerika Ticaret Bakanlığı ile sağlanan ilişkiler tüm ekonomimizin gelişmesine hizmet edecektir.

Dev petrol anlaşmalarının burada, Beyaz Saray`da, Amerikan yetkililerinin katılımıyla imzalanması tarihi bir gelişmedir. Biz bunu takdir ediyoruz ve Beyaz Saray`da imzalanan anlaşmaların başarılı olacağını düşünüyoruz. Ben sizleri bu vesileyle kutluyor ve imzalanan anlaşmaların başarılı olmasını diliyorum. 

Kısa inceleme yazısı

PETROL STRATEJİSİ