Azerbaycan’daki Gürcü Toplumu’na - Bakü, 19 Haziran 1999


Değerli yurttaşlar!

Azerbaycan`da ikamet eden Gürcülerin milli kültür kurumunu kurmak amacıyla Bakü`de yapılan toplantınızı içtenlikle takdir ediyor, kurmak üzere olduğunuz Gürcü Toplumu derneğine gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kafkasya`nın en eski halklarından olan Azerbaycanlılar ve Gürcüleri her zaman samimi dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri birbirine bağlamıştır. Halklarımız bin yıllar boyunca aynı coğrafyada yaşayarak bu bölgenin acı-tatlı her şeyini paylaşmışlar. Güney Kafkasya'nın uzun yüzyıllara dayanan tarihinde halklarımızın yıkılmaz dostluğuna ve işbirliğine tanıklık eden pek çok şanlı sayfa vardır. Basiret sahibi dedelerimizden bize miras kalan bu şanlı sayfaları geliştirmek ve gelecek kuşaklara bırakmak her birimizin kutsal görevidir.

Küresel siyasi olaylar bakımından zengin olan yirminci yüzyılın sonlarında Azerbaycan ve Gürcistan, bağımsızlığına yeniden kavuştu. Halklarımızın tarih boyunca hak ettiği özgür ve egemen cumhuriyet bağımsız iç ve dış politika izliyor, uluslararası alanda halklarımızın çıkar ve isteklerini gereğince savunuyor. İçinde bulunduğumuz son dece büyük sorumluluk yükleyen tarihi bir aşamada Gürcistan`ın Azeri nüfusu ve Azerbaycan`da ikamet eden Gürcüler, vatandaşları oldukları ülkenin sosyo-politik yaşamında yakından yer almak suretiyle bağımsılzığımızın daha da pekiştirilmesine yönelik yurttaşlık görevini gereğince yerine getiriyorlar.

Bugün demokratik hukuk devletinin kurulması yolunda güvenle ilerleyen Azerbaycan Cumhuriyeti`nde dil, din, etnik köken ayrımı yapılmaksızın her vatandaşa, özellikle milli azınlıklara uluslararası normlara uygun olarak hak ve özgürlükler sağlanmıştır. Ülkede yaşayan Gürcüler de ülke Anayasası ile tespit edilmiş insan haklarına sahip olmak suretiyle Azerbaycan`ın mutlak eşit haklı vatandaşlarıdır.

Halihazırda bağımsız Azerbaycan ve Gürcistan devletleri sosyo-politik, ekonomi, bilimsel kültür alanlarında çok yönlü işbirliği yaparak ülkelerimizin mutlu geleceği uğruna stratejik ortaklık geliştirdiler. Bu çalışmada, kuşkusuz, halk diplomasisinin, insanlar ve halklar arasında sıcak dostluk ve komşuluk ilişkilerinin rolü inkar edilemez. Azerbaycan'daki Gürcü toplumu ve temelini attığınız milli kültür derneğinin halklarımızın ve devletlerimizin daha da yakınlaşmasına, zengin tarihi geçmişi olan ilişkilerimizin pekişmesine katkısı olacağını ben kararlılıkla söylüyorum.

Değerli yurttaşlar!

Hepinize mutluluk ve huzur dilerklerimi sunar, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin bağımsızlığı, Azerbaycan ve Gürcü halklarının sarsılmaz dostluğu uğruna yaptığınız güzel çalışmalarda hepinize başarılar dilerim.

Haydar Aliyev,

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Bilgi notu

TOPLUM