Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in Türkiye`nin ‎Samanyolu televizyon kanalına verdiği demeç - Ankara, 6 Mayıs 1997


Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, birkaç gün sonra 74 yaşınızı dolduracaksınız. Bu vesileyle Sizi kutlar, Size uzun ve sağlıklı ömürler dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı, Siz TBMM'de çok tarihi bir konuşma yaptınız. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ekonomik işbirliğinden memnun musunuz?

Cevap: Biliyorsunuz, ben işbirliğinden memnunum. Zira - ben bunu Meclis'te de söyledim - son üç yılda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi üç katı artmıştır. Fakat mutlak rakama bakıldığında bu, pek büyük bir miktar değil. Ben bu artıştan memnunum, fakat Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik işbirliğinin daha büyük olanakları olduğunu düşünüyorum. Biz de kendi adımıza bir takım çalışmalar yapmalıyız. Ben Türkiye işadamlarını Azerbaycan'a davet ediyorum, gelsinler cumhuriyetimizin olanaklarını kullansınlar. Onlar birçok ülkeyi geziyorlar, fakat komşulukta bulunan ve Türkiye'nin en yakın dostu olan Azerbaycan'ı unutuyorlar. Ben onları Azerbaycan'a davet ediyorum.

Muhabir: Dünyanın heryerinde Azerbaycan ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için geniş olanaklar, zengin petrol yatakları bulunduğunu iyi biliyorlar.

Cevap: Evet, batılı ülkelerden bize çok büyük şirketler geldi.

Soru: Peki Türkiye'den?

Cevap: Türkiye'den büyük şirketler Azerbaycan'a gelmiyor.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi Türkiye'de çok sayıda Azeri öğrenci eğitim görmektedir. Son yıllarda Azerbaycan'da bir hayli Türk eğitim merkezi faaliyete başlamıştır. Azerbaycan devleti bunu nasıl değerlendiriyor?

Cevap: Ben hep buna destek verdim ve bugün de destek veriyorum. Ben bunların Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, petrol boru hatları ile ilgili Size çok sorular sorulmuştur. İzin verirseniz ben de "Samanyolu" televizyon kanalı adına Size bir sorardım. Sizce, bu petrol boru hattının Türkiye'den geçme şansı yüksek midir?

Cevap: Benim gönlüm hep Türkiye'den yana oldu. Onun için de bu boru hattının Türkiye üzerinden geçmesine çalışacağım.

Soru: Sayın Cumhurbaşkanı, Siz Gürcistan ve Ukrayna ile stratejik işbirliği anlaşmasını imzaladınız. Bu anlaşmaların Azerbaycan için başlıca yararı nedir?

Cevap: Biliyorsunuz, biz Türkiye ile stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin deklarasyon imzaladık. Biz Gürcistan ve Ukrayna ile de böyle bir belge imzaladık. Bu, Azerbaycan'ın Gürcistan ile, Ukrayna ile ilişkilerinin daha da genişlemesi ve geleceği bakımından çok faydalıdır, önemlidir.

Muahbir: Sayın Cumhurbaşkanı, bugün sayın Süleyman Demirel Size Devlet Nişanını takdim etti.

Cevap: Bu nişan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ödülüdür. Ben bu Devlet Nişanını çok büyük memnunlukla kabul ettim. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin böylesine yüksek ödülüne layık görülmek, kuşkusuz, büyük bir şereftir. Ben bunu gururla kabul ediyorum. Düşünüyorum ki, bu, benim hizmetlerime biçilen en büyük değerdir, aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye dostluk ilişkilerinin yoğunlaşmasına hizmet etmektedir.

Soru: Son zamanlar Ermenistan hızla silahlanıyor. Ermenistan'ın bu şekilde hızla silahlanması yalnız Azerbaycan için mi tehlike oluşturmaktadır?

Cevap: Bu, bir tek Azerbaycan için tehlike oluşturmaz. Ben TBMM'de bu konuyu detaylı olarak anlattım. Rusya'nın Ermenistan'a gönderdiği 1 milyar dolar değerinde silah sadece Azerbaycan'a karşı kullanmak için değil. Nitekim Ermenistan'da Rusya'nın çok sayıda askerlerinin ve askeri üsünün, silahlı birliklerinin bulunması sadece Azerbaycan için değil, aynı şekilde Türkiye için de tehlikelidir.

Soru: Yurt dışında, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasında bir hayli izleyicimiz bulunuyor. "Samanyolu" televizyon kanalı ile ilgili neler söyleyebilrisiniz?

Cevap: Öncelikle size başarılar diliyorum, bu televizyon kanalını kuranlar birkaç yıldır benimle iyi bir diyalog kurmuşlar. Ben bu televizyon kanalının kurulmasına destek oldum, yardım ettim ve bundan böyle de yapacağım. Size başarılar dilerim.

Muhabir: Sayın Cumhurbaşkanı, Sizin doğum gününüzü birkez daha içtenlikle kutlar ve size üstün başarılar, sağlık ve sihhatlar dileriz.

Bilgi notu

DEMEÇLER