Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Dünya Azerilerinin Dayanışma Günü ve Yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı - 31 Aralık 2002


Değerli yurttaşlar, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin vatandaşları!

Sizlerin yeni yılını yürekten, en içten duygularla kutlarım.

Biz 2002 yılının son dakikalarını yaşıyoruz. Gururla diyebiliriz ki, 2002 yılı Azerbaycan Halkı için, ülkemiz için başarılı bir yıl olmuştur. Bu sene Azerbaycan`ın bağımsızlığı güçlendirildi, kurduğumuz, oluşturduğumuz demokratik, laik hukuk devleti gelişti, Azerbaycan`da vatandaş toplumu benimsendi, basın özgürlüğü, insan haklarının korunması Azerbaycan devletinin politikasının temel yönlerinden birini oluşturdu.

Azerbaycan`da ekonomi tutarlı bir gelişme göstermektedir. Ekonomik reformlar uygulanıyor ve bunların sonucu olarak Azerbaycan`da piyasa ekonomisi artık yaygınlaşmıştır. Girişimcilik için tüm olanaklar sağlanmıştır. Azerbaycan ekonomisinin gelişmesini kanıtlayan rakamlar çok fazladır. Ben bunlardan bir kaçının altının çizmek istiyorum.

Gayri Safi Milli Hasıla %10,5 oranında artmış, tarımsal üretim %6`lık bir artış kaydetmiştir. Sanayii üretimi %3ü5 oranında bir artış eğilimi göstermiştir. En sevindici veri şudurki, bir senede Azerbaycan`da 2 milyar dolar değerinde yatırım yapılmıştır. Bunun 1 milyar 700 milyon doları yabancı sermaye yatırımı, 300 milyon doları ise iç kaynaklı sermayı yatırımı niteliğindedir. Bu ekonominin gelecekte kalkınması açısından büyük bir etkendir. Tüm bunların sonucunda halkımızın refah düzeyi yükselmiştir. Ortalama olarak, çalışanların ücretleri %20, emekli aylıkları %20 oranında artmıştır.

Azerbaycan`ın ordusu daha da güçlenmiş, Azerbaycan devlet düzeninin ve halkın, vatandaşların haklarının korunması amacıyla hizmet sağlayan hukuk mercilerinin çalışmaları daha da etkin hale getirilmiştir.

Böylece ülkemiz geçtiğimiz sene büyük başarılar kazanmıştır. Azerbaycan`da çok hoş bir atmosfer oluşmuştur ve bu koşullar altında biz yeni yılı kutluyoruz. 2003 yılı Azerbaycan için daha başarılı bir yıl olacaktır. Zira hem 2002 yılında hem de önceki yıllarda yapılan çalışmalar, izlediğimiz iç ve dış politika Azerbaycan`ın her geçen yıl daha da gelişmesini sağlıyor.

Dış politika alanındaki başarılarımız Azerbaycan`ın konumunun ileride daha da güçlenmesine neden olmuştur. Azerbaycan, tüm uluslararası kuruluşlarda temsil edilmiş, uluslararası kuruluşlarca düzenlenen çeşitli toplantılarda Azerbaycan kendi konumunu ortaya koymuş, onları savunmuş ve onların kabullenilmesi doğrultusunda başarı sağlamıştır.

Onayladığımız devlet bütcesi 2003 yılında Azerbaycan`ın hızlı kalkınmasını sağlayacaktır. Devlet bütçesi artık Resmi Gazetede yayınlanmış, uygulanması için gerekli kararnameler imzalanmıştır ve 2003 yılının başlarından itibaren onun uygulanması sağlanmalıdır. Devlet bütçesinin tutarlı bir biçimde uygulanması Azerbaycan`da ekonomiyi daha geliştirecek ve nüfusun refah düzeyini daha da yükseltecektir. Ben buna inanıyorum.

Azerbaycan`ın 2003 yılı devlet bütçesi 1 milyar 200 milyon dolar değerindedir. Kıyaslama için şunu belirtmek istiyorum: 1994 yılından itibaren Azerbaycan`ın devlet bütçesi 17 katı artmıştır. Azerbaycan`ın 1996 yılı devlet bütçesi 640 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Fakat şimdi gördüğünüz gibi, 1 milyar 200 milyon dolardır. Bu şunu gösteriyor, her geçen sene Azerbaycan ekonomisi gelişiyor ve ülkenin gelirleri artıyor. Bu da bize önümüzde duran hedeflerin yerine getirilmesi açısından temel oluşturuyor.

Bizim sorunlarımız da çok fazladır. Her alanda problemler mevcut, bu da doğaldır. Bugün çözülen herhangi bir sorun artık yarınki günün gereksinimlerine yanıt vermiyor. Bu yüzden de sürekli hareket halindeyiz, sürekli gelişmekteyiz. Fakat bir sorun Azerbaycan`ın kanayan yarasıdır diyebiliriz ve bu Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunudur ve hala çözümlenmiş değildir. 2002 yılında bu alanda çok çalışmalar yapılmıştır. Öncelikli olarak, Minsk Grubu eşbaşkanlarının çalışmalarını ben olumlu buluyorum. Ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasında doğrudan görüşmeler yapılmaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı hangi uluslararası kuruluşta olursa olsun, hangi ülkeyi ziyaret ediyorsa etsin, gerek Azerbaycan`da, gerek diğer ülkelerde hangi devlet başkanı ile görüşme yapıyorsa yapsın, görüşmelerin esas bölümünü Ermenistan - Azerbaycan anlaşmazlığı, Dağlık Karabağ sorunu oluşturmaktadır. Bu arada, geçenlerde Prag`da yapılan NATO toplatısında her konuşmacıya beş dakikalık konuşma süresi tanınmıştı. Ben beş dakikadan biraz fazla konuştum, fakat tüm konuşmam yalnızca bu sorun, Azerbaycan`ın işgal altındaki topraklarının boşaltılması, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, yurtlarından yuvalarından sürülen soydaşlarımızın kendi yerlerine geri dönmeleri üzerine idi.

Bu alandaki çalışmalarımızın 2003 senesinde de devam edeceğini ve bu konuda daha ivedi ve etkili davranacağımızı, sorunla daha bir özenle ilgileneceğimizi düşünüyor ve sorunu barışçıl yoldan çözeceğimize inanıyorum. Bundan hiçkimse kuşku duymasın. Kimi zaman bizim toplumda bu sorunun askeri yoldan çözümüne ilişkin düşünceler ortaya atılıyor. Bu yolu hiçbir zaman gözden çıkarmadık.

Fakat biz son ana kadar barış yolunun olanaklarını değerlendirmeye çalışmalıyız. Sanırım, biz bu yolla ilerleyecek, istediğimiz amaca ulaşacağız.

Biz 2003 yılına büyük umutla bakıyoruz. Ülkemizde sağlanmış olan toplumsal siyasal istikrar sürüyor. Biz insanların rahat yaşamaları için olanaklar sağladık ve insanların yaşam düzeyinin her geçen yıl, her geçen ay daha da iyileşmesi için çalışıyoruz ve bundan böyle de çalışacağız. Umarım, bizim ortak çabalarımız 2003 yılında güzel sonuçlarını verecektir.

Bugün Dünya Azerilerinin Dayanışma Günüdür. Ben bu vesileyle Azerbaycan halkını, vatandaşlarımızı ve tüm dünyada yaşayan Azerileri kutluyor ve onları tekrar tekrar birlik ve beraberliğe davet ediyorum.

Aziz dostlar, Yeni yılınız kutlu olsun!

Teşekkür ederim.