Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, İran İslam Cumhuriyeti Dini ‎Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile görüşmesinden - Tahran, 10 Aralık 1997‎


Seyyid Ali Hamaney: Sayın Haydar Aliyev, Sizi içtenlikle selamlıyorum ve Sizinle görüşmeden memnun kaldığımı belirtiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, hoşgeldiniz! Ben Yüce Allah'tan bu gezinin Sizin için çok güzel geçmesini dilerim. İKÖ'nün 8.zirve toplantısı bu örgüt üyesi tüm ülkeler için - İslam alemi için önemli bir olaydır. İslam Birliği üyesi olmak büyük bir zenginliktir. Önümüzdeki üç sene İKÖ'nün başkanlığını İran İslam Cumhuriyeti yürütecektir ki, bu da dost ve kardeş ülkeler için güzel olanaklar sağlayacaktır.

Haydar Aliyev: Sayın Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, içten sözler için Size teşekkür ederim. Tahran'ı ziyaret etmekten, İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının 8. zirve toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğumu belirtirim. Bu örgütün 1994 senesinde Casablanca'da düzenlenmiş olan 7.zirve toplantısına katılmamı da hatırladım.

İKÖ'nün 8. zirve toplantısının Tahran'da yapılmasını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin önümüzdeki üç sene boyunca bu örgütün başkanlığını yürütecek olmasını önemli gelişmeler olarak değerlendiriyorum.

Biz zirve toplantısında Sizin konuşmanızı büyük dikkatle dinledik. Bu konuşmanızdan ve zirvenin organizasyonundan dolayı sizi kutlarım. Laik bir devlet kuran bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kendi dinine büyük saygı duyuyor. Biz geçtiğimiz yıllar boyunca kaybettiklerimize, gelenek ve göreneklerimize yeniden kavuşuyoruz, etkinlik kazandırıyoruz, onların düzenli bir şekilde gelişmesi için ülkemizde tüm olanakları sağlıyoruz. 70 sene içinde halkımızı İslam dininden koparmaya çalıştılar. Biliyorsunuz, biz Sovyetler Birliği'nde ateizm eğitimi alarak, ateist sloganıyla yaşadık. Fakat buna rağmen halkımız kendi dininden asla kopmadı, onu kalbinde, yüreğinde yaşattı ve fırsat doğunca herşey ortaya çıktı. Bu da dinimizin-İslam dininin ne kadar büyük güce, nüfuza sahip olduğunu birkez daha gösteriyor. Ben bugün birkez daha beyan ederim ki, Azerbaycan kendi bağımsızlığını bundan böyle asla kaybetmeyecek ve dininden de kopmayacaktır. Şunu ilginize sunarım ki, Azerbaycan İran ile ilişkilere çok büyük önem veriyor, Azerbaycan-İran ilişkileri hep dostluk ve kardeşlik ilişkileri olmuştur. Bizim dileğimiz, isteğimiz, bu ilişkilerin daha kapsamlı, yoğun, sıcak, içten olmasıdır. İşbirliğimizin daha geniş alanları kapsaması için insani, bilimsel, kültürel, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerekir.

Seyyid Ali Hamaney: Sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Sizin görüşlerinize katılıyorum. Siz gerçekten büyük siyasi birikime sahip bir insansınız, son yıllarda cumhuriyetinizin edindiği birikim, Sizin önderliğiniz altında yapılan çalışmalar devletiniz için bir yeniliktir.

Haydar Aliyev: Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan sorununun barışçıl yoldan çözüme bağlanması için AGİT Minsk Grubu çerçevesinde görüşmeler yapılmaktadır, eşbaşkanlardan sorunun çözümüne ilişkin yeni öneriler alınmıştır. Biz bu önerileri bir temel olarak benimsedik. İstiyoruz ki, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklar kurtarılsın, ülkemizin toprak bütünlüğü sağlansın, kendi yurtlarından zorla kovulmuş, halihazırda çadırlarda güç koşullar altında yaşayan bir milyonu aşkın vatandaşımız kendi yerlerine dönsünler.

İran İslam Cumhuriyeti Yönetimine, Azerbaycanlı mültecilere yaptığı insani yardımdan dolayı şükranlarımı sunarım ve bunun yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan sorununun barış yoluyla çözümü konusunda yapıcı olmayan tutumundan vaz geçmeyen Ermenistan'a birçok devletlerin siyasi ve ekonomik destek vermesinden dolayı üzüldüğümü belirtirim.

İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Tahran toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınayan belgelerin kabulü üçün İran'ın kendi nüfuzunu etkin kullanacağından emin olduğumu vurgularım.

Kısa inceleme yazısı

DIŞ POLİTİKA

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - Asya

Bilgi notu

DIŞ POLİTİKA