Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in AİOC (Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi) ve BP Azerbaycan Şirketi Başkanı David Woodvard ile görüşmede konuşmasından - 19 Aralık 2001


...David Woodvard: Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ederim, herşey iyidir. Siz nasılsınız?

Haydar Aliyev: Ben de çok iyiyim. Son zamanlarda birkaç doğrultuda çok önemli işler yaptığınızı biliyorum. Anladığım kadarıyla, Siz şimdi Bakü-Ceyhan ile, onun yanı sıra Şahdeniz-Erzurum doğal gaz hattı projesi ile çok ciddi bir şekilde ilgileniyorsunuz. İlk evreyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Çok iş var. Ben gayet memnunum. Zira bana işlerinizin yolunda gittiğini haber verdiler. Belki siz de bana bilgi verirsiniz. Çözülmesi gereken konuları da tartışırız. Buyurun.

David Woodvard: Sayın Cumhurbaşkanı, bizi bugün ağırladığınız için, izninizle Size birkez daha teşekkür etmek isterim. Bir de şunu belirtmek isterim, Siz bizim Azerbaycan'daki faaliyetimize hep büyük ilgi gösterdiniz.

Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi yıl sonudur. Bizim bu sene hem BP, hem Azerbaycan Uluslararası İşletme Şirketi olarak yaptığımız mükemmel işleri yıl sonunda tekrar gözden geçirmek fena olmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı, öncelikle Sizi Çırak Platformu hakkında bilgilendirmek isterim. Bu sene Çırak'ta sağladığımız üretim beklentimizin çok üstünde oldu. Şimdi, yılın sonunda biz Size, bu seneki üretimin 6 milyon tona ulaşacağını söyleyebiliriz.

Haydar Aliyev: 6 milyon ton...

David Woodvard: Sayın Cumhurbaşkanı, şu sıralar biz Çırak platformunda A-16 denen bir kuyu açıyoruz. Bu, çok ender kuyulardan biridir. Eğik sondaj teknolojisi kullanılarak açılan bu kuyu bize yaklaşık 5 kilometre platforum dışına çıkma olanağını sağlayacaktır.

Haydar Aliyev: Bu, bizde çok önceden var. Buna eğik sondaj denir. Bizim petrolcüler bu yöntemi 30 sene önce kullanmaya başlamışlar. 

David Woodvard: Sayın Cumhurbaşkanı, evet, ben biliyorum, bu teknoloji Azerbaycan'da çok önceden var ve kullanılıyor. Biz bu teknolojiyi daha üst düzeylere taşıyarak, maksimum ölçüde platforum dışına çıkma fırsatını kazandık. Bu da, yani 5 kilometre Hazar Denizi için rekor bir rakamdır.

Haydar Aliyev: Çok güzel.

David Woodvard: Sayın Cumhurbaşkanı, Siz bizim Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz bir takım büyük projelerden bahsettiniz. Biz halihazırda "Bakü-Tiflis-Ceyhan" projesi üzerinde çok ciddi çalışıyoruz. Bu proje kapsamında detaylı mühendislik çalışmaları yapıyoruz. Biz altı aydır detaylı proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmaların başarılı gidişi şunu gösteriyor, gelecek yılın ortasında biz Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının inşasına başlayabileceğiz. Halihazırda biz Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin detaylı mühendislik çalışmaları çerçevesinde inşaat koridorunun seçimi üzerinde çalışıyoruz. İnşaaat koridorunun 100 metre kadar bölümünü yaptık, yani çok iyi başarı elde ettik. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarında tüm güzergah boyunca 100 metrelik inşaat koridoru artık seçilmiştir. Bundan sonra biz toprak alımına geçeceğiz. İnşaat aşaması başlayınca her üç ülkede toprak alım işleri başlanacaktır. Önümüzdeki birkaç ay içinde Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin dış finansman kaynakları üzerine görüşmeler yapacağız. Bu süre içinde biz finansman konusunu hem uluslararası finans kuruluşları, hem de kredi kurumları ile birkez daha masaya yatıracağız.

Sayın Cumhurbaşkanı, Siz Şahdeniz projesini söylediniz. Bu alanda da çok iyi bir ilerleme kaydetmişiz. Biz bu projenin yaşama geçirilmesinde bilhassa Sizin, Azerbaycan hükümetinin, Devlet Petrol Şirketi'nin ve diğer kuruluşların tam desteğini hissettik.

Ben bu hafta pazartesi Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze ile bir araya geldim. Sayın Şevardnadze de Şahdeniz projesinden doğan yükümlülükleri onayladı ve bu projeyi desteklediğini birkez daha altını çizdi. Gürcistan'daki görüşmeler sırasında ben hem de Sizin Gürcistan ile imzaladığınız hükümetlerarası anlaşmayı, bunun yanı sıra geçiş ülkesi anlaşmasını Gürcistan Parlamentosu'nun bu hafta içinde onaylayacağını öğrendim. Oysa Şahdeniz projesi çerçevesinde bir dizi ticari, ekonomik ve teknik sorunlar hâlâ sürüyor. Umarım, biz gelecek yıl Şahdeniz projesi kapsamında da inşaat işlerine başlayabileceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, biz Sizin katılımınızla ağustos ayının sonunda Azeri, Çırak ve Güneşli yataklarının tam kapasite işletilmesinin ilk aşamasına ilişkin bir karar aldık. Bir ay önce kasım ayının sonunda biz Faz-1 projesinin inşaat işleri için 6 büyük müteahhit firma ile sözleşmeler imzaladık, onların altısı da uluslararası firmalardır. Onlar Azerbaycan'da Faz-1 ile ilgili inşaat çalışmalarına başlamak üzeredirler. Bu amaçla onlar "Şelflayihetikinti"de (red. kıta sahanlığı proje inşaat) pekçok işler yapıyorlar. Onlar Azerbaycan boru hatları döşeme gemisinin ve ülkemizin diğer algarina ve mavnalarının da modernleştirilmesi için birçok çalışmalar yapacaklar.

İleride Sangaçal Terminali'nde genişletme çalışmalarının yapılması için biz ocak ayında toprağın temizlenmesine başlayacağız. Bizim seçtiğimiz müteahhit firmalar Azerbaycan'da yapacakları inşaat çalışmaları için artık ülke vatandaşlarını işe almaya başlamışlar. Bu çalışma devam ediyor. Onlar kalifiye elemanları işe alacaklar. Yapım işlerinin en ileri aşamasında 3 bin kadar Azerbaycan vatandaşına iş sağlanactır.

Haydar Aliyev: Ek olarak, yeni...

David Woodvard: Evet, ek olarak yeni çalışanlar.

Hâlihazırda Dede Korkut yarı batırılmış tesisatı karaya çekilmiştir, onda bazı modernleştirme çalışmaları yapılıyor. Biz bu çalışmaların mart ayından önce tamamlanacağını umuyoruz. Mart ayında bu tesisat Faz-1 için Azeri yatağında kuyular açmaya başlayacaktır.

Genel olarak, bu sene çalışmalarımız çok yoğun oldu, gergin geçti. Fakat şunu da söyleyeyim ki, bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Şimdiki durumda, bu başarıları kazanarak geleceğe umutla bakıyoruz. İnanıyoruz ki, biz bu başarılarla büyük, uluslararası, dev projeleri gelecek yıl daha ileriye taşıyabileceğiz. Hem Azerbaycan hükümetinin, Devlet Petrol Şirketi'nin, hem de bu şirketin dış yatırımlar dairesinin bize gösterdiği desteğe çok değer veriyoruz.

Sayın Cumhubaşkanı, ben bu fırsatı değerlendirerek, bizzat Size, Azerbaycan halkına ve bizimle çalışan kurumların hepsine çok mutlu, başarılı yeni yıl dilerim.

Haydar Aliyev: Eksik olmayın, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Tabii ki, ben sizin çalışmalarınızı hep takip ediyorum. Devlet Petrol Şirketi yöneticileri, yardımcım Ali Esedov da bana bilgiler veriyor. Fakat yaptığınız ve ileride yapacağınız işler hakkında bugün verdiğiniz kısa bilgiler çok sevinç vericidir. Bizim 1994 yılında başladığımız çalışma her geçen yıl çok başarıyla ilerleyecektir, ben buna hep inandım. Sizin şimdi söyledikleriniz benim bu umutlarımı giderek gerçeğe dönüştürüyor.

Biliyorsunuz, sizin yaptığınız işler bizim devletimiz için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak bizzat benim için özel önem arz etmektedir. Bu nedenle de ben bu işlere hep özen gösteriyorum ve bunu görevim olarak değerlendiriyorum. Siz, yabancı şirketler, keza özellikle BP, diğer şirketler burada, tabii ki, kendi çıkarlarınızı sağlıyorsunuz. Oysaki bizim için bu, Azerbaycan ekonomisinin kalkınması, halkın refahının yükseltilmesi, ülke sanayisinin büyük dalı olan petrol-gaz sektörünün geliştirilmesi açısından çok önemli çalışmalardır. Bu nedenle de şundan emin olabilirsiniz, bizzat ben şimdiye kadar bu konularda size destek olduğum gibi, ileride de hep destek olacağım. Elbet, ben bu çalışmaların daha hızlı ilerlemesini diliyorum. Zira daha kısa bir süre zarfında sonuca ulaşılmasını istiyorum. Fakat aynı zamanda şunu biliyorum, sizin yaptığınız planlar büyük hızla uygulanıyor. Bundan daha hızlı hareket etmek mümkün değil. Bu nedenle de ben sizin bu bilgilerden memnunluk duydum. Ben sizin planlarınızı tam tasvip ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de benim tarafımdan size destek verilecektir ve bu programların hepsini elbirliğiyle uygulayacağız.

Tabii ki, benim için, genel olarak Azerbaycan devleti ve bizim toplumumuz için Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının inşasına başlanması büyük bir gelişme olacaktır. Mamafih, Şahdeniz-Erzurum doğal gaz hattının döşenmesine başlanması da bizim için büyük bir olay olacaktır.

İnşaat işlerinin başlanmasına ilişkin demin verdiğiniz bilgileri ben göz önüne alıyorum. Umarım, bu süreler içerisinde siz çalışmalarınıza başlayacaksınız. Size bu çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kısa inceleme yazısı

Petrol ve doğal gaz boru hatları