Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Türkiye gazetecisine verdiği demeç - 3 Aralık 1996, Lizbon


Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Lizbon Zirve Toplantısı`nın sonucu ile ilgili neler söyleyebilirisiniz?

Cevap: Lizbon Zirve Toplantısı`nın sonucunu Azerbaycan açısından olumlu buluyorum. Bu toplantıda kabul edilen bidiride Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı hakkında herhangi bir yazı olmasa bile, AGİT Dönem Başkanı Flavio Cotti AGİT üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları adına bir başkanlık açıklaması yaptı. Bu açıklamada o, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının, Dağlık Karabağ sorunun yalnız üç ilkenin temelinde çözüm bulmasını belirtti. O şunu söyledi, AGİT üyesi tüm devletler,- Ermenistan dışında, - bu ilkeleri destekliyorlar. Bu üç ilkede Azerbaycan`ın toprak bütünlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin sınırları içinde Dağlık Karabağ`a geniş otonomi tanınması, Dağlık Karabağ`da ikamet eden tüm nüfusun güvenliğinin güvence altına alınması belirtilmiştir. Bu yüzden de ben bu zirve toplantısının sonucu Azerbaycan açısından olumludur diye düşünüyorum.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barış yoluyla çözümü alanında Türkiye`nin Azerbaycan`a desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: İyi buluyorum. Ben Lizbon`a gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bir görüşme yaptık, bu çalışmaları ele aldık. Bugün AGİT Dönem Başkanı Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barış yoluyla çözümüne ilişkin bildiri yayımladığı sırada Türkiye temsilcisi de buna destek verdi.

Bilgi notu

DEMEÇLER