‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Avrupa Konseyi Parlamenterler ‎Meclisi Başkanı Lord Russell Johnston ile yaptığı görüşmeden" (17 Eylül 1999 yılı) belgesi ile ‎ilgili bilgi notu


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Lord Russell Johnston15-18 Eylül 1999 tarihleri arasında Azerbaycan'ı ziyarette bulunmuştur. Avrupa Konseyi ve Azerbaycan arasında insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi alanında işbirliğinin yaygınlık kazandığı bir dönemde yapılan gezi sırasında Russell JohnstonAzerbaycan'ın hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. O, zoraki mültecilerin yaşadıkları çadır kamplarına giderek onların bulundukları zor durum hakkında bizzat bilgi edinmiştir. AKPM Başkanı Ermeni işgali sonucunda yurtlarını, yuvalarını kaybetmiş bu kişilerin zorlu bir ortamda yaşadıklarını doğrulamıştır.

AKPM Başkanı ziyaretinin ikinci gününde, 17 Eylül 1999'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile bir araya gelmiştir. Görüşmede Azerbaycan'daki sosyo-politik durum, Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, Azerbaycan'da uygulanan siyasi, ekonomik reformlar, ülkenin izlediği gelişme yolu ele alınan konular olmuştur.

Haydar Aliyev AKPM Başkanı'na Azerbaycan'ın Avrupa değerlerine uygun, demokratik ve laik bir çizgide gelişeceğini beyan etmiştir. O, Russel Johnston'a Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, bunun sonucunda toprakların işgali ve bir milyon kadar Azerinin haklarının ihlal edilerek kendi topraklarından zorla kovulması hakkında bir kez daha bilgi vermiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tüm bunlara rağmen Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barışçıl çözümünden yana olduğunu bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Mayıs 1994'te ilan edilen ateşkesin ardından AGİT Minsk Grubunun arabuluculuğuyla ve Azerbaycan, Ermenistan cumhurbaşkanlarının doğrudan görüşmeleri ile sorunun çözümüne çalışıldığını söylemiştir.

Lord Russel Johnston Eylül 2001'de Kafkasya bölgesine ikinci ziyareti sırasında Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı ile ilgili görüşünü açıkça ifade etmiştir. Bakü'de verdiği demeçte o, Dağlık Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgal edildiğini doğruladı. Daha sonra anlaşmazlığın çözümü ile ilgili doğrudan girişimlerde bulunan Russel Johnston halihazırda Avrupa Konseyi'nde Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ anlaşmazlığının çözümüne yardımcı bir kuruluş olarak kurulan Dağlık Karabağ Alt Komitesinin Başkanı'dır.

Haydar Aliyev Lord Russel Johnston'dan anlaşmazlığın çözümü için yardım talebinde bulunmuştur: "... ben sizden ve genel olarak Avrupa Konseyi'nden Güney Kafkasya'da kalıcı barışın, huzurun, adil barışın sağlanması için ileride de çalışmaları sürdürmenizi ve bize yardım etmenizi rica ediyorum".

Bilgi notu 4 Mayıs 2006 yılında düzenlenmiştir