Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in AGİT üyesi ülkelerin devlet başkanları zirve toplantısına katılmak için Budapeşte kentine hareket etmezden önce Bina Havalimanı´nda gazetecilere verdiği demeç - 4 Aralık 1994


Gezinin özel bir önemi vardır. Zira bu, 1975 yılında Finlandiya'da Helsinki Nihai Belgesi'nin imzalandığı, yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın kurulduğu dönemden bu yana devlet başkanlarının dördüncü zirve toplantısıdır. AGİK üyesi devletlerin başkanları bu toplantıya katılacaklar ve Avrupa'nın güvenliği, Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi ile ilgili konuları masaya yatıracaklar. Bu kuruluşun, Avrupa Güvenlik ve İşbirlği Konferansı'nın faaliyetini güçlendirmek ve etkin hale getirmek temel konuları oluşturuyor. Biz bunu destekliyoruz. Amerikan Başkanı Bill Clinton da bana yolladığı mektupta bu konularla ilgili kendi görüşlerini aktarmıştır. Ben ona gönderdiğim mektupta - ki 2 Aralık'ta mektubuna cevap yazdım-Azerbaycan'ın tutumunu ortaya koydum. Bizim tutumumuz şu ki, AGİK örgütü güçlenmelidir, daha geniş faaliyetlerde bulunmalıdır, yeni Avrupa'nın kurulması için, yeni Avrupa'nın gelişmesi için bu kuruluşun faaliyetleri ileride daha da güçlenmelidir. Biz bir Avrupa devleti olarak ve Avrupa topluluğunda yer alan bir devlet olarak AGİK örgütünün güçlenmesinden yanayız. Bu yaklaşımlarımızı biz orada açıklayacağız.

Aynı zamanda Budapeşte Zirve Toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden askeri ihtilaf, savaş konusu da görüşülecek, özellikle AGİK barış güçünün oluşturulması ve bizim bölgeye sevkedilmesi konuları ele alınacaktır. Bu da bizim için çok önemlidir. Zira bu konu, neredeyse, ilk defadır bu tür bir zirve toplantısında özel bir konu olarak gündeme alınmıştır ve görüşülecektir, onun için de biz bu toplantıdan çok şeyler bekliyoruz.

Bilgi notu

DEMEÇLER