Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Azerbaycan`da üretilecek erken petrolün Rusya Federasyonu üzerinden taşınmasına ilişkin belgenin imza töreninde konuşması - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 16 Şubat 1996


Sayın bayanlar ve baylar, sayın konuklar!

Bilindiği üzere, 20 Eylül 1994 tarihinde Bakü`de dünyanın önde gelen petrol şirketleri ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi arasında Hazar Denizi`nin Azerbaycan`a ait sektöründe bulunan petrol yataklarının birlikte işlenmesi ve paylaşılması için anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir. O dönemden bu yana onun fiilen yaşama geçirilmesi için çok çalışmalar yapılmıştır. Biliyorsunuz ki, bu anlaşmanın yaşama geçirilmesi konusunda somut önlemlerin uygulanması için yürütme komitesi oluşturulmuştur. Bu yürütme komitesi çalışmalara başlamış ve uygun takvimi hazırlamıştır. Bu takvim uyarınca 1996 yılının sonlarında Çırak" petrol yatağının birinci platformundan erken petrolün üretimi planlanıyor. Anlaşmada erken petrolün ihracı için özel petrol hattının inşası ve erken petrol üretilince hemen onun ihracının sağlanması öngörülüyor.

Bu programı uygularken konsorsiyumun yürütme komitesi pekçok çalışmada bulunmuştur ve bu etkinlikler sonucunda, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti yönetiminin bu alanda öne sürdüğü önerilerle ilgili olarak erken petrolün ihracı için iki petrol hattının yapımına ilişkin karar alınmıştır. 9 Ekim 1995`te alınan karar uyarınca petrol boru hatlarının birisi Rusya üzerinden Novorossiysk limanına, ötekisi ise Gürcistan üzerinden Karadeniz`deki Supsa limanına kadar uzanacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında erken petrolün ihracı için petrol hattının yapılmasına ilişkin görüşmeler, müzakereler yapılmıştır ve hiç kuşkusuz bu görüşmelere konsorsiyumun yürütme komitesi de katılmıştır. Görüşmeler sonucunda 18 Ocak`ta Moskova`da Rusya Federasyonu Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında gerekli sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeyi Rusya Federasyonu adına Başbakan Viktor Çernomırdin, Azerbaycan adına ise ben imzaladım. İmzalanmış olan sözleşme uyarınca her iki tarafın - Rusya Federasyonu Hükümeti`nin ve Azerbaycan Hükümeti`nin uygun kararları almaları gerekmektedir ve bu kararlar bizim tarafımızdan onaylanmıştır. Ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak ilgili kararnameyi imzalamış bulunmaktayım ve Rusya hükümeti de bu sözleşmenin yaşama geçirilmesi için gerekli kararı onaylamıştır. Daha sonra sözleşmenin yaşama geçirilmesi ve sözleşme temelinde anlaşmanın imzalanması için uygun ortam sağlanmıştır.

Azerbaycan petrolünün Rusya üzerinden Karadeniz`in Novorossiysk limanına ihracı amacıyla yapılacak olan petrol hattının inşasına ilişkin sözleşmenin imzalanması için bugün biz bu törene toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Rusya Federasyonu hükümetinin bu anlaşmayı imzalamak için yetkili kıldığı Rusya`nın Transneft Şirketi Başkanı Valeri Dmitriyeviç Çernyayev, bizim konsorsiyumun üyesi ve Rusya ile Azerbaycan arasında petrol hattının inşa edilmesi için büyük çalışmalar yapan Rusya`nın LUKoil Şirketi Başkanı Vahit Alekperov Bakü`ye gelmişler. Bugün bu törene konsorsiyumun yürütme komitesinin başkanlığını yapan Sayın Terry Adams davet almıştır, konsorsiyumun bütün üyeleri ve Azerbaycan`da faaliyette bulunan yabancı petrol şirketlerinin temsilcileri de buraya davet edilmişler.

Bugün burada bu sözlemenin imzalanması büyük ve önemli bir olaydır. Bu, 1994 yılı Eylül ayında imzalanmış olan petrol anlaşmasının fiilen uygulanması yönünde atılan büyük bir adımdır. Biz buna çok değer veriyoruz ve onun için de bu sözleşmenin imzalanması nedeniyle böyle bir tören düzenledik.

Kısa inceleme yazısı

Petrol ve doğal gaz boru hatları